Selena-Bílá Luna

Selena v horoskopu je protipól Lilith a ukazuje na to, co v čem máme v životě štěstí a jaké dary dostáváme od osudu. Každých sedm let se Selena vrací na původní místo, jak ji máme postavenou v horoskopu a tím nám přichází opět podpora.

Selena v horoskopu dle živlů:

Oheň: dává nám energii, vitalitu, optimismus, originální myšlení

Země: přináší stabilitu, jistotu, bezpečí

Vzduch: organizační schopnosti, schopnost realizovat svoje nápady

Voda: dává nám bohatou fantazii, intenzivní prožívání, schopnost empatie

Selena v horoskopu v živlech:

Kardinální: dary, podpora přichází jakoby z budoucnosti

Fixní: sklízení úspěchu z minulosti

Proměnlivý: schopnost prožívat přítomný okamžik

Selena na ezoterických tělech: (pokud někdo neví, co jsou ezoterická těla, zde si může přečíst více https://astro.poradna.top/jemnohmotna-tela-v-astrologii/

Átmanické (15°- 30° Ryb a 0°-15°Berana) – pomoc od Boha
Buddhovo (15°- 30°Berana a 0°-15°Býka a 15°- 30°Vodnáře a 0°-15°Ryb ) – pevná, archetypální vnitřní jistota
Kauzální (15°- 30°Býka a 0°- 15° Blíženců a 15°- 30°Kozoroha a 0°-15°Vodnáře) – málo karmických dluhů (kauzální tělo je “karmické” tělo a Selena poukazuje na “pozitivní karmu” čili není velké karmické zatížení. Ostatní planety na tomto těle poukazují na “karmu”- čili možnost napravit to, co se nepovedlo, nepochopilo či nestihlo v minulosti)
Mentální (15°-30°Blíženců a 0°- 15° Raka a 15°-30°Střelce a 0°-15°Kozoroha) – schopnost rychle chápat a porozumět
Astrální (15°- 30°Raka a 0°- 15°Lva a 15°-30°Štíra a 0°- 15°Střelce)- bohatá představivost
Éterické (15°-30°Lva a 0°- 15°Panny a 15°-30°Vah a 0°- 15°Štíra ) – dostatek energie
Fyzické (15°-30°Panny a 0°-15°Vah) – hmotné dary

Selena ve znameních:

v Beranu: energetické dary- síla, smělost, osobnost se ničeho nebojí, je sportovně nadaná obzvláště má talent k bojovým sportům, má silnou potřebu (i možnosti) žít si svůj život podle svého nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Průkopník, tvůrce života, silná vůle, vůdce

v Býku: dary spojené s materií- dobrá realizace při práci s hmotou, půjde-li člověk v oblasti materie a financí světlou cestou bude bohatě odměněn J. Silně rozvinuté smysly, talent pro práci s přírodou, rostlinami a zvířaty, hudební či malířské nadání

v Blížencích: štěstí na informace, kontakty, harmonické verbální projevy plné světla, schopnost navazovat kontakty a učit.

v Raku: štěstí na podporu rodiny, rodinné zázemí od světa, ochrana, silné mateřské instinkty, silná imaginace

ve Lvu: originální seberealizace, tvořivost, štěstí ve hře, radost z dětí, kreativita

v Panně: dobrý vztah ke svému tělu, dobré zdraví, štěstí na lékaře a léčitele, skrze nemoci se dokáže dostat dál, chápu podstatu choroby a díky pochopení příčiny se uzdravuje

ve Vahách: partnerství jako dar, spravedlnost, vytváření harmonie, diplomatické schopnosti, estetické cítění

ve Štíru: dar vnímání tvz.”negativního” beze strachu či fobií, osobnost získává sílu extrémními situacemi, silná intuice, pronikání pod povrch, silná vůle, transformace

ve Střelci: štěstí na učitele a duchovní učitele, snadné napojení na pozitivní egregory, zdroje tradic ,učení, filosofie, vzdělání , daleké cesty, cizí kultury. Silný optimismus osobnosti je založen na důvěře ve vyšší smysl života. V minulosti člověk mohl být pozitivní duchovní učitel. Člověk je schopen probudit týmového ducha a motivovat skupiny lidí k duchovnímu vývoji či hlubšímu poznání

v Kozorohu: štěstí v kariéře, světlé vnímání cílů, osobnost nepochybuje o smyslu své cesty, dostává ukazatele, “mapy” jak v profesi pokračovat dále. Stavitel, vůdce, práce s minerály

ve Vodnáři: silné možnosti něco změnit k lepšímu, bez násilného boření mostů, svoboda, štěstí na přátele, pozitivní vize budoucnosti, talent ke studiu astrologie, práce s energií, práce ve skupině či se skupinou lidí, kteří chtějí pozitivně měnit společnost

v Rybách: vstup do iracionálních prostor a změněných stavů vědomí beze strachu, práce s umírajícími-”převaděči” na druhý břeh,

Selena v domech:

v 1.domě: dar pozitivně se prosadit ve světě, rozvíjet své schopnosti a vést druhé.

ve 2.domě: dar materiálního zabezpečení, uvědomění si, že jistota a hojnost spočívají uvnitř osobnosti (rozvíjení vlastních schopností) nikoli ve vnějším světě, rozvíjení vlastních talentů jimiž si člověk vydělává finance

ve 3.domě: dar komunikace a kontaktů, schopnost se vyjadřovat nejen slovně, ale i písemně, pozitivní kontakt s nejbližším okolím a se sourozenci, štěstí na krátkých cestách.

ve 4.domě: štěstí v rodině, doma, schopnost pečovat o druhé, péče o duši, pozitivní vztah s rodiči

v 5.domě : dar tvořivosti, hravosti, kreativity, samostatnosti, dar dětí, schopnost vychovávat děti a mladé lidi

v 6.domě: dar analýzy, pracovitosti, schopnost rozlišovat to, co podporuje od toho, co škodí, uvědomování si propojenosti duše a těla, schopnost léčit, talent pro vnímání přírody, především bylin

v 7.domě: dar navazovat vztahy, schopnost tvořit harmonii , diplomatické jednání, schopnost pracovat s druhými lidmi

v 8.domě: pozitivní přístup k nevědomí, astrálu a smrti, sexualita je léčivá a může fungovat jako duchovní médium (např. Tantra), mediální schopnosti, “převaděči duší”

v 9.domě: dar vyššího poznání, víry a dalekých cest., schopnost učit druhé, rozšiřovat neustále duševní a duchovní obzor, kontakt s cizími kulturami pomáhá

v 10.domě – podpora při profesní cestě, při rozvoji vlastní kariéry, vůdce druhých

v 11.domě: štěstí na přátele, skupiny lidí pracující s cílem druhé osvobodit

ve 12.domě: silné a pozitivní napojení na kolektivní nevědomí, mediální schopnosti, soucit s trpícími, schopnost čistit kolektivní karmu

Zdroj: Astrojóga-Ivana Muková, FB Věra Šourková