Primární direkce

Primární direkce v horoskopech ukazují na významné události v našich životech. Můžeme tam najít narození našich dětí, složení zkoušky z dospělosti, úmrtí v rodině, dědictví, slávu, moc, úrazy atd. Proto také hodně astrologů primární direkce používá i k rektifikaci (zjištění přesného času narození) horoskopu. Primární direkce vychází z otáčení Země kolem své osy. Metoda primárních direkcí pracuje s osami ASC, MC, případně i dalšími hroty domů (signifikátor) a planetami případně jejich aspekty (promissor). Hroty primárních domů (signifikátorů) mohou vytvořit jakýkoliv aspekt na nativní planetu (promissor). Při primární direkci, ale může sledovat primární planetu (signifikátor) a sledujeme, jaké aspekty vytváří na nativní domy či planety. Signifikátor je v horoskopu označovaný jako ukazatel a promissor je slibovatel, který věští určitou událost.

Při primární direkci pracujeme s pohybem 1°= 1 rok života. Znamená to, že pokud je odchylka v čase narození 4 min, tak prognóza se posune o 1 rok. Pokud tedy víme přesný čas narození, můžeme toho využít k prognózám do budoucna. Pokud přesný čas neznámé, můžeme tedy využít životní události k tomu, abychom rektifikovali správně čas narození.

Jaká událost se stane či stala je dáno planetou (dobroděj, škůdce), která se spojí s osou, hrotem domů nebo k jakým aspektům mezi nimi dojde. Sextil, trigon, či konjunkce na dobroděje obecně vyznačuje úspěch, narození dítěte, štěstí, zisk, nebo nový vztah. Pokud se pozitivní aspekty napojí na škůdce, ukazují stále dobré výsledky, ale za většího úsilí. Naopak negativní aspekty kvadráty, opozice přináší těžkosti, zklamání. Slabší vliv mají negativní aspekty na dobroděje Jupiter, Venuše, Luna či Merkur. Dobré je si planetu spojit i nativním horoskopem a podívat se, kterému domu vládne.

Pokud osy horoskopu posuneme o 1°a tyto osy vytvoří konjunkci na nativní planetu ukazuje nám :

ASC – něco nového se objeví, projeví v našem životě – dle charakteru planety nativní

MC– něčeho dosáhneme, uvidíme úspěchy či neúspěchy opět dle charakteru planety nativní

IC – k něčemu novému dojdeme, něco nám tzv. docvakne

Klíčové události v životě můžeme vyčíst z pohybu os, které se potkají s planetami, dle zabarvení planet poznáme, o jakou událost jde.

Narození dítěte –hlavní osy se potkají se Slunce, Lunou, Venuší či Jupiterem nebo vládcem 4. nebo 5.domu. Nebo hroty těchto domů vytvoří aspekt na tyto planety.

Nový vztah – hlavní osy se setkají se Sluncem, Lunou, Venuší či Jupiterem nebo vládcem 5. či 7.domu, nebo hroty těchto domů vytvoří aspekt na tyto planety.

Svatba – hlavní osy setkají s dobroději nebo vládcem 8. či 7.domu, nebo tyto hroty vytvoří na aspekty na dobroděje.

Nástup do práce – posun os se setká s Merkurem, Saturnem, Marsem nebo vládcem 6. a 10. domu, nebo tyto hroty vytvoří aspekty na tyto planety.

Úmrtí v rodině – posun os se potkává se Saturnem, Uranem, Marsem, Neptunem či Plutem nebo vládcem 8.domu, nebo hrot 8.domu vytvoří aspekt na škůdce v horoskopu.

Pokud je nativní planeta v radixu slabá, těžko i v direkci vytvoří zásadní události.  Pokud je nativní planeta (promissor) silná v radixu, dokáže při direkci vytvořit velké události.  Při hledání životních událostí je třeba brát v úvahu povahu hrotu domu – abychom věděli, kde se událost odehrává a povahu planet.

Pokud je promisorem:

Slunce – vítězství, sláva, nadřízení, příbuzní, autority

Luna- ukazuje na matku, rodinné záležitosti, děti, tělo, cesty, prožívání. Luna většinou neukazuje na špatné věci, muselo by jít o velmi špatně aspektovanou Lunu, např. Luna v 8. domě a ještě navíc disharmonickou – pak může ukázat na problémy se ženami, špatné těhotenství).

Merkur- intelekt, obchod, cesty, změny pobytu, studium, špatně aspektovaný ukazuje na psychické problémy, nebo menší úrazy. Dobře aspektovaný – stěhování, koupi domů atd… (záleží, také jakému domu v nativitě vládne)

Venuše – láska, zábava, sňatek, manželství, přátelství. Přináší také radost, hezké věci. Disharmonické aspekty ukazují na problémy se vztahy, rozchody

Mars- energie, podnikání morálka, sport, práce, lehčí úrazy. Disharmonické aspekty– havárie, operace. Ukazuje na rychlé věci, které se nám dějí.

Jupiter – nejsilnější ukazatel dobrých věcí, ochrana, láska, štěstí, majetek a jeho získání disharmonické aspekty- zklamání. Dobře aspektovaný na osy dává za vznik novému vztahu.

Saturn- smutky, překážky, zdržení, tíže životní, hodně práce, úrazy, starší lidé, Saturn kvadrát MC – smrt v rodině. Harmonicky ukazuje dle vládcovství….zklidnění

Uran –náhlé životní změny, úspěšná studia, nápady, negativní postavení-  úmrtí, rychlé události, konflikty, úrazy, pozitivní postavení – svoboda, nezávislost

Neptun – psychické věci, oduševnělost

Pluto-  osudové vlivy, negativní postavení vážné nemoci, pozitivní postavení duchovní vlivy a ochrana

Uzly – ukazují příležitost, setkání, ale také i v negativním aspektu rozchody

Významné primární direkce

MC konjunkce Slunce v nativitě – vždy významná událost – životní povolání, založení rodiny, zvýšení příjmů a majetku.

MC trigon, sextil Slunce – příznivé postavení – zrozenec se proslaví, možnost sňatku, stane se známým

MC kvadratura Slunce – silné a špatné, bankrot, starosti, nemoci rodičů, násilí. Rozvod, ohrožení postavení,

MC konjunkce Luna – úspěch, změny, služební cesty, změny poct

MC trigon, sextil Luna – cesta k úspěchu, popularita, štěstí, přízeň rodiny

Většina astrologických programů s primární direkcí nepracuje. Direkci si můžete vypočítat ručně nebo využít na stránkách najdise.cz možností obloukové profekce. Chci podotknout, že profekce není totéž co direkce, ale pokud si nastavíte převodový klíč 1°=1 rok dostanete výsledek, který je téměř totožný s primární direkcí. Ale musíte počítat s tím, že odchylka mezi profekcí a primární direkcí je zhruba 2%.

Zdroj: Vlastní poznámky z astroškoly, Direkce:Sládeček