Karmické aspekty

Karmické horoskopy jsou odkazy naší minulosti. Poodkrývá tajemství našich inkarnací. Ukazují nám chyby, které stále opakujeme, nebo naopak situace, které nám jdou, tak nějak samo a neseme si tyto dovednosti z minulých životů. Na karmické dluhy ukazují aspekty, které mezi sebou vytváří planety a jde o tyto úhly 40°nonagon a 80°binonagon a tvůrčí aspekty 36°decil a 72°kvintil. Dále na karmické dluhy ukazují planety ve vodních znameních, nebo například planeta Saturn, lunární uzly atd..

Tvůrčí aspekty

Ukazují co jsme se naučili, což jsou naše pozitivní zkušenosti. V současném životě nám pak tato oblast jde tak nějak samo. Často nám lidé říkají: „Jak je to možné, že ti tato činnost hned jde? „, „Ty máš v této oblasti štěstí.“. V minulém životě jsme tuto oblast zvládli, ale ještě jsme nesplnili, co jsme měli, proto se  k nám opět vrací v současném životě.

Decil 36° (orbis 1°)
Je to aspekt tvůrčího prostředí, vznik tvůrčího pole kolem nás. Jsou to talenty pro danou určitou chvíli. Ukazuje na zdroje formování tvůrčího potenciálu. Planety v decilu ukazují, jaké prostředí bude působit na tvůrčí realizaci člověka.
Slunce – Jupiter, člověku se nabízí tvůrčí postavení ve společnosti.
Slunce – Saturn, zde bude tvůrčím prostředím klášter nebo vězení,vyhnanství apod.
Slunce – Uran, společnost anarchistů.

Kvintil – 72° (orbis 2°)

Aspekt, který ukazuje cesty tvůrčí realizace, jaké vlastnosti může člověk realizovat svobodným,neobyčejným způsobem. Poukazuje na typ umělecké formy, k nichž jsme přitahováni a s věcmi, v nichž nabudeme určité schopnosti. Touto oblastí jsme často až posedlí nebo jsme na tuto oblast fixováni.Vyžaduje obnovu, změny. Kvintil ukazuje na talenty životní. To je aspekt „dobrého osudu“kvintil naznačuje, kde člověk má potenciál být originální, kreativní; kde talent osoba je s největší pravděpodobností dosáhne. Kombinace těchto dvou planet dává tvůrčí schopnosti.

Luna – Merkur spisovatelský talent ,Luna – Neptun básníci ,Venuše – Neptun hudebníci .Je-li kvintil k Slunci, tvorba bude mít charakter duchovní, k Luně tvůrčí přístup k oblasti podvědomí, využití snů, iracionálních vjemů atd. Kvintil k Merkuru – tvůrčí realizace intelektu, Merkur-Saturn – tvorba intelektuálně konstruovaná (detektivky,sci-fi). Jupiter-Saturn posedlost filosofií, která se zabývá časem.

Karmické-negativní aspekty

Karmické aspekty ukazují na oblast dluhu, nutnosti, fatálnosti. Tyto aspekty nás nutí překonávat sami sebe, odpracovávat si svoji karmu, dluhy. Jsme nuceni hrát okolnosti, i takové po kterých bychom příliš netoužili. Karmické pocity dávají v lepším případě vědomí zodpovědnosti, v horším pocit nezvratnosti osudu, omezenosti vězením karmy.

Nonagon 40° (orbis 2°)

Je to aspekt dluhu, požadavku. Mnoho nonagonů v horoskopu způsobuje, že od člověka je stále něco vyžadováno, když si ale uvědomíme, že všechno vnější představuje odraz vnitřního, pak jde především o dluhy,které má před sebou samým. Závislost jedné planety od druhé,bezvýchodnost, podřízenost, nemožnost vytrhnout se, vnitřní ubrzďování. V situacích nereagujeme adekvátně.
Planety v karmických aspektech potřebují zvýšenou pozornost – při projevu jedné planety je třeba dbát i o druhou. Karmický aspekt sám o sobě znamená, že mezi planetami existuje hlubinné spojení nebo-li program,trvající po několik životů. Sama karmická zkušenost není negativní nebo pozitivní, přesto ji většina lidí chápe záporně. Pokud nejsou schopni ji využít, transformovat – tak vzniká „karmický ohon“, který se za nimi táhne. Buď bude člověk pracovat se svojí zkušeností,bude ji harmonizovat, nebo se bude pokoušet od ní utéct – a v tom případě budou karmické. aspekty. představovat jeho vězení, nedají možnost osvobodit se. Mars- Luna, se vztahem těchto planet má člověk určitou zkušenost, v lepším případě půjde o hlubinnou intuici při jednání,činech.

Binonagon 80° (orbis 1,5°)
Aspekt vnitřní spoutanosti, podvědomých komplexů, situací, které se vracejí dokud nedojde k uvědomění. Může jít o návrat situací zvláštních, nepochopitelných, které vyžadují zvláštní pozornost – člověk si uvědomuje, že jde o něco známého, co už někde viděl, ale nemůže si vzpomenout. Tak vzniká možnost vytáhnout kořeny situace z podvědomí. Děláme stále stejné životní vzorce např. stále stejné partnery si volíme.
Mars- Merkur, jsou-li vyslovena určitá slova, vzpomíná si člověk i na činy, které mohly být i neuskutečněny(např. zdály se mu ve snu). Slunce-Mars- pokud se o někom mluví, bereme si to osobně