Planety

Astrologie se zabývá pohybem planet, Slunce. Měsíce a jiných objektů a jejich vlivem na dění na Zemi. Název tohoto tradičního vědního oboru pochází z řeckých slov astron = hvězda a logos = slovo.

Astrologie není věda deterministická. Neříká nám, že se něco musí stát, ale popisuje sklony a tendence. Vysvětlením a pochopením dějů minulých a probíhajících můžeme předvídat ty budoucí. Také lze hodnotit vliv nebeských jevů na lidskou psychiku, i fyzické tělo a s tím spojené zdraví jednoho jedince, ale i obecně na dění a události ve světě.

Slunce

Slunce

Znamení, ve kterém stojí Slunce v době narození, je hlavní sluneční znamení. Toto znamení představuje základní povahové rysy člověka, jeho předpoklady a potenciál.

Mars

Mars

Ukazuje naší sílu, energii k dosahování cílů a překonávání překážek, touhu po životě, vášně, vůle odvahu, smyslnost, fyzickou atraktivnost.

null

Neptun

Neptun

Nám dává citlivost k vyššímu duševnímu životu, fantazii, reprezentuje naše podvědomí, talenty, snílkovství, umělecké nadání. Neptun vládne iluzím, vizím a fantaziím, odhaluje romantiku.

Luna

Luna

Ukazuje naše vnitřní emoce, náš vztah k ženám, vnitřní vášně, instinkty, city a zdraví. Jeho postavení ukazuje, kam to zrozence táhne, na co spontálně odpovídá, co instinktivně odmítá a čemu se vyhýbá.

null

Jupiter

Jupiter

Je naše velké štěstí, symbolizuje optimismus, radost, spravedlnost, bohatství, ušlechtilost, cnost. Jupiterova touha je poznávat prostor. S Jupiterem jsou také spojeny touhy po poznání, vzdělání, dálkách......

null

Pluto

Merkur

Merkur

Je naše myšlení, rozum, talent ke komunikaci a studiu. Ukazuje naše intelektuální kvality, zručnost. Merkur je prostředníkem mezi vědomím a nevědomím........

null

Saturn

Saturn

Představuje hluboké myšlení, rozvahu, smysl pro povinnost a pořádek, zvýšenou duchovní činnost, poukazuje na zkoušky osudu a naše omezení, která musíme překonávat. Představuje naše limity a hranice.

null

Venuše

Venuše

Představuje naši radost ze života, lásky, přátelé koníčky, družnost, vztah k lidem. Jako ztělesnění erotiky znamená i svádění, touhu, schopnost oddat se, potřebu spojit se a splynout....

null

Uran

Uran

Reprezentuje výbušnou energii k revolučním proměnám, odpor ke konzervativnímu myšlení, zvraty v našem životě, změny, geniální myšlenky. Uran rozbourává to co je pevné, narušuje pořádek a řád.

null

Retrográdní planety

O tom, že je je planeta retrográdní mluvíme ve chvíli, kdy má zpětný chod. Je to dáno tím, že je planeta vůči Zemi rychlejší nebo pomalejší.

null

Spálené planety

O spálených planetách mluvíme tehdy, nachází se do 2° od Slunce.

null

Jemnohmotná těla

Znáte jistě znamení a domy. Nicméně planety můžeme řadit, třídit, sledovat atd. ještě podle jejich polohy na jemnohmotných tělech.

null

Astrozdraví

Podle astrologie vzniká nemoc na základě tří příčin. Je to způsob stravování, emoce a vrozené predispozice. Na vrozené predispozice ukazuje postavení hlavně Slunce a jeho aspekty na další planety, emoce ovlivňuje Luna.