Postavení uzlů v partnerském horoskopu

Postavení uzlů v synastrickém horoskopu mají velkou důležitost, podobně jako když vám planeta sedne na osu partnera. Bohužel tomuto postavení se moc knih nevěnuje, proto bych něco málo zde na tomto webu uvedla.

Pokud severní uzel vytvoří aspekt s planetami partnera má pozitivní vliv tím, že dává partnerovi sílu a pozitivní vibraci. Jižní uzel se projeví tam, kde získáme něco snadno nebo kde nám někdo pomáhá.

Slunce a uzly

Slunce konjunkce Severní uzel (opozice jižní uzel) – uzel může partnerovi se Sluncem pomoc s jeho tvořivosti, Slunce dává partnerovi energii a pomáhá mu nasměrovat vlastní ambice. Oba jsou si schopni pomoci v kariéře, mají na sebe kladný vliv a to v záležitostech, ve kterých se nachází Slunce.

Slunce konjunkce jižní uzel (opozice severní uzel)- Jižní uzel má na činnost partnera se Slunce zpomalující vliv. Partner se Sluncem může zase svému protějšku pomoci překonat strach, obavy, fobie nebo společenské nepochopení.

Slunce sextil severní uzel, trigon jižní uzel –Partneři jsou si schopni pomáhat tvůrčím vyjádřením hlavně při práci. Partner, kterému patří uzel svého partnera inspiruje, naopak tomu komu patří Slunce dává svému partnerovi nadšení a chuť s trendy pracovat.

Slunce sextil jižní uzel, trigon severní uzel – Partneři mohou mít kritický vztah ke všem společenským trendům a směrům.

Slunce kvadratura severní uzel je současně kvadraturou i na jižní uzel – Vůle a sebeprezentace partnera se Sluncem se ocitne v konfliktu se společenskými instinkty partnera s uzly. Ten vidí svého partnera (Slunce), jako člověka, který se touží na veřejnosti prezentovat silou. Dochází zde k rozdílu v názorech. Partnerovi s uzly chybí jeho vlastní individualita a chová se skoro až naprogramovaně

Luna a uzly

Luna konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – Partneři mají podobnou výchovu a společenský původ, který vyplývá s podobných morálních a kulturních hodnot. Oba se shodují v názorech na soužití a nároky, které na ně klade okolí. Dobré i pro týmovou práci.

Luna opozice severní uzel, konjunkce jižní uzel – Partneři mají rozdílné názory na hodnoty současných trendů, na společnou budoucnost, partner, kterému patří uzel považuje svůj protějšek za povrchní, Luna pak vidí svého partnera, jako ascociála. V týmové práci se objeví potíže.

Luna sextil severní uzel, trigon jižní uzel – Partner s uzly pomáhá protějšku při udržení emoční rovnováhy ve vztahu k populárním trendům a všeobecné společenské atmosféře.

Luna sextil jižní uzel, trigon severní uzel – Oba partneři mají k moderním trendům a společenským záležitostem kritický postoj.

Luna kvadratura na severní i jižní uzel – Chování partnera, kterému naleží Luna, nebude v souladu s názory partnera s uzly především v oblastech, které vyplývají z jeho výchovy a emočním přístupu.

Merkur a uzly

Merkur konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – Partneři si mohou pomoci při hledání svého názoru na všeobecné trendy, které vládnou v módě nebo ovlivňují společenské mínění. Partner s uzly může pomáhat partnerovi s Merkurem získat popularitu. Naopak Merkur  pomůže partnerovi s uzly pomůže pochopit společenské trendy a nápady. Kombinace je dobrá pro všechny , kteří pracují v týmu.

Merkur konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel – Ukazuje se zde, že partneři budou vždy jednat spíše sólově než dohromady. Nápady si navzájem nepřijímají. Pokud nejsou v horoskopu aspekty, které jsou schopny podpořit spolupráci jinak. V opačném případě jde o aspekt, který prohloubí rozpad vztahu.

Merkur sextil severní uzel, trigon jižní uzel – Partneři si pomáhají v hledání názorů na všeobecné vládnoucí trendy a přístupy. Merkur umí vymyslet jak se přizpůsobit, partner, kterému patří uzly může pomoc partnerovi s Merkurem při efektivnější komunikaci s širším okruhem lidí.

Merkur sextil jižní uzel, trigon severní uzel- Partneři jsou konzervativní a zaujímají kritický postoj ke společenským trendům a ke všemu , co je moderní a populární.

Merkur kvadratura severní uzel, kvadratura jižní uzel –Partneři mají odlišný přístup k životu a zároveň budou podle svého modifikovat nebo využívat pro sebe společenské trendy nebo módní názory a směry.

Venuše a uzly

Venuše konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – Partneři mohou spolupracovat efektivně hlavně ve skupině a aktivně se podílet na práci v týmu. Aspekt posiluje i rodinné a přátelské vztahy.

Venuše konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel –Tyto aspekty probouzejí kritický vztah k módě nebo k tomu, co se od člověka obecně očekává. Partner s Venuší bude o svého protějšku očekávat, že bude společenštější a bude se ho snažit přesvědčit ke kontaktu s širším okruhem lidí. Partner s uzly se naopak snaží svůj protějšek brzdit a chránit před neprověřenými vztahy a před nekritickým podléháním módě.

Venuše sextil severní uzel, trigon jižní uzel – Partneři mají schopnost využívat módní trendy, finance ke svému prospěchu a dále je rozvíjet dle svých představ. Partneři jsou spolu schopni spolupracovat a individuální aktivity je nezajímají.

Venuše sextil jižní uzel, trigon severní uzel – Na rozdíl od předešlého aspektu mají tendenci  partneři navíc pracovat i individuálně.

Venuše-kvadratura severní uzle, jižní uzel – U partnerů dochází k velkým rozdílům v životním stylu ve vztahu k vládnoucím trendům, módě a společenským postojům. Partneři se neshodnou ani v chování, hospodaření s financemi nebo v pracovních záležitostech.

Mars a uzly

Mars konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – Příznivá dynamická konstelace mezi partnery. Partneři si mohou navzájem pomoci v pracovních činnostech nebo domácí či rodinné činnosti.

Mars konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel –Partneři pracují samostatně než ve spojení s nějakou skupinou. Partner s uzly považuje partnera s Marsem za impulzivního člověka, který nepočítá s pocity ostatních. Mars naopak svůj protějšek vnímá jako konzervativního člověka, který se neumí nebo nechce přizpůsobit současným trendům

Mars sextil severní uzel, trigon jižní uzel – Výklad je totožný jako u konjunkce se severním uzlem

Mars sextil jižní uzel, trigon severní uzel – I zde budou partneři fungovat individuálně, nebudou brát ohledy na všeobecné trendy a postoje, a díky tomu mohou získat značné výhody.

Mars kvadratura severní uzel, jižní uzel – Toto postavení brání ve spolupráci. Partner s Marsem je hrubián, který se soustředí na nedůležité věci . Kombinace není příznivá ani pro společné podnikání.

Jupiter a uzly

Jupiter konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – aspekty jsou příznivé pro spolupráci ve skupině, která se týká vztahů k veřejnosti nebo politickým směrům. Přináší popularitu,dobré vztahy k okolí a schopnost využít vládnoucí trendy pro nastávající záležitosti ve společenském a rodinném životě.

Jupiter konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel – všeobecné trendy vnímají partneři kriticky a mají k nim trochu konzervativní vztah. Nejsou schopni se ztotožnit s lidmi, kteří takové trendy umí využít pro vlastní prospěch. Partner s uzly bude Jupiter přemlouvat k větší nezávislosti.

Jupiter sextil severní uzel, trigon jižní uzel – vynikajíc pro lidi, kteří mají ve své náplni práce publicitu či propagaci organizace. Ukazuje na zájem o spolupráci.

Jupiter trigon severní uzel, sextil jižní uzel –konstelace je totožná jako pro Jupiter sextil severní uzel

Jupiter kvadratura severní uzel,  jižní uzel – partneři mají odlišné názory a představy, což jim komplikuje vzájemné porozumění i spolupráci v kolektivu.

Saturn a uzly

Saturn konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – pozitivní aspekt pro spolupráci v oblasti módy a politiky. Partner s uzly považuje Saturn za konzervativní.

Saturn konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel – při této konstelaci mají partneři tendenci kritizovat populární trendy.

Saturn sextil severní uzel, trigon jižní uzel – partneři mají vážný zájem o záležitosti spojené s veřejnými trendy.

Saturn trigon severní uzel, sextil jižní uzel – podobná konstelace jako sextil na severní uzel

Saturn kvadratura severní uzel, jižní uzel – dochází ke konfliktu na myšlenkové smět, partneři se obtížně přizpůsobují, Není to ani dobrá konstelace pro spolupráci v podnikání či pracovních záležitostech.

Uran a uzly

Uran konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – zajímají se o současné trendy a populární myšlenkové směry. To znamená, že nesouhlasí se starými vzorci. Uran bude svého partnera pobízet, aby se projevoval svou individualitou a dával najevo moderní způsoby  myšlení.

Uran konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel – partneři přistupují velice kriticky ke všem všeobecně přijímaným trendům a směrům. Ten komu patří uzel se snaží přistupovat více nezávisleji a snaží se k tomu přimět i partnera.

Uran sextil severní uzel, trigon jižní uzel – partneři mají zájem o probíhající společenské změny a směry, v nichž se snaží oba angažovat. Pokud tyto změny přinesou větší svobodu partnera s Uranem, tak jej i podporují a partner s uzly mu může pomoc získat patřičnou podporu pro jeho originální nápady.

Uran sextil jižní uzel, trigon severní uzel – konstelace je podobná jako u sextil severní uzel

Uran kvadratura severní uzel, jižní uzel – není to příznivá konstelace, Uran není nadšen pozitivním vztahem partnera s uzly k vládnoucím trendům, ten zase považuje Urana za přehnaně nezávislého a výstředního. Spolupráce je v jejich případech nemožná.

Neptun a uzly

Neptun konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – tato kombinace probouzí oboustranný zájem o všeobecně uznávanou hudbu, umění, náboženství, filozofii. Tento aspekt je příznivý pro tvůrčí kontakty.

Neptun konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel – objevuje se kritičnost, kterou zvláště projevuje partner s uzly, a to ke všemu co se týká populární trendů v hudbě, zábavě a různých formách umění. Partner s uzly může Neptuna považovat za nezralého, nekompetentního či prolhaného

Neptun sextil severní uzel , trigon jižní uzel – partneři sdílí stejné názory v oblasti hudby, umění a zábavy. Intuitivní schopnosti partnera s Neptunem mohou pomoci protějšku k větší vnímavosti  vůči změnám u lidí v jeho okolí.

Neptun sextil jižní uzel, trigon severní uzel – výklad je totožný jako u aspektu Neptun sextil severní uzel

Neptun kvadratura severní uzel, jižní uzel – tento aspekt znemožňuje společnou práci dvou lidí, jejichž vztah se v důsledku nejasných okolností rozpadá.

Pluto a uzly

Pluto konjunkce severní uzel, opozice jižní uzel – Mezi partnery vznikají dobré vztahy, jejichž základem je oboustranný zájem o sociologické reformy.

Pluto konjunkce jižní uzel, opozice severní uzel – vztahy mezi partnery jsou založené na kritickém individuálním názoru na všechny obecné a populární názory. Partner s uzly bude svůj protějšek brzdit, zatím co on mu pomůže získat větší autoritu a rozhodnost v prosazování vlastních názorů a přesvědčení ve společnosti.

Pluto sextil severní uzle, trigon jižní uzel – vznikají zde vztahy založené na touze po hlubokém porozumění a na tom, že si oba uvědomí myšlenkové směry, které na ně působí. Partneři si mohou pomoci získat hlubší vhled do záležitostí, které se týkají finančních a podnikatelských aktivit.

Pluto sextil jižní uzel, trigon severní uzel – výklad je totožný jako u Pluto severní uzel

Pluto kvadratura severní uzel, jižní uzel – aspekt ukazuje na vztahy dvou ldidí, kteří mají různé názory na veškeré panující trendy a směry. Partner s Plutem považuje partnera s uzly za příliš povrchního a lehkomyslného a to hlavně ve vztazích kde všeobecným pravidlům a zvykům. Partner s uzly hodnotí svůj protějšek jako člověka samolibého, kritického, asociálního a sobeckého.

Zdroj: Srovnávací astrologie, Krystyna Konaszewska