Odkud přijde partner

Často se mě lidé ptají, zda se v horoskopu dá poznat budoucí partner. Není tím myšlená náhodná chvilková známost, ale taková která vás nějak v životě ovlivní, ať už je na celý život, nebo jen na pár měsíců či roků. Důležité je, zda vás osobně zasáhne. Pokud chceme znát, odkud nebo jaký partner v životě s námi bude, je třeba sledovat dvě věci.

Selena-Bílá Luna

Selena v horoskopu je protipól Lilith a ukazuje na to, co v čem máme v životě štěstí a jaké dary dostáváme od osudu. Každých sedm let se Selena vrací na původní místo, jak ji máme postavenou v horoskopu a tím nám přichází opět podpora. Selena v horoskopu dle živlů: Oheň: dává nám energii, vitalitu, optimismus, originální myšlení Země: přináší stabilitu, jistotu, bezpečí Vzduch: organizační schopnosti, schopnost realizovat svoje nápady Voda: dává nám bohatou fantazii, intenzivní prožívání, schopnost empatie Selena v horoskopu v živlech: Kardinální: dary, podpora přichází jakoby z budoucnosti Fixní: sklízení úspěchu z minulosti Proměnlivý: schopnost prožívat přítomný okamžik Selena na ezoterických tělech: (pokud někdo neví, co jsou ezoterická těla, zde si může přečíst více https://astro.poradna.top/jemnohmotna-tela-v-astrologii/ Átmanické (15°- 30° Ryb a 0°-15°Berana) - pomoc od Boha Buddhovo (15°- 30°Berana a 0°-15°Býka a 15°- 30°Vodnáře a 0°-15°Ryb ) - pevná, archetypální vnitřní jistota Kauzální (15°- 30°Býka a 0°- 15° Blíženců a 15°- 30°Kozoroha a 0°-15°Vodnáře) - málo karmických dluhů (kauzální tělo je “karmické” tělo a Selena poukazuje na “pozitivní karmu” čili není velké karmické zatížení. Ostatní planety na tomto těle poukazují na “karmu”- čili možnost napravit to, co se nepovedlo, nepochopilo či nestihlo v minulosti) Mentální (15°-30°Blíženců a 0°- 15° Raka a 15°-30°Střelce a 0°-15°Kozoroha) - schopnost rychle chápat a porozumět Astrální (15°- 30°Raka a 0°- 15°Lva a 15°-30°Štíra a 0°- 15°Střelce)- bohatá představivost Éterické (15°-30°Lva a 0°- 15°Panny a 15°-30°Vah a 0°- 15°Štíra ) - dostatek energie Fyzické (15°-30°Panny a 0°-15°Vah) - hmotné dary Selena ve znameních: v Beranu: energetické dary- síla, smělost, osobnost se ničeho nebojí, je sportovně nadaná obzvláště má talent k bojovým sportům, má silnou potřebu (i možnosti) žít si svůj život podle svého nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Průkopník, tvůrce života, silná vůle, vůdce v Býku: dary spojené s materií- dobrá realizace při práci s hmotou, půjde-li člověk v oblasti materie a financí světlou cestou bude bohatě odměněn J. Silně rozvinuté smysly, talent pro práci s přírodou, rostlinami a zvířaty, hudební či malířské nadání v Blížencích: štěstí na informace, kontakty, harmonické verbální projevy plné světla, schopnost navazovat kontakty a učit. v Raku: štěstí na podporu rodiny, rodinné zázemí od světa, ochrana, silné mateřské instinkty, silná imaginace ve Lvu: originální seberealizace, tvořivost, štěstí ve hře, radost z dětí, kreativita v Panně: dobrý vztah ke svému tělu, dobré zdraví, štěstí na lékaře a léčitele, skrze nemoci se dokáže dostat dál, chápu podstatu choroby a díky pochopení příčiny se uzdravuje ve Vahách: partnerství jako dar, spravedlnost, vytváření harmonie, diplomatické schopnosti, estetické cítění ve Štíru: dar vnímání tvz.”negativního” beze strachu či fobií, osobnost získává sílu extrémními situacemi, silná intuice, pronikání pod povrch, silná vůle, transformace ve Střelci: štěstí na učitele a duchovní učitele, snadné napojení na pozitivní egregory, zdroje tradic ,učení, filosofie, vzdělání , daleké cesty, cizí kultury. Silný optimismus osobnosti je založen na důvěře ve vyšší smysl života. V minulosti člověk mohl být pozitivní duchovní učitel. Člověk je schopen probudit týmového ducha a motivovat skupiny lidí k duchovnímu vývoji či hlubšímu poznání v Kozorohu: štěstí v kariéře, světlé vnímání cílů, osobnost nepochybuje o smyslu své cesty, dostává ukazatele, “mapy” jak v profesi pokračovat dále. Stavitel, vůdce, práce s minerály ve Vodnáři: silné možnosti něco změnit k lepšímu, bez násilného boření mostů, svoboda, štěstí na přátele, pozitivní vize budoucnosti, talent ke studiu astrologie, práce s energií, práce ve skupině či se skupinou lidí, kteří chtějí pozitivně měnit společnost v Rybách: vstup do iracionálních prostor a změněných stavů vědomí beze strachu, práce s umírajícími-”převaděči” na druhý břeh, Selena v domech: v 1.domě: dar pozitivně se prosadit ve světě, rozvíjet své schopnosti a vést druhé. ve 2.domě: dar materiálního zabezpečení, uvědomění si, že jistota a hojnost spočívají uvnitř osobnosti (rozvíjení vlastních schopností) nikoli ve vnějším světě, rozvíjení vlastních talentů jimiž si člověk vydělává finance ve 3.domě: dar komunikace a kontaktů, schopnost se vyjadřovat nejen slovně, ale i písemně, pozitivní kontakt s nejbližším okolím a se sourozenci, štěstí na krátkých cestách. ve 4.domě: štěstí v rodině, doma, schopnost pečovat o druhé, péče o duši, pozitivní vztah s rodiči v 5.domě : dar tvořivosti, hravosti, kreativity, samostatnosti, dar dětí, schopnost vychovávat děti a mladé lidi v 6.domě: dar analýzy, pracovitosti, schopnost rozlišovat to, co podporuje od toho, co škodí, uvědomování si propojenosti duše a těla, schopnost léčit, talent pro vnímání přírody, především bylin v 7.domě: dar navazovat vztahy, schopnost tvořit harmonii , diplomatické jednání, schopnost pracovat s druhými lidmi v 8.domě: pozitivní přístup k nevědomí, astrálu a smrti, sexualita je léčivá a může fungovat jako duchovní médium (např. Tantra), mediální schopnosti, “převaděči duší” v 9.domě: dar vyššího poznání, víry a dalekých cest., schopnost učit druhé, rozšiřovat neustále duševní a duchovní obzor, kontakt s cizími kulturami pomáhá v 10.domě - podpora při profesní cestě, při rozvoji vlastní kariéry, vůdce druhých v 11.domě: štěstí na přátele, skupiny lidí pracující s cílem druhé osvobodit ve 12.domě: silné a pozitivní napojení na kolektivní nevědomí, mediální schopnosti, soucit s trpícími, schopnost čistit kolektivní karmu Zdroj: Astrojóga-Ivana Muková, FB Věra Šourková Nejnovější příspěvky Odkud přijde partner 2.2.2024 Selena-Bílá Luna 30.9.2018 Saturn z pohledu psychologie 16.9.2018 Peníze v horoskopu 13.5.2018 Primární direkce 26.4.2018 Konjunkce planet na hlavní osy v partnerských horoskopech 6.4.2018 Postavení uzlů v partnerském horoskopu 16.3.2018 Partnerské horoskopy, co z nich vyčteme 27.2.2018

Saturn z pohledu psychologie

Posledních pár let mě čímdál více zajímá obor psychologie, ne že bych ho přímo studovala, ale ráda si na toto téma něco přečtu. V horoskopu je mnoho míst, které se dají více rozebrat z pohledu psychologie a myslím, že i tento výklad má svůj přínos pro osoby, kteří chtějí do horoskopu nahlédnout. Saturn patří mezi jednu z planet, která si zaslouží v tomto směru naši pozornost. Je to dáno tím, že Saturn ukazuje na naše omezení, hranice či frustrace, které probíhají na citové úrovni v životě člověka. Sama o sobě vím asi nejvíce, co mě zraňuje, kde mám svoje hranice a tak já sama jsem byla první člověk, kterého jsem si dala do hledáčku a pod "mikroskopem" jsem tyto hranice začala více studovat. Mnoho knih o astrologii mi, ale nedalo ucelenou odpověď na to, co se mnou Saturn dělá. Vždy to bylo takové to, OK, OK, ale toto není, co hledám. Až jsem objevila knihu Liz Greeneové - Saturn -Nový pohlede na starého ďábla. A zaznělo doma, takové to WAU, to je přesně to, co hledám...Upřímně všem vám přeji moc úspěchu k získání této knihy, protože nikde není. A ten kdo ji na netu ještě prodává, tak cena se pohybuje kolem 800-900Kč, i když původní cena byla někde kolem 200-300 Kč. Ale majitelé těchto knih jsou si jisty tím, jaký dar mají v rukou....Protože jsem si vědoma, že hodně z vás tuto knihu nezíská, rozhodla jsem se zde udělat výtah některých zajímavých částí. Nebo alespoň částí, které mě osobně zaujaly, oslovily..... Každému domu vládne nějaké znamení, a proto se Saturn v určitém domu chová obdobně, jako když ho nalezneme v určitém znamení. Saturn v 1.domě nebo ve znamení Berana Protože je Saturn ve znamení Berana v pádu, tak je zcela jasné, že toto postavení pro něj nebude příliš příznivé. Tito lidé se snaží odříznout od vnějšího, ale i vnitřního života.  Musí zápasit o své prosazení, jsou zbaveny odvahy a sebedůvěry. Mají pocit, že nejsou schopni dosáhnout toho, po čem touží a že jim stále život nepřeje. Hodně se v životě soustředí na to, jak se mají chránit a mají sklony k podezíravosti. Jejich vnější maska o jejich sebevědomí je pouze chrání před okolním světem. Proto tito lidé naopak působí velmi sebevědomě na svoje okolí, ale to je tím, že si jen kolem sebe vybudovali ochranný štít, který bráni ukázat světu, jaké je opravdu jejich sebevědomí.Často také působí tak, že jsou stále v "útoku", není to tím, že by byli ve své podstatě útoční, ale vyznávají zásadu, že nejlepší způsob obrany je útok. Saturn v 2.domě nebo ve znamení Býka Druhý dům je spojovaný s penězi, hmotnými statky či vlastní sebehodnotou. U těchto osob můžeme nalézt prvky dětství, kde se jim nějakým způsobem nedostávalo prostředků k uspokojení vlastních potřeb. Chci při této příležitosti připomenout, že množství financí či hmotných statků atd...máme každý jinak...takže to nutně nemusí poukazovat na chudobu, ale jen na to, že zrozenec nemá dostatek k vlastní potřebě. Tito lidé mají také neustále pocit, že to co jednou získali, jim kdokoliv může vzít. Berou na sebe i velkou zodpovědnost například za podnikání, protože mají strach, že o to mohou přijít. Mohou také na nás působit, jako chamtiví nebo lakotní. Saturn ve 3.domě nebo ve znamení Blíženců Zde můžeme vyčíst, jakým způsobem myslíme, jak myšlení rozvíjíme a jak komunikujeme. Pokud zde máme právě Saturn, můžeme si proud myšlení zablokovat. Máme strach ze všeho nového, ale také těžko komunikujeme. Zajímavostí je také, že osoby, které mají ve znamení Blíženců Saturn, trpí často dýchacími problémy nebo astmatem. Se Saturnem ve třetím domě se objevuje neschopnost nechat svůj intelekt svobodně dýchat. Sami si i blokují jakýkoliv druh vzdělání nebo u dětí můžeme často vidět jev, že nemají moc kamarádů kolem sebe. I když zrozencovo myšlení je hluboké a vážné, bojí se faktu, že se někde znemožní nebo si bude připadat hloupý a má často pocit, že není dost inteligentní, i když Saturn ve třetím domě je skvělým učencem. Saturn ve 4.domě nebo ve znamení Raka Saturn ve 4.domě nám zasahuje oblast citového života. Ukazuje na jedince, kde převažuje citový chlad, autorita bez lásky a oddělenost v dětství.  Izolace nemusí nutně znamenat ztrátu rodiče (úmrtí, rozvod), ale může působit v symbolickém smyslu a to tehdy, pokud je rodič přítomen, ale nedokáže projevit vřelost a náklonnost a nedokáže dítě citově podpořit. Nebo může být pro rodinu nějakým způsobem břímě (alkoholik, nemoc, slabost). Takový člověk má potom po celý život nedůvěru k citovým, intimním projevům přestože stále touží po hmatatelném citovém životě. Tito lidé mají také stále pocit, že je nikdo nemá rád a nikdo je nepotřebuje. Vůbec si neuvědomují přítomnosti lidí, kteří jsou jim nablízku. Pokud máme Saturn ve 4.domě musíme pochopit, že jsme citově zranitelnější a měli bychom pochopit, proč se k ostatním členům rodiny, chováme tak chladně. Saturn v 5.domě nebo ve znamení Lva Ti kdo mají Saturn v tomto domě či znamení, mají problém se seberealizací,je zde zablokován tvůrčí proces a dotyčný má pocit, že se mu nedostává uznání, neboť mu v tom brání jeho pocit méněcennosti, uvědomit si, že to co dělá, nezávisí na obecenstvu. Platí to jak pro tvůrčí život, tak i pro milostný. Má pocit, že ani od partnera se mu nedostává uznání. Možná už jako dítě měl i pocit, že se jemu nedostává tolik pozornosti od rodičů, kterou by chtěl. Jejich pocit méněcennosti, ale nemá žádnou vazbu na jejich vlohy, talenty jimiž jsou obdařeni. Říká se, že Saturn je zde chladný a bezcitný, ale není to tak docela, kamenné srdce můžeme u těchto lidí najít,ale to je schované za vlastní maskou, která tak brání jejich zranitelnosti. Jsou schopni lásky a oddanosti, ale neumějí je projevit. Saturn v 6.domě nebo ve znamení Panny Zde se můžeme více dozvědět o tom, jak to má zrozenec s povoláním či zdravím. Saturn nám zde pomůže nahlédnout pod vlivem frustrace, zklamání a nemocí do záhadného vztahu mezi myslí a tělem. Málo lidí si stále neuvědomuje, že mezi povoláním a zdravím je vazba. Tito lidé mají pocit, že jsou neustále ohrožovány chaosem, a proto mají potřebu neustále

Peníze v horoskopu

Peníze v horoskopechV horoskopu každého člověka je vidět, i jeho materiální bohatství. Zda v životě bude mít peníze, nebude mít, zda ho čekají dědictví či nikoliv. Abychom dokázali na tuto otázku odpovědět, je nutné sledovat 2. a 8.dům. Druhý dům odpovídá penězům, které si vyděláme sami, naopak dům osmý ukazuje na peníze, které získáme prostřednictvím druhých osob, např. darem či dědictvím, přes úvěry nebo půjčky. Dobré je se v horoskopu podívat také na MC, které sice nehovoří o našich penězích, ale ukazuje přes co a jak se zviditelňujeme a kde můžeme čekat úspěch v kariéře.  Zkušený astrolog dokáže z horoskopu také vyčíst, zda peníze budou přicházet přes ženy či muže nebo naopak, kde nám hrozí jejich ztráta. V dnešním době již málo astrologů využívá při své práci amulteny. Já jsem se práci s almuteny naučila od svého učitele. Almutena můžeme velmi dobře uplatnit tam, kdy nemáme v příslušném domě žádné planety a chceme se více dozvědět o působení tohoto domu. Co je vlastně almuten? Když se podíváte na své domy v horoskopu, určitě si všimnete, že např. na hrotu domu máte znamení Berana, ale je ho tam jen kousek, že skoro celý dům leží pak ve znamení Býka. Almutenem domu je pak v tomto případě Býk. Almuten je to znamení, které je nejvíce obsažené ve vašem domě. O tom, jak to máte v horoskopu s penězi vám jednak řekne znamení, které máte na hrotu např. 2.domu, planeta v druhém domě a aspekty na ni, podíváte se, kde je umístěn vládce 2.domu, ale také vládce almutena. Já ve svém horoskopu nemám žádné planety v 2.domě, ale když se blíže podívám na almutena, tak ho nacházím v domě 8. Znamená to, že se více starám o peníze druhých lidí, firem, než o svoje vlastní. Hodně obsazený osmý dům planetami, také hovoří o tom, že peníze získávám prostřednictvím druhých. Druhý dům ve znameních: Beran: takový člověk je podnikavý, a objevuje stále nové možnosti v získávání financí. Býk: peníze získává vlastní pílí a šetrností, má silný cit pro získávání financí a dokáže se přizpůsobovat různým podmínkám při získávání financí Blíženci: zisk financí z oblasti obchodu, mluveného slova, vyučování, ale také přes sourozence nebo blízké okolí Rak: velmi dobře vycítí co potřebuje ke zisku peněz, peníze získává až v druhé polovině života, zisk přes rodiče, rodinu Lev: zisk sňatkem, hrou, darem, zjištění si financí na důchod Panna: možnost zisku z obchodování, má vždy tolik peněz kolik potřebuje k životu Váhy: schopnost přitáhnout k sobě peníze, zisk z umělecké nebo intelektuální činnosti Štír: nesděluje okolí, jak si finančně stojí, zisk financí z léčení, léčitelské činnosti, chemie, psychiatrie. Zisk většinou dosahuje až po 30.roce života Střelec: dobrý cit o objevení pravé příležitosti k zisku financí, štěstí při získávání financí, peníze lze očekávat v druhé polovině života, hlavně z dědictví. Postavení, které v horoskopu vidíme u duchovních lidí. Kozoroh: šetrný člověk při získávání peněz, blahobyt až v pozdějších letech a to díky své vlastní pracovitosti a houževnatosti Vodnář: peníze získává neobyčejným způsobem, často originalita, šťastné náhody při získávání financí Ryby: peníze získá jen vlastním přičiněním, dobré je uplatnit vlastní tvořivost. Vládce 2.domu jsem již popsala v jedné z předešlých kapitol a je možné si jej přečíst zde : Vládce 2.domu Podobně, jako druhý dům, si můžete rozklíčovat i 8. a 10.dům Zisk z podnikání: *Pokud je Pluto v dobrém aspektu na Slunce, MC, Saturnu, ale pokud je v aspektu na Venuši a Lunu, měl by si zrozenec dát pozor na to, že jeho pozornost od podnikání odvádí rodina. *Aspekt Mars a Jupiter je skvělý pro finanční růst *Vládce MC se nachází v 1., 2., nebo 10.domě - světový úspěch, dobře aspektovaný vládce MC na 8., 6. nebo 2.dům ukazuje také na zisk nebo pokud je vládce dobře aspektovaný na vládce těchto dům. *Znamení Raka, Štíra nebo Ryb - pokud jejich zrozenci mají dobře aspektovaný 2.dům Zdroj: vlastní poznámky, doplněno o info od V. Sládečka- kapitola zisk z podnikání Nejnovější příspěvky Odkud přijde partner 2.2.2024 Selena-Bílá Luna 30.9.2018 Saturn z pohledu psychologie 16.9.2018 Peníze v horoskopu 13.5.2018 Primární direkce 26.4.2018 Konjunkce planet na hlavní osy v partnerských horoskopech 6.4.2018 Postavení uzlů v partnerském horoskopu 16.3.2018 Partnerské horoskopy, co z nich vyčteme 27.2.2018

Primární direkce

Primární direkcePrimární direkce v horoskopech ukazují na významné události v našich životech. Můžeme tam najít narození našich dětí, složení zkoušky z dospělosti, úmrtí v rodině, dědictví, slávu, moc, úrazy atd. Proto také hodně astrologů primární direkce používá i k rektifikaci (zjištění přesného času narození) horoskopu. Primární direkce vychází z otáčení Země kolem své osy. Metoda primárních direkcí pracuje s osami ASC, MC, případně i dalšími hroty domů (signifikátor) a planetami případně jejich aspekty (promissor). Hroty primárních domů (signifikátorů) mohou vytvořit jakýkoliv aspekt na nativní planetu (promissor). Při primární direkci, ale může sledovat primární planetu (signifikátor) a sledujeme, jaké aspekty vytváří na nativní domy či planety. Signifikátor je v horoskopu označovaný jako ukazatel a promissor je slibovatel, který věští určitou událost. Při primární direkci pracujeme s pohybem 1°= 1 rok života. Znamená to, že pokud je odchylka v čase narození 4 min, tak prognóza se posune o 1 rok. Pokud tedy víme přesný čas narození, můžeme toho využít k prognózám do budoucna. Pokud přesný čas neznámé, můžeme tedy využít životní události k tomu, abychom rektifikovali správně čas narození. Jaká událost se stane či stala je dáno planetou (dobroděj, škůdce), která se spojí s osou, hrotem domů nebo k jakým aspektům mezi nimi dojde. Sextil, trigon, či konjunkce na dobroděje obecně vyznačuje úspěch, narození dítěte, štěstí, zisk, nebo nový vztah. Pokud se pozitivní aspekty napojí na škůdce, ukazují stále dobré výsledky, ale za většího úsilí. Naopak negativní aspekty kvadráty, opozice přináší těžkosti, zklamání. Slabší vliv mají negativní aspekty na dobroděje Jupiter, Venuše, Luna či Merkur. Dobré je si planetu spojit i nativním horoskopem a podívat se, kterému domu vládne. Pokud osy horoskopu posuneme o 1°a tyto osy vytvoří konjunkci na nativní planetu ukazuje nám : ASC – něco nového se objeví, projeví v našem životě – dle charakteru planety nativní MC- něčeho dosáhneme, uvidíme úspěchy či neúspěchy opět dle charakteru planety nativní IC – k něčemu novému dojdeme, něco nám tzv. docvakne Klíčové události v životě můžeme vyčíst z pohybu os, které se potkají s planetami, dle zabarvení planet poznáme, o jakou událost jde. Narození dítěte –hlavní osy se potkají se Slunce, Lunou, Venuší či Jupiterem nebo vládcem 4. nebo 5.domu. Nebo hroty těchto domů vytvoří aspekt na tyto planety. Nový vztah – hlavní osy se setkají se Sluncem, Lunou, Venuší či Jupiterem nebo vládcem 5. či 7.domu, nebo hroty těchto domů vytvoří aspekt na tyto planety. Svatba – hlavní osy setkají s dobroději nebo vládcem 8. či 7.domu, nebo tyto hroty vytvoří na aspekty na dobroděje. Nástup do práce – posun os se setká s Merkurem, Saturnem, Marsem nebo vládcem 6. a 10. domu, nebo tyto hroty vytvoří aspekty na tyto planety. Úmrtí v rodině – posun os se potkává se Saturnem, Uranem, Marsem, Neptunem či Plutem nebo vládcem 8.domu, nebo hrot 8.domu vytvoří aspekt na škůdce v horoskopu. Pokud je nativní planeta v radixu slabá, těžko i v direkci vytvoří zásadní události.  Pokud je nativní planeta (promissor) silná v radixu, dokáže při direkci vytvořit velké události.  Při hledání životních událostí je třeba brát v úvahu povahu hrotu domu – abychom věděli, kde se událost odehrává a povahu planet. Pokud je promisorem: Slunce – vítězství, sláva, nadřízení, příbuzní, autority Luna- ukazuje na matku, rodinné záležitosti, děti, tělo, cesty, prožívání. Luna většinou neukazuje na špatné věci, muselo by jít o velmi špatně aspektovanou Lunu, např. Luna v 8. domě a ještě navíc disharmonickou – pak může ukázat na problémy se ženami, špatné těhotenství). Merkur- intelekt, obchod, cesty, změny pobytu, studium, špatně aspektovaný ukazuje na psychické problémy, nebo menší úrazy. Dobře aspektovaný – stěhování, koupi domů atd… (záleží, také jakému domu v nativitě vládne) Venuše – láska, zábava, sňatek, manželství, přátelství. Přináší také radost, hezké věci. Disharmonické aspekty ukazují na problémy se vztahy, rozchody Mars- energie, podnikání morálka, sport, práce, lehčí úrazy. Disharmonické aspekty– havárie, operace. Ukazuje na rychlé věci, které se nám dějí. Jupiter – nejsilnější ukazatel dobrých věcí, ochrana, láska, štěstí, majetek a jeho získání disharmonické aspekty- zklamání. Dobře aspektovaný na osy dává za vznik novému vztahu. Saturn- smutky, překážky, zdržení, tíže životní, hodně práce, úrazy, starší lidé, Saturn kvadrát MC – smrt v rodině. Harmonicky ukazuje dle vládcovství….zklidnění Uran –náhlé životní změny, úspěšná studia, nápady, negativní postavení-  úmrtí, rychlé události, konflikty, úrazy, pozitivní postavení – svoboda, nezávislost Neptun – psychické věci, oduševnělost Pluto-  osudové vlivy, negativní postavení vážné nemoci, pozitivní postavení duchovní vlivy a ochrana Uzly – ukazují příležitost, setkání, ale také i v negativním aspektu rozchody Významné primární direkce MC konjunkce Slunce v nativitě – vždy významná událost – životní povolání, založení rodiny, zvýšení příjmů a majetku. MC trigon, sextil Slunce – příznivé postavení – zrozenec se proslaví, možnost sňatku, stane se známým MC kvadratura Slunce – silné a špatné, bankrot, starosti, nemoci rodičů, násilí. Rozvod, ohrožení postavení, MC konjunkce Luna – úspěch, změny, služební cesty, změny poct MC trigon, sextil Luna – cesta k úspěchu, popularita, štěstí, přízeň rodiny Většina astrologických programů s primární direkcí nepracuje. Direkci si můžete vypočítat ručně nebo využít na stránkách najdise.cz možností obloukové profekce. Chci podotknout, že profekce není totéž co direkce, ale pokud si nastavíte převodový klíč 1°=1 rok dostanete výsledek, který je téměř totožný s primární direkcí. Ale musíte počítat s tím, že odchylka mezi profekcí a primární direkcí je zhruba 2%. Zdroj: Vlastní poznámky z astroškoly, Direkce:Sládeček Nejnovější příspěvky Odkud přijde partner 2.2.2024 Selena-Bílá Luna 30.9.2018 Saturn z pohledu psychologie 16.9.2018 Peníze v horoskopu 13.5.2018 Primární direkce 26.4.2018 Konjunkce planet na hlavní osy v partnerských horoskopech 6.4.2018 Postavení uzlů v partnerském horoskopu 16.3.2018 Partnerské horoskopy, co z nich vyčteme 27.2.2018

Konjunkce planet na hlavní osy v partnerských horoskopech

Velmi významné a často v různých knihách je opomíjené postavení planet na osy partnera v horoskopu. Přesto planeta, která se ocitá na hlavní ose partnera nejvíce vypovídá o  tomto vztahu. Partneři, kteří jsou si životně předurčeni často mívají hned několik planet v aspektu na osu partnera a někdy toto vidíme i v obou směrech. Dá se pak před tímto vztahem nějak uniknout? To je také otázka, která mě hodně zajímala a pátrala jsem po její odpovědi mezi několika významnými astrology. Ti se shodují, že takoví lidé svému osudu neuniknou....jen praxe mi může ukázat, zda oni mají pravdu.... Slunce  Slunce konjunkce ASC (opozice DSC) - Jde o velmi duchovní propojení, pouze negativní stránkou těchto lidí může být rivalita, která se dá ale zvládnout.  Pokud se podíváme na vztah z pohledu manželství nebo jde o lásku, patří ten aspekt k velmi silným - partneři se fyzicky velmi přitahují a cítí k sobě sympatie. Partner, kterému patří ASC se snaží Slunce ovládnout a nejraději by si ho podmanil. Tyto aspekty se často nachází mezi manžely nebo členy stejné rodiny či mezi dlouholetými přáteli. Slunce konjunkce DSC (opozice ASC)- Mezi partnery se objevuje romantická a sexuální přitažlivost a opět ji vidíme mezi manžely či jinak blízkých partnerských vztazích.  Oba jsou schopni si navzájem kompenzovat svoje nedostatky navzájem i mezi nimi je silné duchovní propojení. Přesto je třeba, aby se oba naučili respektovat rozhodnutí toho druhého. Slunce konjunkce MC (opozice IC)-  Tvůrčí projevy partnera, kterému patří Slunce, mohou mít patřičný vliv na kariéru druhého. Je to proto velmi dobrá kombinace na společné podnikání Slunce konjunkce IC (opozice MC) -  Projevy partnera, kterému náleží Slunce, mohou mít vliv na podvědomí partnera, na druhé straně Slunce může pomoci partnerovi se sebevyjádřit. V rodinných a příbuzenských spojeních vznikají takto velmi emoční vztahy a toto postavení je vynikající pro manželství. Luna Luna konjunkce ASC (opozice DSC)-  Partner, kterému patří osy bude mít silný vliv na na projevy partnera s Lunou, ale také na jeho rodinu. Luna se naopak partnerovi postará o domov a vytvoří mu podmínky, aby mohl uplatnit svoje talenty. Luna konjunkce DSC (opozice ASC) - Objevuje se zde silná sexuální přitažlivost, silný vliv rodinných a domácích záležitostí na milostný nebo manželský vztah ne kterých se podílí především vlastník Luny. Partner s Lunou zpřístupňuje svůj dům a vytváří podmínky pro činnost partnera s osou. Při tomto postavení je možné i společné podnikání zejména zemědělská výroba, chov zvířat, potravinářský průmysl. Společně se mohou věnovat i nějaké veřejné činnosti. Luna v konjunkci na MC (opozice IC)- Partneři často spolu zakládají společný podnik a jejich děti v této činnosti pak pokračují. Luna opět poskytuje svůj domov a vytváří podmínky pro rozvoj činnosti partnera, ten mu to vrací tím, že zajišťuje pocit bezpečí a odpovídající postavení. Luna konjunkce IC (opozice MC)- Partneři se intenzivně zajímají domácími záležitostmi a budou je spojovat silné rodinné svazky. Partneři mohu spolupracovat na rodinném podniku nebo v obchodech spojených s nemovitostmi, chovem zvířat, domácími službami. Merkur Merkur v konjunkci ASC (opozice DSC) - Při této konstelaci dochází k větší možnosti spolupráce obou partnerů. Myšlení Merkura a množství jeho nápadů bude mít vliv na fantazii a způsob jednání partnera, kterému patří osa ASC. Oba partneři mohou velmi úspěšně spolupracovat spolu a mohou si pomáhat při při praktickém využití svých schopností. Pokud se tito lidé spřátelí, budou se izolovat od okolí, protože jim vystačí zcela jejich společnost. Je to příznivý aspekt například pro manželství. Merkur konjunkce DSC (opozice ASC)- spolupráce těchto dvou lidí funguje na základě protikladů, které je přitahují. Proto se mohou navzájem doplňovat, vyměňovat si názory, občas spolu souhlasí či nesouhlasí. Partneři se nestraní společnosti a rádi se spolu dělí o názory s přáteli. Tento aspekt je příznivý pro partnerské, ale i manželské zvláště takové, které se neuzavírají před celým světem, ale jsou v otevřeném kontaktu s okolím. Merkur konjunkce MC (opozice IC) - Je to postavení, které je příznivé pro podnikání nebo pro profesionální vztahy. Partner s Merkurem může svému protějšku pomoci dosáhnout odpovídajícího postavení  a vysněnou kariéru. Merkur zde má schopnost navázat kontakty, které jsou v tomto případě důležité. Naopak partner, kterému patří osa MC/IC dokáže protějšku pomoci navázat kontakty s lidmi, které pomohou Merkuru realizovat svoje nápady. Merkur konjuncek IC (opozice MC) - Oba partneři věnují hodně pozornosti rodině, dětem nebo domácím náležitostem. Rádi se zapojují do různých intelektuálních aktivit, např. čtení, studium....na kterých mohou pracovat doma. Venuše Venuše konjunkce ASC (opozice DSC) -V milostných a intimních vztazích může konjunkce Venuše s ASC vytvářet silnou a romantickou sexuální přitažlivost. Tento aspekt se objevuje v horoskopech manželů. Partneři jsou emocionálně identičtí. Partner s Venuší potřebuje lásku, podporu, péči, pocit bezpečí a partner, kterému náleží ASC se mu dokáže o tento pocit postarat. Venuše konjunkce DSC (opozice ASC)- opět tento aspekt probouzí silnou emocionální vazbu, která často končí sňatkem. Venuše konjunkce MC (opozice IC)- díky milostným kontaktům aspekty usnadňují společenský vzestup. Diplomacie a kouzlo Venuše může pomoci v kariéře svému protějšku. Ten naopak může svým postavením zabezpečit pozici partnerovi. Venuše konjunkce IC (opozice MC) - Tyto osoby spolu dobře spolupracují v domácnosti a rodině. Venuše se stará o komfort, oblečení a estetické vybavení domova, a partner s osou se bude starat o to, aby v něm nic nechybělo. Mars Mars konjunkce ASC (opozice DSC)- partneři se přímo ovlivňují, ale kdo bude silnější udává postavení Marsu v radixu. Pokud jde o muže a ženu, bude mezi nimi silná sexuální přitažlivost, příznivá je i spolupráce v podnikání. Mars konjunkce DSC (opozice ASC) - pokud je tato postavení dobře aspektované, bude tento vztah příznivý pro společné podnikání, pokud je poškozené, budou spolu partneři soupeřit a dokonce se mohou stát otevřenými nepřáteli. Partnerské vztahy mohou být velice vzrušující, ale zaručená není ani dlouhodobá harmonie ve vztahu ani trvanlivost vztahu. Podle starých astrologů jde o aspekt rozchodu nebo rozvodu. Mars konjunkce MC (opozice IC)- při tomto postavení se projevuje nesoulad  v domácích a rodinných plánech.  Užitečná může být pro pracovní příležitosti, pro podnikání, pokud se vše, ale nezmění v soupeření. Partneři mají vliv na svoje postavení i na svou pověst. Mars konjunkce IC (opozice MC) -dochází zde k výraznému rozporu mezi pracovními záležitostmi a

Postavení uzlů v partnerském horoskopu

Postavení uzlů v synastrickém horoskopu mají velkou důležitost, podobně jako když vám planeta sedne na osu partnera. Bohužel tomuto postavení se moc knih nevěnuje, proto bych něco málo zde na tomto webu uvedla. Pokud severní uzel vytvoří aspekt s planetami partnera má pozitivní vliv tím, že dává partnerovi sílu a pozitivní vibraci. Jižní uzel se projeví tam, kde získáme něco snadno nebo kde nám někdo pomáhá. Slunce a uzly Slunce konjunkce Severní uzel (opozice jižní uzel) - uzel může partnerovi se Sluncem pomoc s jeho tvořivosti, Slunce dává partnerovi energii a pomáhá mu nasměrovat vlastní ambice. Oba jsou si schopni pomoci v kariéře, mají na sebe kladný vliv a to v záležitostech, ve kterých se nachází Slunce. Slunce konjunkce jižní uzel (opozice severní uzel)- Jižní uzel má na činnost partnera se Slunce zpomalující vliv. Partner se Sluncem může zase svému protějšku pomoci překonat strach, obavy, fobie nebo společenské nepochopení. Slunce sextil severní uzel, trigon jižní uzel -Partneři jsou si schopni pomáhat tvůrčím vyjádřením hlavně při práci. Partner, kterému patří uzel svého partnera inspiruje, naopak tomu komu patří Slunce dává svému partnerovi nadšení a chuť s trendy pracovat. Slunce sextil jižní uzel, trigon severní uzel - Partneři mohou mít kritický vztah ke všem společenským trendům a směrům. Slunce kvadratura severní uzel je současně kvadraturou i na jižní uzel - Vůle a sebeprezentace partnera se Sluncem se ocitne v konfliktu se společenskými instinkty partnera s uzly. Ten vidí svého partnera (Slunce), jako člověka, který se touží na veřejnosti prezentovat silou. Dochází zde k rozdílu v názorech. Partnerovi s uzly chybí jeho vlastní individualita a chová se skoro až naprogramovaně Luna a uzly Luna konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel - Partneři mají podobnou výchovu a společenský původ, který vyplývá s podobných morálních a kulturních hodnot. Oba se shodují v názorech na soužití a nároky, které na ně klade okolí. Dobré i pro týmovou práci. Luna opozice severní uzel, konjunkce jižní uzel - Partneři mají rozdílné názory na hodnoty současných trendů, na společnou budoucnost, partner, kterému patří uzel považuje svůj protějšek za povrchní, Luna pak vidí svého partnera, jako ascociála. V týmové práci se objeví potíže. Luna sextil severní uzel, trigon jižní uzel - Partner s uzly pomáhá protějšku při udržení emoční rovnováhy ve vztahu k populárním trendům a všeobecné společenské atmosféře. Luna sextil jižní uzel, trigon severní uzel - Oba partneři mají k moderním trendům a společenským záležitostem kritický postoj. Luna kvadratura na severní i jižní uzel - Chování partnera, kterému naleží Luna, nebude v souladu s názory partnera s uzly především v oblastech, které vyplývají z jeho výchovy a emočním přístupu. Merkur a uzly Merkur konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel - Partneři si mohou pomoci při hledání svého názoru na všeobecné trendy, které vládnou v módě nebo ovlivňují společenské mínění. Partner s uzly může pomáhat partnerovi s Merkurem získat popularitu. Naopak Merkur  pomůže partnerovi s uzly pomůže pochopit společenské trendy a nápady. Kombinace je dobrá pro všechny , kteří pracují v týmu. Merkur konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel - Ukazuje se zde, že partneři budou vždy jednat spíše sólově než dohromady. Nápady si navzájem nepřijímají. Pokud nejsou v horoskopu aspekty, které jsou schopny podpořit spolupráci jinak. V opačném případě jde o aspekt, který prohloubí rozpad vztahu. Merkur sextil severní uzel, trigon jižní uzel - Partneři si pomáhají v hledání názorů na všeobecné vládnoucí trendy a přístupy. Merkur umí vymyslet jak se přizpůsobit, partner, kterému patří uzly může pomoc partnerovi s Merkurem při efektivnější komunikaci s širším okruhem lidí. Merkur sextil jižní uzel, trigon severní uzel- Partneři jsou konzervativní a zaujímají kritický postoj ke společenským trendům a ke všemu , co je moderní a populární. Merkur kvadratura severní uzel, kvadratura jižní uzel -Partneři mají odlišný přístup k životu a zároveň budou podle svého modifikovat nebo využívat pro sebe společenské trendy nebo módní názory a směry. Venuše a uzly Venuše konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel - Partneři mohou spolupracovat efektivně hlavně ve skupině a aktivně se podílet na práci v týmu. Aspekt posiluje i rodinné a přátelské vztahy. Venuše konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel -Tyto aspekty probouzejí kritický vztah k módě nebo k tomu, co se od člověka obecně očekává. Partner s Venuší bude o svého protějšku očekávat, že bude společenštější a bude se ho snažit přesvědčit ke kontaktu s širším okruhem lidí. Partner s uzly se naopak snaží svůj protějšek brzdit a chránit před neprověřenými vztahy a před nekritickým podléháním módě. Venuše sextil severní uzel, trigon jižní uzel - Partneři mají schopnost využívat módní trendy, finance ke svému prospěchu a dále je rozvíjet dle svých představ. Partneři jsou spolu schopni spolupracovat a individuální aktivity je nezajímají. Venuše sextil jižní uzel, trigon severní uzel - Na rozdíl od předešlého aspektu mají tendenci  partneři navíc pracovat i individuálně. Venuše-kvadratura severní uzle, jižní uzel - U partnerů dochází k velkým rozdílům v životním stylu ve vztahu k vládnoucím trendům, módě a společenským postojům. Partneři se neshodnou ani v chování, hospodaření s financemi nebo v pracovních záležitostech. Mars a uzly Mars konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel - Příznivá dynamická konstelace mezi partnery. Partneři si mohou navzájem pomoci v pracovních činnostech nebo domácí či rodinné činnosti. Mars konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel -Partneři pracují samostatně než ve spojení s nějakou skupinou. Partner s uzly považuje partnera s Marsem za impulzivního člověka, který nepočítá s pocity ostatních. Mars naopak svůj protějšek vnímá jako konzervativního člověka, který se neumí nebo nechce přizpůsobit současným trendům Mars sextil severní uzel, trigon jižní uzel - Výklad je totožný jako u konjunkce se severním uzlem Mars sextil jižní uzel, trigon severní uzel - I zde budou partneři fungovat individuálně, nebudou brát ohledy na všeobecné trendy a postoje, a díky tomu mohou získat značné výhody. Mars kvadratura severní uzel, jižní uzel - Toto postavení brání ve spolupráci. Partner s Marsem je hrubián, který se soustředí na nedůležité věci . Kombinace není příznivá ani pro společné podnikání. Jupiter a uzly Jupiter konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel - aspekty jsou příznivé pro spolupráci ve skupině, která se týká vztahů k veřejnosti nebo politickým směrům. Přináší popularitu,dobré vztahy k okolí a schopnost využít vládnoucí trendy pro

Partnerské horoskopy, co z nich vyčteme

Partnerské horoskopy, co vyčteme z horoskopuV horoskopech nejvíce lidi zajímá partnerství, pokud se na vztahy zaměříme z pohledu sexuality, manželství nebo jen vztah dvou milenců, je třeba se podívat především na Mars a Venuši. Mars ukazuje mužské ego a to čeho chceme dosáhnout, naopak Venuše ukazuje naše emoční potřeby, které je třeba uspokojit a můžeme ho označit jako ženské ego.  Když se podíváme na horoskop muže a uvidíme jeho Mars, dovíme se o něm jak je schopen vyjádřit svoji statečnost, jakým způsobem dělá dojem na okolí a čím může zaujmout opačné pohlaví. Naopak u žen Mars ukazuje jaké typy muže je přitahují. Na vlastnosti žen ukazuje Venuše. Venuše o nás vypovídá, co nám je příjemné. Pokud se podíváme na horoskop muže a uvidíme postavení Venuše, dokreslí nám to, jaké ženy ho budou přitahovat. Osoby, které se ptají na partnerský horoskop často zajímá, zda legalizují svůj sňatek. Jupiter v horoskopu ukazuje náš vztah ke sňatku. Pokud má jeden z partnerů silně postavený Jupiter, je uzavření sňatku pro něj důležité. Sňatek je problém uzavřít Negativní aspekty Jupiteru na Slunce, Lunu, Mars a Venuši partnera- uzavření sňatku s velkými potížemi Negativní aspekty Jupitera na škůdce partnera - pokud přesto k uzavření sňatku dojde, manželství je plno hádek a překážek, popřípadě se rozpadne. Negativní aspekty Jupitera na dobroděje partnera, nemá příliš špatný vliv, ale uzavření manželství nějakým způsobem komplikuje Kvadratury a opozice Jupitera na ASC, kazí vzájemné vztahy Na problémy ve vztazích ukazuje Saturn Pokud Saturn spadne do 1., 4., 7. a 10.domu protějška, je velmi nepříznivý. Pokud se jedná o Saturn ženy, muže omezuje a kazí mu plány. Pokud je Saturn muže, cítí se žena frustrovaná Saturn v kvadratuře na Slunce, Lunu, Mars, Venuši a Jupiter partnera, vždy přináší do vztahu omezení. Saturn nastavuje hranice, diktuje, druhá planeta se pak cítí ovládána a pod tlakem. Pokud Saturn spadne do dalších domů, vždy přináší omezení např. v 11.domě partnera, omezuje jeho společenský život Saturn konjunkce Luna nebo Slunce - pokud se jedná o Slunce, bude se vždy Saturn snažit o to, aby se mu Slunce podřídilo. Působení a vliv Saturnu se projevuje pozvolna, proto manželství  těchto dvou lidí končí i po několika letech. Z tranzitujícího horoskopu zrozence můžeme také vyčíst, kdy je nejvhodnější doba na vznik nového vztahu a navíc nám může i prozradit, zda takový vztah může vydržet. Je třeba pamatovat na to, že jeden aspekt nedělá hned začátek či konec vztahu a je nutné se na horoskop vždy dívat jako na celek. Přesto zde uvedu několik tranzitů, které jsou dobré pro vznik vztahu: Tranzitující Neptun trigon nativní Venuše - tento tranzit může pomoci ke vzniku romantického vztahu, jen pozor na přehnané idealizování vztahu a pokud chcete, aby vydržel, je třeba abyste i vy pro to něco udělali, protože sám o sobě tento tranzit vztah neudrží. Tranzitující Neptun trigon nativní Luna - přináší velmi idealizovaný a duchovní vztah, ale přes iluze byste se měli velmi dobře přenést. Tranzitující Pluto trigon nativní Venuše - přináší do života velmi silný vztah Tranzitující Pluto trigon nativní Luna- přináší do našeho života vztahy, které mohou mít, ale i nemusí mít sexuální podtext Tranzitující Venuše konjunkce Luna - romantická nálada, vhodný tranzit na to, aby si dva lidé vyznali vzájemné city Tranzitující Venuše trigon nativní Luna - podporuje sexuální vztahy Tranzitující Venuše konjunkce nativní Venuše- tento aspekt je příznivý na vznik nového vztahu, i když je třeba ještě podporu dalších aspektů Tranzitující Venuše kvadratura nativní Mars - pokud nejste ve vztahu, pravděpodobně vás bude velmi přitahovat nějaká osoba Tranzitující Venuše trigon nativní Neptun - vztah, který vznikne pod tímto tranzitem, může být velmi duchovní nebo plný iluzí. Tranzitující Venuše konjunkce Uran - při tomto tranzitu může vzniknout vztah tam, kde jste ho vůbec nečekali nebo s člověkem, který by vás nikdy nenapadl. Vztah, který vznikne pod tímto tranzitem je vzrušující, ale většinou nemá dlouhodobý charakter. Tranzitující Venuše trigon Pluto -zesiluje citové vnímání a pokud pod tímto tranzitem naváže vztah, bude určitě velmi intenzivní a druhá osoba vás bude velmi přitahovat. Tranzitující Venuše konjunkce ASC – vhodný čas k jakémukoliv novému setkání, či navázání vztahu Samozřejmě je třeba sledovat i planety, které prochází vašim 7.domem a podle jejich zabarvení a aspektů, může docházet k podpoře či komplikacím ke vzniku vztahu. Pamatujte na to, že samotné planety bez vašeho přičinění nic nezmůžou. Nejnovější příspěvky Odkud přijde partner 2.2.2024 Selena-Bílá Luna 30.9.2018 Saturn z pohledu psychologie 16.9.2018 Peníze v horoskopu 13.5.2018 Primární direkce 26.4.2018 Konjunkce planet na hlavní osy v partnerských horoskopech 6.4.2018 Postavení uzlů v partnerském horoskopu 16.3.2018 Partnerské horoskopy, co z nich vyčteme 27.2.2018

Archivy