Štír ve spojení s dalším znamením

Štír a Beran

V tomto vztahu se setkává špión s vůdcem. Je to, jako když se potká oheň s ledem; zpočátku spousta vášnivého syčení a tání, ale vaše živelné povahy budou nevyhnutelně jedna druhou ohrožovat, což způsobí zuřivost a odpor. Štír začne s opovržením považovat beraní přímočarost za hloupost, a Beran nebude moci vystát skryté psychologické děje, probíhající ve Štírově podvědomí. Zde je nutná zcela zásadní upřímnost. Tento vztah je natlakovaný energií. Štír rozumí lidem, má skvělou intuici. Obecně intuice Beranům chybí. Štír, jako vodní znamení je emočně založený, což nedokáže pochopit aktivní Beran. Navíc Štíři patří mezi žárlivá znamení a k Beranům se mohou začít chovat dost majetnicky. Aby vztah fungoval, je třeba aby byl Štír k Beranovi upřímný.

Štír a Býk

Ve vztahu se setkává  špiona bankéř.  Býk chce udržet věci stabilní a takové, jaké jsou; Štír chce proniknout k jejich skrytému emocionálnímu jádru. Země a Podsvětí se spojily, ale žárlivě si střeží svá vlastní království. Aby toto vášnivé spojení fungovalo, oba musí respektovat to, jak jsou rozdílní, a přitom závislí jeden na druhém. Tento vztah je plný vášně a sexuální přitažlivosti. Je mezi nimi velká energie, která dokáže být až ničivá. Ale oba dodržují určitá pravidla ve vztahu, potřebují stabilitu, také pravděpodobně si budou i věrní. Pokud Býk zraní Štíra, většinou se vyřízení účtů nedočká hned. Ale Štír to potlačí  v sobě a v nečekanou chvíli to Býkovi vrátí zpět. Pozor na to, že Štír navíc dostal do vínku dar manipulace.

Štír a Blíženci

Ve vztahu se setkává špión a šprýmař. Blíženec věci zlehčuje, zatímco Štír jde do hloubky. Mohli byste se dohodnout, ale Štír vnímá lehkost Blíženců jako prostořekost a citovou neupřímnost. Blíženec považuje Štírovu hloubku za falešnou a obtížnou, takže se vykrucuje ještě víc. Může dojít ke zvláštním milostným pletkám, ale rozhodně to nebude klidný svazek. I když jsou vaše povahy rozdílné, tak oba máte rádi neobvyklé věci a nesnášíte nudu. Blíženci by neměli zapomínat, že Štír jako vodní znamení, je velmi citlivý, emoční, ale na druhé straně je i velmi obratný manipulátor a dokáže i citově vydírat. Hlavně ve chvíli kdy začne žárlit.

Štír a Rak

Ve vztahu se setkává špión s matriarchou. Můžete spolu fungovat velmi dobře, pokud se shodnete na citových prioritách a nepodlehnete dojmu, že byste měli být jeden pro druhého vším – dojmu, který zpočátku budíte i přijímáte. Měli byste to vyřešit co nejdřív, protože jako hluboce emocionální bytosti byste později mohli zjistit, že vám chybí jakýkoli prostor či nálada pro vyjednávání. Váš společný život bude mít hodně emocionální náboj. Ani jeden, ale o svých citech nemluví. Štír je daleko více temperamentní a vášnivější než Rak a měl by si dát pozor na to, aby svým chováním nevyděsil citlivého Raka. Svazek těchto dvou lidí dokáže opravdu dýchat erotickým nábojem.

Štír a Lev

Ve vztahu se potkává špión s vladařem. Tato mocná znamení mohou být v žárlivém sporu. Aby se konflikt zmírnil, měl by Lev to, co odsuzuje jako štíří pokoutnost, chápat spíše jako psychologické uvědomění, které se neobejde bez lví šlechetnosti ducha, zatímco Štír by měl to, čím opovrhuje jako lví svévolí, považovat pouze za naivitu, která potřebuje hluboký štíří vhled. Sexuálně se obě znamení velmi přitahují. Štíři si dokážou vrtat opravu ve všem a mají až rentgenové vidění a nic jim ve vztahu neunikne.  U Lva bude oceňovat jeho otevřenost. Výhodou tohoto spojení je, že Štír dokáže poskytnou i virtuální obdiv Lvu.

Štír a Panna

Ve vztahu se setkává špión a rádce. Rozvážnost Panny může Štíra naučit moudrosti nic nepřehánět, zatímco štíří emocionální vhled může Panně pomoci, aby nebyla tak svatouškovská. Ale tato výměna bude fungovat pouze tehdy, když budete oba vědomě s tímto „obchodem“ souhlasit. A i když souhlasit budete, může vás taková vzájemná očista oba vyčerpat. Panna je ve vztahu kritikem a Štír je šťouralem, když tito dva se ve vztahu potkají, může jít vždy o hlubokou diskuzi. Pannu na Štírovi přitahuje jeho tajemnost, Štíři se zase s Pannou cítí bezpečně. Panna by si ve vztahu měla dát pozor na to, aby to se svoji kritičnosti nepřehnala, protože tím by mohla Štíra velmi zranit a vysvětlit Štírovi, že jste to nemysleli, tak zle je celkem nadlidský výkon.

Štír a Váhy

Ve vztahu se setkává špión s diplomatem. Je víc než pravděpodobné, že nevědomky pracujete proti sobě, Váhy si totiž přejí poctivý a úctyhodný protějšek, ale Štír touží po něčem hlubším a temnějším. Příjemné a přátelské chování Vah vnímá Štír jako povrchní a kýčovité, a proto s ním Váhy posléze jednají v rukavičkách, což způsobí, že je Štír ještě zatvrzelejší. Buďte upřímní – ale také spravedliví. Váhy by si měli dát pozor na to, že pokud Štíra jednou zradí, či podvedou, tak jim patrně nevěru neodpustí. Štír, když se totiž zamiluje, tak je to většinou do hloubky.  Peníze by měly být v rukou Štíra, protože Váhy jsou schopny finance rychle utratit.

Štír a Štír

Ve vztahu se potkávají dva špióni. Rozumíte jeden druhému, protože oba obýváte stejný svět hlubokých citů a temných tajemství. Jestliže se dokážete vyhnout přízraku zrady, který ohrožuje nepostradatelnou důvěru, pak bude váš svazek trvalý a nepochybný. Bylo by moudré vzájemně kontrolovat/respektovat své slabiny, dokud riziko nepomine. Štíři mají hluboko v sobě ukrytou podezíravost a žárlivost. A protože jste oba dva žárliví, tak se to bude prolínat celým vašim vztahem a bude rozhodující, jak zvládnete svoje emoce. Zničit váš vztah může sobectví, žárlivost, a to vás může dostat až na úplné dno vztahu.

Štír a Střelec

Ve vztahu se setkává špión a kněz. Oba milujete moc, ale zatímco Střelec ji projevuje otevřeně, Štír ji používá skrytě. Vaše definice pravdy jsou velmi odlišné. Proto je pro vás těžké číst jeden v druhém, z čehož plynou rozpaky a vytáčky. Důvod, proč jste spolu, je pro střelce nutnost naučit se trochu taktnosti a pro Štíra otevřenosti. Pokud ne, bude to pouhá „paranoia“. Vy dva jste hodně odlišní. Štír se bude snažit ovládnout Střelce, ale moc dobře mu to nepůjde. Velký problém nastává ve chvíli, kdy Štír se začne snažit Střelce mít v osobním vlastnictví. Střelci totiž milují svobodu, zábavu, dobrodružství a té se jen tak nechtějí vzdát. Štír do vztahu přináší hloubku emocí, erotiku, romantiku. Štír by se taky měl více starat o finance, protože toto je oblast, která nejde příliš Střelci.

Štír a Kozoroh

Ve vztahu se setkává špión a prezident. Můžete být jeden pro druhého velmi užiteční. Nezní to příliš romanticky, a ani nemůže, protože jste věcný, praktický pár. Přesto je úkolem Štíra připomenout Kozorohu, že je koneckonců emocionální bytost, zatímco Kozoroh má Štíra naučit, že zneužívá své emocionální svody na vlastní nebezpečí. Je to mocná dvojice, v dobrém anebo ve zlém.  Kozoroh přináší do vztahu klid, který uvítá přecitlivělý Štír. Na druhé straně bude chtít Štír využívat na Kozoroha emocionální tlak, což se mu příliš nebude dařit, protože Kozoroh je vybaven schopnostmi, kdy jen tak nepodlehne nátlaku a manipulaci. V tomto vztahu se setkávají dvě opravdu mocné planety, protože Kozorohům vládne sám Saturn a Štíru Pluto. A tyto dvě planety jen tak do boje nevstupují, protože o té druhé ví, že je stejně mocná, jako ona sama.

Štír a Vodnář

Ve vztahu se setkal špión s reformátorem. Postupujete tak rozdílně, že snadno jeden druhého zmatete. Štír chce intriky a citové uspokojení; Vodnář má sklon spíše odhalovat „pravdu“ a tíhnout k věcem, které dávají smysl. Pokud navzájem neuznáte oprávněnost svých požadavků, budete oba podráždění. V tomto vztahu má Štír si hned přivlastnit k sobě Vodnáře, což se nebude Vodnáři líbit a bude se tomu bránit. Tento postoj vyvolá ve Štíru akorát tak žárlivost. Rozdíl mohou tyto dvě znamení zaznamenat i v posteli, kdy pro Štíra je sex důležitý, tak Vodnář si s tím příliš hlavu nedělá. Vodnář potřebuje cítit ve vztahu svobodu a pokud toto Štír pochopí, bude se k němu vždy Vodnář vracet zpět. Problémy nastanou ve chvíli, kdy se bude cítit spoután okovy.

Štír a Ryby

Ve vztahu se setkává špión se spasitelem. Váš svazek je silný, ale zvláštní. Váš vztah obsahuje hluboké a tajemné prvky, které se odhalí pouze tehdy, až se čas naplní – a možná ani tehdy ne docela. Protože jste oba intuitivní a citoví, jste naladěni na tento skrytý proces a jste věrní jemu i jeden druhému – tedy s výjimkou občasných úskalí. Obě znamení totiž patří mezi vodní znamení a pro ty je charakteristické emoce, přecitlivělost a intuice. Proto si dokáže dopřát ve vztahu i hodně rozkoše. Štír by si měl dát pozor na svoji kritiku, protože tou může akorát tak plachou Rybu vylekat. Ryby jsou schopné obdarovávat lidi kolem sebe věcmi z domácnosti, to může vyvolat v majetnickém Štíru zlost a bude to první impuls k domácí hádce. Ryby jsou občas nezodpovědné a jsou schopné přicházet na schůzky, či domů pozdě a v té chvíli začne Štír žárlit. Pozor na to, aby si Ryby nezačaly vymýšlet, kde byly, protože Štír má dar na to odhalit pravou příčinu zpoždění.

Zdroj: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck doplněno o vlastní poznámky.