Saturn z pohledu psychologie

Posledních pár let mě čímdál více zajímá obor psychologie, ne že bych ho přímo studovala, ale ráda si na toto téma něco přečtu. V horoskopu je mnoho míst, které se dají více rozebrat z pohledu psychologie a myslím, že i tento výklad má svůj přínos pro osoby, kteří chtějí do horoskopu nahlédnout. Saturn patří mezi jednu z planet, která si zaslouží v tomto směru naši pozornost. Je to dáno tím, že Saturn ukazuje na naše omezení, hranice či frustrace, které probíhají na citové úrovni v životě člověka. Sama o sobě vím asi nejvíce, co mě zraňuje, kde mám svoje hranice a tak já sama jsem byla první člověk, kterého jsem si dala do hledáčku a pod „mikroskopem“ jsem tyto hranice začala více studovat.

Mnoho knih o astrologii mi, ale nedalo ucelenou odpověď na to, co se mnou Saturn dělá. Vždy to bylo takové to, OK, OK, ale toto není, co hledám. Až jsem objevila knihu Liz Greeneové – Saturn -Nový pohlede na starého ďábla. A zaznělo doma, takové to WAU, to je přesně to, co hledám…Upřímně všem vám přeji moc úspěchu k získání této knihy, protože nikde není. A ten kdo ji na netu ještě prodává, tak cena se pohybuje kolem 800-900Kč, i když původní cena byla někde kolem 200-300 Kč. Ale majitelé těchto knih jsou si jisty tím, jaký dar mají v rukou….Protože jsem si vědoma, že hodně z vás tuto knihu nezíská, rozhodla jsem se zde udělat výtah některých zajímavých částí. Nebo alespoň částí, které mě osobně zaujaly, oslovily…..

Každému domu vládne nějaké znamení, a proto se Saturn v určitém domu chová obdobně, jako když ho nalezneme v určitém znamení.

Saturn v 1.domě nebo ve znamení Berana

Protože je Saturn ve znamení Berana v pádu, tak je zcela jasné, že toto postavení pro něj nebude příliš příznivé. Tito lidé se snaží odříznout od vnějšího, ale i vnitřního života.  Musí zápasit o své prosazení, jsou zbaveny odvahy a sebedůvěry. Mají pocit, že nejsou schopni dosáhnout toho, po čem touží a že jim stále život nepřeje. Hodně se v životě soustředí na to, jak se mají chránit a mají sklony k podezíravosti. Jejich vnější maska o jejich sebevědomí je pouze chrání před okolním světem. Proto tito lidé naopak působí velmi sebevědomě na svoje okolí, ale to je tím, že si jen kolem sebe vybudovali ochranný štít, který bráni ukázat světu, jaké je opravdu jejich sebevědomí.Často také působí tak, že jsou stále v „útoku“, není to tím, že by byli ve své podstatě útoční, ale vyznávají zásadu, že nejlepší způsob obrany je útok.

Saturn v 2.domě nebo ve znamení Býka

Druhý dům je spojovaný s penězi, hmotnými statky či vlastní sebehodnotou. U těchto osob můžeme nalézt prvky dětství, kde se jim nějakým způsobem nedostávalo prostředků k uspokojení vlastních potřeb. Chci při této příležitosti připomenout, že množství financí či hmotných statků atd…máme každý jinak…takže to nutně nemusí poukazovat na chudobu, ale jen na to, že zrozenec nemá dostatek k vlastní potřebě. Tito lidé mají také neustále pocit, že to co jednou získali, jim kdokoliv může vzít. Berou na sebe i velkou zodpovědnost například za podnikání, protože mají strach, že o to mohou přijít. Mohou také na nás působit, jako chamtiví nebo lakotní.

Saturn ve 3.domě nebo ve znamení Blíženců

Zde můžeme vyčíst, jakým způsobem myslíme, jak myšlení rozvíjíme a jak komunikujeme. Pokud zde máme právě Saturn, můžeme si proud myšlení zablokovat. Máme strach ze všeho nového, ale také těžko komunikujeme. Zajímavostí je také, že osoby, které mají ve znamení Blíženců Saturn, trpí často dýchacími problémy nebo astmatem. Se Saturnem ve třetím domě se objevuje neschopnost nechat svůj intelekt svobodně dýchat. Sami si i blokují jakýkoliv druh vzdělání nebo u dětí můžeme často vidět jev, že nemají moc kamarádů kolem sebe. I když zrozencovo myšlení je hluboké a vážné, bojí se faktu, že se někde znemožní nebo si bude připadat hloupý a má často pocit, že není dost inteligentní, i když Saturn ve třetím domě je skvělým učencem.

Saturn ve 4.domě nebo ve znamení Raka

Saturn ve 4.domě nám zasahuje oblast citového života. Ukazuje na jedince, kde převažuje citový chlad, autorita bez lásky a oddělenost v dětství.  Izolace nemusí nutně znamenat ztrátu rodiče (úmrtí, rozvod), ale může působit v symbolickém smyslu a to tehdy, pokud je rodič přítomen, ale nedokáže projevit vřelost a náklonnost a nedokáže dítě citově podpořit. Nebo může být pro rodinu nějakým způsobem břímě (alkoholik, nemoc, slabost). Takový člověk má potom po celý život nedůvěru k citovým, intimním projevům přestože stále touží po hmatatelném citovém životě. Tito lidé mají také stále pocit, že je nikdo nemá rád a nikdo je nepotřebuje. Vůbec si neuvědomují přítomnosti lidí, kteří jsou jim nablízku. Pokud máme Saturn ve 4.domě musíme pochopit, že jsme citově zranitelnější a měli bychom pochopit, proč se k ostatním členům rodiny, chováme tak chladně.

Saturn v 5.domě nebo ve znamení Lva

Ti kdo mají Saturn v tomto domě či znamení, mají problém se seberealizací,je zde zablokován tvůrčí proces a dotyčný má pocit, že se mu nedostává uznání, neboť mu v tom brání jeho pocit méněcennosti, uvědomit si, že to co dělá, nezávisí na obecenstvu. Platí to jak pro tvůrčí život, tak i pro milostný. Má pocit, že ani od partnera se mu nedostává uznání. Možná už jako dítě měl i pocit, že se jemu nedostává tolik pozornosti od rodičů, kterou by chtěl. Jejich pocit méněcennosti, ale nemá žádnou vazbu na jejich vlohy, talenty jimiž jsou obdařeni. Říká se, že Saturn je zde chladný a bezcitný, ale není to tak docela, kamenné srdce můžeme u těchto lidí najít,ale to je schované za vlastní maskou, která tak brání jejich zranitelnosti. Jsou schopni lásky a oddanosti, ale neumějí je projevit.

Saturn v 6.domě nebo ve znamení Panny

Zde se můžeme více dozvědět o tom, jak to má zrozenec s povoláním či zdravím. Saturn nám zde pomůže nahlédnout pod vlivem frustrace, zklamání a nemocí do záhadného vztahu mezi myslí a tělem. Málo lidí si stále neuvědomuje, že mezi povoláním a zdravím je vazba. Tito lidé mají pocit, že jsou neustále ohrožovány chaosem, a proto mají potřebu neustále organizovat svoje prostředí. V zaměstnání si často na něco stěžují, stejně nakonec ale nedokážou tuto práci opustit. A hledají jen výmluvy, proč to neudělali. Pokud to nakonec udělají, jsou často odmítnuti, protože je na nich patrné, že si nedůvěřují. Často tito zrozenci promeškají svoji příležitost na zvýšeni platu nebo kvalifikace. Postavení Saturnu v 6.domě je také spojeno s hypochondrii či křehčím zdravím.

Saturn v 7.domě nebo ve znamení Váhy

Saturn zde ukazuje na problémy a omezovaní v manželství nebo v blízkých vztazích a vypadá to jako, by byl na vině jen partner nebo co nám způsobili druzí lidé. Můžeme pociťovat odloučení a samotu, ale také třeba je partner výrazně starší než jsme my, je stálý a je nám věrný, ale nějakým způsobem zrozence stísňuje, omezuje, protože nechápe jeho touhy a sny. Pro zrozence může být partner nějakým břemenem (nemoc, nedostatek financí). Saturn také způsobuje problémy typu vyhnout se vztahu a Saturn klade důraz především na formální otázku manželství. Při tomto vztahu se objevují všechny problémy ve vztazích-odmítání, zklamání. Obává se samoty, ale také toho, že mu partner ublíží.

Saturn v 8.domě nebo ve znamení Štíra

Saturn v osmém domě se nejvíce týká vzájemné výměny citů mezi partnery. Osmý dům je domem krize  a vztahuje se k těm životním událostem , které nutí člověka , aby si uvědomil svou citovou závislost na druhých  a začal více věnovat pozornost svému citovému životu. Člověk zde stále svádí zápas o sebepoznání a sebekontrolu prostřednictvím neustálých krizí. Saturn je zde spojený i s pohlavním aktem, kdy prožíváme tzv. malou smrt. Obáváme se citové zranitelnosti. Vše se může projevit tak, že máme strach ze sexuálního sblížení nebo trpíme v tomto pohledu méněcenností. Tento fakt, ale neradi slyšíme, i když nám to řekne sám astrolog. Pokud se v oblasti sexu cítíme nedostateční, tak to není díky tělesným ale citovým slabostem. Pokud to dojde až do fáze, kdy se u nás objeví impotence, či frigidita, měl by si lékař uvědomit, že nejde o fyzický problém, ale problém na úrovni citů.  Toto postavení Saturnu může se projevovat i v rovině, kdy se snažíme kompenzovat svá zklamání z milostného života a máme až sklony k promiskuitě, protože víme, že nejsme schopni skutečného intimního života.

Saturn v 9.domě nebo ve znamení Střelce

Saturn v tomto domě velmi ovlivňuje náš světonázor a schopnost nalézat v životě smysl. Trápíme se, že jsme ztratili víru a přes duchovní  a morální hodnoty se jej pokoušíme nalézt. Nedokážeme se spokojit s povrchními hodnotami a běžnými teologickými odpověďmi. Cítíme, že potřebujeme svůj psychologický vývoj. Máme vytříbený smysl pro spravedlnost a pociťujeme odpovědnost ve vztahu k problémům. Přesto a možná i díky tomu máme sklony k depresím a pocitům beznaděje, zejména pokud se to týká naši vlastní budoucnosti. Saturn je zde spojený s pronikavou  a hlubokou inteligencí, není ochoten tolerovat žádnou autoritu  a jen my sami se stáváme vlastními knězi, papeži či spasiteli.

Saturn v 10. domě nebo ve znamení Kozoroha

V tomto postavení je Saturn povýšen. Saturn se nám zde snaží zamezit v dosažení úspěchu či společenského postavení. Máme pocit, že naše životní role mají výrazný osudový charakter. Jsou od nás požadované oběti a musíme se na svoji roli dlouho a usilovně připravovat, přičemž touha po uznání nás pohání, dokud se nám nepodaří dosáhnout určitého odpovědného postavení ve veřejném životě. Když na to vše se podíváme s odstupem, tak nabýváme dojmu, že se snažíme pracovat pro druhé  a odpíráme si veškerá potěšení  a nedopřáváme si ani odpočinku. Ale jen toto vše slouží k dosažení cíle, za kterým jdeme. Saturn se zde pokládá za symbol společenského vzestupu až  k nejvyšším příčkám moci s mnoha nezdary a nezdary.

Saturn v 11.domě nebo ve znamení Vodnáře

Saturn zde ukazuje na určitý druh samotářství a odloučení. Jsme vlky samotáři  a dělá nám problémy se začlenit do smečky. Cítíme se jako outsider a podle toho se také chováme. Skupiny se kterými přicházíme do kontaktu (přátele, rodina, pracoviště) nás nepřijímají vřele. Rádi bychom se stali součástí nějakého většího celku, ale nejsme schopni dát najevo tuto potřebu a často ji nepřiznáme ani sami sobě. Neodolatelně tíhneme k samotě a vyhýbáme se přátelským vztahům z obavy, že budeme odmítnuti. Můžeme mít i vnitřní pocit, že jsme ostatním nadřazeni a nikdo se nám nemůže rovnat. Často se věnujeme aktivitám, které nevyžadují osobní styk s lidmi.

Saturn ve 12.domě nebo ve znamení Ryby

Saturn zde často souvisí s nutností vzdát se svých osobních materiálních ambicí a toto postavení je jedno se signifikátorů lidí, kteří se úkor svých vlastních zájmů musí starat o své nemocné rodiče. Trpíme pocitem viny a cítíme si býti zavázáni, protože máme pocit, že musíme splatit nějaký dluh. Toto postavení je často spojeno s pocitem viny, i když vina není konkrétní. Trestáme se tím, že žijeme osamotě nebo jsme schopni vstoupiti “ do kláštera“ Dvanáctý dům jse spjatý se ztrátou osobní vůle. Je často spojován s pocitem bezmocnosti a nutnosti podřídit se něčemu většímu a silnějšímu.

Zdroj: Saturn nový pohled na starého ďábla, Liz Greeneová