Velmi významné a často v různých knihách je opomíjené postavení planet na osy partnera v horoskopu. Přesto planeta, která se ocitá na hlavní ose partnera nejvíce vypovídá o  tomto vztahu. Partneři, kteří jsou si životně předurčeni často mívají hned několik planet v aspektu na osu partnera a někdy toto vidíme i v obou směrech. Dá se pak před tímto vztahem nějak uniknout? To je také otázka, která mě hodně zajímala a pátrala jsem po její odpovědi mezi několika významnými astrology. Ti se shodují, že takoví lidé svému osudu neuniknou….jen praxe mi může ukázat, zda oni mají pravdu….

Slunce 

Slunce konjunkce ASC (opozice DSC) – Jde o velmi duchovní propojení, pouze negativní stránkou těchto lidí může být rivalita, která se dá ale zvládnout.  Pokud se podíváme na vztah z pohledu manželství nebo jde o lásku, patří ten aspekt k velmi silným – partneři se fyzicky velmi přitahují a cítí k sobě sympatie. Partner, kterému patří ASC se snaží Slunce ovládnout a nejraději by si ho podmanil. Tyto aspekty se často nachází mezi manžely nebo členy stejné rodiny či mezi dlouholetými přáteli.

Slunce konjunkce DSC (opozice ASC)- Mezi partnery se objevuje romantická a sexuální přitažlivost a opět ji vidíme mezi manžely či jinak blízkých partnerských vztazích.  Oba jsou schopni si navzájem kompenzovat svoje nedostatky navzájem i mezi nimi je silné duchovní propojení. Přesto je třeba, aby se oba naučili respektovat rozhodnutí toho druhého.

Slunce konjunkce MC (opozice IC)-  Tvůrčí projevy partnera, kterému patří Slunce, mohou mít patřičný vliv na kariéru druhého. Je to proto velmi dobrá kombinace na společné podnikání

Slunce konjunkce IC (opozice MC) –  Projevy partnera, kterému náleží Slunce, mohou mít vliv na podvědomí partnera, na druhé straně Slunce může pomoci partnerovi se sebevyjádřit. V rodinných a příbuzenských spojeních vznikají takto velmi emoční vztahy a toto postavení je vynikající pro manželství.

Luna

Luna konjunkce ASC (opozice DSC)-  Partner, kterému patří osy bude mít silný vliv na na projevy partnera s Lunou, ale také na jeho rodinu. Luna se naopak partnerovi postará o domov a vytvoří mu podmínky, aby mohl uplatnit svoje talenty.

Luna konjunkce DSC (opozice ASC) – Objevuje se zde silná sexuální přitažlivost, silný vliv rodinných a domácích záležitostí na milostný nebo manželský vztah ne kterých se podílí především vlastník Luny. Partner s Lunou zpřístupňuje svůj dům a vytváří podmínky pro činnost partnera s osou. Při tomto postavení je možné i společné podnikání zejména zemědělská výroba, chov zvířat, potravinářský průmysl. Společně se mohou věnovat i nějaké veřejné činnosti.

Luna v konjunkci na MC (opozice IC)- Partneři často spolu zakládají společný podnik a jejich děti v této činnosti pak pokračují. Luna opět poskytuje svůj domov a vytváří podmínky pro rozvoj činnosti partnera, ten mu to vrací tím, že zajišťuje pocit bezpečí a odpovídající postavení.

Luna konjunkce IC (opozice MC)- Partneři se intenzivně zajímají domácími záležitostmi a budou je spojovat silné rodinné svazky. Partneři mohu spolupracovat na rodinném podniku nebo v obchodech spojených s nemovitostmi, chovem zvířat, domácími službami.

Merkur

Merkur v konjunkci ASC (opozice DSC) – Při této konstelaci dochází k větší možnosti spolupráce obou partnerů. Myšlení Merkura a množství jeho nápadů bude mít vliv na fantazii a způsob jednání partnera, kterému patří osa ASC. Oba partneři mohou velmi úspěšně spolupracovat spolu a mohou si pomáhat při při praktickém využití svých schopností. Pokud se tito lidé spřátelí, budou se izolovat od okolí, protože jim vystačí zcela jejich společnost. Je to příznivý aspekt například pro manželství.

Merkur konjunkce DSC (opozice ASC)- spolupráce těchto dvou lidí funguje na základě protikladů, které je přitahují. Proto se mohou navzájem doplňovat, vyměňovat si názory, občas spolu souhlasí či nesouhlasí. Partneři se nestraní společnosti a rádi se spolu dělí o názory s přáteli. Tento aspekt je příznivý pro partnerské, ale i manželské zvláště takové, které se neuzavírají před celým světem, ale jsou v otevřeném kontaktu s okolím.

Merkur konjunkce MC (opozice IC) – Je to postavení, které je příznivé pro podnikání nebo pro profesionální vztahy. Partner s Merkurem může svému protějšku pomoci dosáhnout odpovídajícího postavení  a vysněnou kariéru. Merkur zde má schopnost navázat kontakty, které jsou v tomto případě důležité. Naopak partner, kterému patří osa MC/IC dokáže protějšku pomoci navázat kontakty s lidmi, které pomohou Merkuru realizovat svoje nápady.

Merkur konjuncek IC (opozice MC) – Oba partneři věnují hodně pozornosti rodině, dětem nebo domácím náležitostem. Rádi se zapojují do různých intelektuálních aktivit, např. čtení, studium….na kterých mohou pracovat doma.

Venuše

Venuše konjunkce ASC (opozice DSC) –V milostných a intimních vztazích může konjunkce Venuše s ASC vytvářet silnou a romantickou sexuální přitažlivost. Tento aspekt se objevuje v horoskopech manželů. Partneři jsou emocionálně identičtí. Partner s Venuší potřebuje lásku, podporu, péči, pocit bezpečí a partner, kterému náleží ASC se mu dokáže o tento pocit postarat.

Venuše konjunkce DSC (opozice ASC)- opět tento aspekt probouzí silnou emocionální vazbu, která často končí sňatkem.

Venuše konjunkce MC (opozice IC)- díky milostným kontaktům aspekty usnadňují společenský vzestup. Diplomacie a kouzlo Venuše může pomoci v kariéře svému protějšku. Ten naopak může svým postavením zabezpečit pozici partnerovi.

Venuše konjunkce IC (opozice MC) – Tyto osoby spolu dobře spolupracují v domácnosti a rodině. Venuše se stará o komfort, oblečení a estetické vybavení domova, a partner s osou se bude starat o to, aby v něm nic nechybělo.

Mars

Mars konjunkce ASC (opozice DSC)- partneři se přímo ovlivňují, ale kdo bude silnější udává postavení Marsu v radixu. Pokud jde o muže a ženu, bude mezi nimi silná sexuální přitažlivost, příznivá je i spolupráce v podnikání.

Mars konjunkce DSC (opozice ASC) – pokud je tato postavení dobře aspektované, bude tento vztah příznivý pro společné podnikání, pokud je poškozené, budou spolu partneři soupeřit a dokonce se mohou stát otevřenými nepřáteli. Partnerské vztahy mohou být velice vzrušující, ale zaručená není ani dlouhodobá harmonie ve vztahu ani trvanlivost vztahu. Podle starých astrologů jde o aspekt rozchodu nebo rozvodu.

Mars konjunkce MC (opozice IC)- při tomto postavení se projevuje nesoulad  v domácích a rodinných plánech.  Užitečná může být pro pracovní příležitosti, pro podnikání, pokud se vše, ale nezmění v soupeření. Partneři mají vliv na svoje postavení i na svou pověst.

Mars konjunkce IC (opozice MC) –dochází zde k výraznému rozporu mezi pracovními záležitostmi a rodinnými a domácími záležitostmi na druhé straně. Mars vytýká protějšku, že ho zajímají jenom pracovní záležitosti a kariéra, zatímco rodinu odsouvá na druhou kolej a vůbec nechápe, že se může chtít nějak pracovně realizovat.

Jupiter

Jupiter konjunkce ASC (opozice DSC) – tito lidé mají k sobě přátelský vztah a jsou spolu rádi. Tato kombinace je příznivá pro podnikání , ale také pro spolupráci v soukromých záležitostech, příznivá je i pro vztahy milenecké a manželské.

Jupiter konjunkce DSC (opozice ASC) – konstelace jsou příznivé pro manželství, ale i na společné podniky a aktivity. Veškeré spory jsou řešeny smírně a milostné vztahy vedou k legalizaci.

Jupiter konjunkce MC (opozice IC) – pracovní záležitosti budou mít vždy přednost před rodinnými záležitostmi (výjimku tvoří pouze MC v Raku). Partner s Jupiterem bude vždy protějšku pomáhat v jeho kariéře a posilovat jeho společenské postavení. Pokud se jedná o milostný vztah, Jupiter bude chtít vždy svůj vztah legalizovat.

Jupiter konjunkce IC (opozice MC) – prvotní záležitosti jsou rodinné. Jupiter do rodiny přináší etické, náboženské a kulturní hodnoty. Oba si vychází vstříc a rozumí si.

Saturn

Saturn konjunkce ASC (opozice DSC) – toto je obtížná konstelace. Je to jak postavení mezi žákem a učitelem. S tím, že čím bude Saturn starší, tím větší vliv bude mít na protějšek. Bude se chtít ASC proměnit k obrazu svému, jedná v dobré víře a vůbec ho nenapadne, že protějšku to nemusí být příjemné.

Saturn konjunkce DSC (opozice ASC)- ukazuje se zde vzájemná odpovědnost v manželství i v podnikání.

Saturn konjunkce MC (opozice IC) – do popředí se dostává kariéra na úkor rodiny. Saturn může pomáhat v kariéře, ale také může snižovat prestiž a odbornou způsobilost protějšku.

Saturn konjunkce IC (opozice MC) – zodpovědnost vůči rodině a domácím záležitostem. Saturn může být i starší než jeho partner. Pozor špatně aspektovaný Saturn ukazuje na domácího tyrana.

Uran

Uran konjunkce ASC (opozice DSC) – partner, který má Uran, chce ve vztahu dominovat. A do vztahu přináší prvek nepředvídatelnosti, proto nedává žádnou záruku jeho trvalosti. Důležitá pro tento vztah je nezávislost a svoboda. Konstelace je dobrá v zaměstnání, nebo učitel-žák, ale není dobrá pro vztahy partnerské a milostné.

Uran konjunkce DSC (opozice ASC)- Uran vnáší do manželství značné změny. V intimních vztazích jde o vzájemnou fascinaci, ale tato však trvalost vztahů nezajistí.

Uran konjunkce MC (opozice IC) – Oba mají kladný vztah k zavádění radikálních změn v práci. Uran svůj protějšek bude vést k větší liberálnosti a modernějším přístupům ve vztahu k politice, pracovním záležitostem.

Uran konjunkce IC (opozice MC) – postavení týkající se rodiny na úkor pracovních záležitostí. Nečekané a drastické změny v rodině.

Neptun

Neptun konjunkce ASC (opozice DSC)- Neptun má silný psychický vliv na partnera s ascendentem. Může mu pomoci na jedné straně k zduchovnění a navíc mu umožní využít tvůrčí možnosti, ale může ho vést i k větší dynamice a aktivitě ve vyjadřování.

Neptun konjunkce DSC (opozice ASC)- partnery spojují silné city, pokud je Neptun příznivě aspektovaný. Oba se mohou zajímat o psychologii, umění, sociologii. Pokud je Neptun poškozený, dochází k psychologickému odstupu do vlastního světa. Do partnerství se vkrádá nedůvěra, pochybnosti.

Neptun konjunkce MC (opozice IC) – propojení mezi partnery v nějaké práci, kterou vykonávají v nemocnicích, vědeckých institutech, ve škole, zábavě, mystice. Intuitivní schopnosti Neptuna mohou partnerovi pomoci při získávání větší prestiže.

Neptun konjunkce IC (opozice MC) – ukazuje se zde tlak především na vzájemné vztahy s rodinou. Partneři budou spolu spolupracovat z domova -umění, hudba, zábava, psychologie, náboženství. Pokud je Neptun poškozený, mohou vznikat různé psychologické problémy, které mohou ovlivňovat domácnost.

Pluto

Pluto konjunkce ASC (opozice DSC) – oba partneři se podílejí na svém zdokonalení. Silnější duchovní vliv má Pluto. V romantických vztazích je silná sexuální přitažlivost, někdy i zničující láska. Pokud je Pluto špatně aspektované, může vztah skončit tragicky.

Pluto konjunkce DSC (opozice ASC)- partneři v manželství mohou spolupracovat na různých životních tématech. Pokud je Pluto poškozené je harmonie narušena a hrozí hádky a spory.

Pluto konjunkce MC (opozice IC)- aktivní vliv na pracovní záležitosti, společenské postavení. Oba mohou zavádět nové reformy do různých institucí. Pokud je Pluto poškozené, mohu se partneři zamotat do politických intrik.

Pluto konjunkce IC (opozice MC)- objevuje společný zájem o oblast výživy, domácí výroby, zemědělství. Pluto má vliv na podvědomé rodinné vzorce partnera. Rodinné a domácí záležitosti budou hrát u obou značnou roli a tak budou tlumit záležitosti pracovní.

Zdroj: Srovnávací astrologie, Krystyna Konaszewska