Stálice

Stálice=hvězdy

Vliv stálic v horoskopech se liší od působení planet. Působení stálic je více dramatické a s větší mocí. Stálice dokážou zrozence vytáhnout z chudoby na nejvyšší bod blahobytu a obráceně, ale planety takovou moc nemají. Jakmile se planeta dostane do konjunkce se stálicí, tak stálice působení planety ještě více zesílí. Míru a váhu působení stálic ovlivňuje:

  • velikost
  • pozici na obloze
  • postavení planety, na kterou stálice působí
  • celkovou povahu horoskopu

Velikost

Stálice první velikosti působí nejintenzivněji, má největší sílu, stálice druhé velikosti již nemá takovou sílu a třetí má ještě menší atd…

U stálice 1.velikosti – používáme orbis až 7°30´. 2.velikosti – 5°30´, 3.velikost – 3°30´, 4.velikost 1°30´

Pozice na obloze

Čím blíže je stálice u ekliptiky, tím větší je její síla

Postavení planet, na kterou stálice působí

Stálice propůjčuje planetám sílu a energii. Pokud je stálice a planeta stejné povahy, pak mají největší vliv. Pokud je, ale nesourodé povahy s planetou, její působení slábne.

Celková povaha horoskopu

Vliv stálic také závisí na tom, kde se planeta v horoskopu nachází. Pokud je např. v konjunkci s vhodnou stálicí, nazančuje to úspěch nebo delší trvání úspěchu, než v horoskopu, kde tato konjunkce není. Stálice působí silně např. v konjunkci s ASC (samostatný jedinec), DSC (manželství, veřejnost), MC (životní cíle, povolání), IC (bydlení rodina) – důležitá je, ale povaha stálic, která určí, zda ovlivnění bude pozitivní, či negativní

Stálice dodávají horoskopu lesk. Silný vliv mají stálice ve spojení s ASC, MC a planetami.
Je nutno uvažovat i tranzit stálic. Vždyť stálice se díky precesi pohybují rychlostí 1° za 72 let a může se stát, že dojdou do absolutní konjunkce s radikální planetou (chtěl jsem říct s planetou v radixu).
Škůdci: Denebola, Algol, Pollux, Altair.
Zpěváci a umělci: Aldebaran, Mirach, Sirrah, Regulus, Antares, Rigel, Arctur.
Královské stálice též Strážci Nebes : Aldebaran, Regulus, Antares, Fomalhaut, též i Spica.

Čtyři strážci nebes – Královské hvězdy (nejsilnější stálice)

Aldebaran (teď se nachází 10°Blíženců) – 1. Královská hvězda

Má charakter Mars, Jupiter

1.Velikost

Bělorůžová hvězda, znatelná v jižním nebo levém oku Štíra. Je označována jako „Strážce jara). Podporuje odvahu a troufalost, působí smělost. Síla, násilí, vyžaduje rozhodnost, často lidé v opozici proti něčemu -konfliktní typy lidí, dává kolísání, štěstí a výhra netrvají dlouho.

ASC: Chytrost, výmluvnost, zásadovost, popularita, pomoc druhým, ale sklony k rebelantství a drzosti

MC: Uznání, pocty, zlepšení sociálního statusu, štěstí a výhody od žen. Výhra v loterii

Slunce: Velká energie a vytrvalost, hmotné pocty, vyšší úřední místa, ale také nebezpečí jejich ztráty. Pokud je navíc Slunce v konjunkci s Marsem- nepřirozená smrt

Luna: Příznivé pro obchodování, pro domácnost, veřejné nebo domácí záležitosti. Pokud je Luna v konjunkci i s Marsem nebezpečí katastrof

Merkur: Vejde ve známost mluveným slovem, psaním, hmotný zisk s mnoho učenými přáteli

Venuše: Vejde ve známost literaturou, hudbou, uměním. Tvořivost, příznivé pro sňatek a zdraví

Mars: Podpora ve vojenské kariéře, spojená s nebezpečím, sklony k úrazům, horečce

Jupiter: Možnost dosáhnout vyšší hodnoty v armádě, u policie, ale také v náboženských organizacích

Saturn: Pozitivní-dobrá paměť, vědychtivost, hovoří pomaleji  ale rozumně, úspěch v domácích záležitostech. Negativní-sarkasmus, zlomyslnost, neštěstí

Uran: Pozitivní- záliba pro nějaký vědní obor, přírodu, okultismus. Negativní-chřadnutí

Neptun: Pozitivní-mediální vlohy, dobrý intelekt, mnoho cest. Negativní-překážky v domácím prostředím, možnost úrazů, nepříznivé pro potomstvo

Regulus (29°43´Lva) – 2. Královská hvězda  (přechod ze Lva do Panny konec roku 2011 – začátek 2012)

Má charakter Mars, Jupiter

1.velikost

Trojitá hvězda zářivě bílá a námořnicky modrá. Poměrně silný vliv. Strážce léta. Síla, energie, důstojnost, moc úspěch, ale při zneužití pád, jako ostatní Královské hvězdy. Konjunkce s Regulem zesiluje význam jakékoliv planety. Regulus je nejpozitivnější hvězda ve vesmíru. Mnoho astrologů má Regulus na MC, ascendent ve Štíru. Dodává i ambice, chuť něco dělat ve velkém, dává štědrost, velkomyslnost, posiluje možnosti všestranného štěstí v životě (oblast manželství, dobré sociální postavení), protože příznivě ovlivňuje povahu.

ASC: Vysoké a vznešené ideály, zdraví, síla intelektu, velkorysost. Pokud jsou v blízkosti špatné aspekty či škůdci, pak může být vliv slabší a může se objevit i nemoc, nešťastná smrt

MC: Podpora, pocty, vysoké postavení v armádě nebo ve vládě. Vládne nad jinými. Pokud je MC ještě v konjunkci se Sluncem nebo Lunou, Jupiterem -pak velké pocty, sláva, jmění. Populární  a objevuje se na stránkách novin.

Slunce: Autorita, velký vliv na přátelé, čest, bohatství, ale i násilí, netrvalé úspěchy

Luna: Okultní zájmy, mocní přátelé, popularita, zisk spekulacemi, blahobyt, postoupení ve společenském žebříčku

Merkur: Popularita, pocty, zisk vysokým postavením

Venuše: Pozitivní -náhlé zážitky v lásce, silná spojení. Negativní-mnoho zklamání, hněv kvůli lásce

Mars: Pocty, pověst, sláva, silná povaha, vysoká vojenská vedoucí pozice

Jupiter: Pocty, vysoká podpora, náboženský-vojenský úspěch. Bohatství

Saturn: Úspěchy v církvi nebo justici, radost z domu a rodiny

Uran: Energie, čestnost, vysoké veřejné postavení, příznivé pro sňatek. Úmrtí dcery, zklamání se synem, přátelé se stávají nepřáteli

Neptun: Známý vedoucí, zákonodárce, silná povaha, diplomat, kontrola nad jinými, vlivní přátelé, málo nepřátel

V papyru nalezeném v pyramidě se píše, že když Regulus vstupuje do nového znamení, znamená to, nějaký světový otřes. Když Regulus vstoupil do 0°Raka- Potopa světa, Když byl Regulus v konjunkci se zatměním Slunce, vypukla světová válka

Antares (9°57´Střelce) – 3. Královská hvězda

Má charakter Mars, Jupiter

1.velikost

Dvojitá hvězda, ohnivě červená a smaragdově zelená v těle Štíra. Vliv má velmi silný, strážce podzimu. Antares není brutální, je to síla jak k boření, tak ke stavění, není v něm zloba, jen moc a síla. Řada významných lidí Antares silný v horoskopu, síla, moc, vláda, schopnost uskutečňovat velké cíle, u člověka s nízkou povahou a silným Antaresem se těžko říká, značná ctižádost a zájem o funkce.

ASC: Rozhodnost, zásadovost, předtuchy, bohatství, pocty. Negativní- sebeničení, zisk,který dlouho netrvá

MC: Pocty, vzestup štěstí. Negativní- válečnictví, nebezpečí osudových ran.

Slunce: Vydobyté velké pocty, postavení, proslavení se něčím, vojenská podpora. Negativní- Pocty a bohatství mohou končit zruinováním, něco násilného v osudu, nemoc , neštěstí

Luna: Popularita, filozofie, věda, zájem o metafyziku. Příznivá a prospěšná změna osobní filozofie, vlivní přátelé, příznivé pro obchodní a domácí náležitosti. Negativní- nebezpečí násilí, utonutí, zavraždění. Sklon ke zranění oka nebo ke slepotě.

Merkur: Pozvolna přichází k penězům, využití náboženského vlivu pro své obchody. Negativní – nedůvěra, obviňuje přátelé z nespravedlnosti, nemoc v rodině.

Venuše: Příjemná a schopná osoba, oblíbená mezi přáteli. Negativní: nepořádnost, nečestnost, nepříznivé pro zisk, zdraví, krutost vůči ženám

Mars: Příznivé pro obchod a zisk. Negativní- nesrovnalosti s přáteli a příbuznými

Jupiter: Horlivost pro nějakou duchovní filozofii, podpora od nějaké duchovní společnosti, vyznamenání na poli literatury, umění, filozofie, případně cest, podpora přátel. Negativní – pokrytectví

Saturn: Stojí pevně oběma nohama na zemi, pevné zásady a stálá filozofie. Negativní-zaměření jen na hmotné věci, mnoho zklamání, hněv vlivem nepřátel, překážky od příbuzných

Uran: Zvláštní a zajímavé myšlenky, které někdy mohou předbíhat dobu, idealizmus. Negativní- anarchizmus, buřičství, možnost uvěznění, rozklad manželství, nesnáze s příbuznými

Neptun: Šetrnost, otevřenost, zajímavé filozofické ideje, někdy i psychické schopnosti, zisk tvrdou prací. Negativní-mentální nevyrovnanost, neupřímnost, chaotické filozofické ideje, sklony ke krádežím.

Fomalhaut (4°03´Ryby) -4. Královská hvězda

Má charakter Venuše, Merkur

1.velikost

Červená hvězda v ústech Ryby , ozn. jako strážce zimy. Objevuje se ojediněle, je natolik dobrá, že v radixech je vzácností, Souvisí s nezištností a velkými duchovními predispozicemi. Aktivovaný osobní planetou nebo osou nepodceňovat, zbystřit pozornost – není o penězích úspěchu, ale dává úctu druhých lidí, spíš na konci života; neusnadňuje život, je o vnitřních darech

ASC: V tomto životě se má povznést do hrubě materialistického ke spirituálnímu, zjemnit a oduševnit se

MC: Velké a trvalé pocty a sláva. Zisk nesmrtelného jména

Slunce: Povznesení se, zisk dědictvím. Neproduktivní pro dobro, nebezpečí kousnutí zvířete. Výhra v loterii.

Luna: Podivné a tajné obchodování, které může být posléze příčinou starostí a mrzutosti. Zisk po mnoha těžkostech

Merkur: Spisovatelé, lepší sloužící než pán. Píše nebo dostává tajné písemnosti. pomluvy mohou způsobit starosti. Potíže v domácnosti, poškození pověsti, dlouhodobá nemoc.

Venuše: Umělci, tajná láska, náruživé vztahy. Některá omezení v životě, zklamání. Snadno může sestoupit ze správné cesty.

Mars: Náruživost, pomstychtivost, tajné nepřátelství. Ostuda  a zruinování. Nebezpečí kousnutí zvířetem.

Jupiter: Duchovní. Vynalézavost, dobrosrdečnost. Vhodné pro tajná společenství. Mnoho cest

Saturn: Sklon k úrazům, onemocnění plic, krku, noh. Ztráty nepřátelstvím, obvinění z falšování, na konci života zapletení se do nějaké aféry.

Uran: Zvláštní a zajímavé ideje. Negativní- nestálost, nevyužité vlohy, špatné okolí, nepraktické ideje, ztráta přátel, závislost na drogách, utopické projekty

Neptun: Analytické, detektivní nadání. Spojení s tajnou společností. Okultní zájmy, vlivní přátelé, zisk spekulacemi

Antares a Aldebaran dávají sílu a moc, Regulus dává moc a slávu, Fomalhaut dává ducha.

Zdroj: Stálice v astrologii- V. Sládeček, http://www.ucebniceastrologie.cz/stalice

Nejdůležitější stálice v jednotlivých znameních budou postupně doplněny zde.

 

null

v Beranu

Stálice ve znamení Berana

null

ve Lvu

Stálice ve znamení Lva

null

ve Střelci

Stálice ve Střelci

null

v Býku

Stálice ve znamení Býka

null

V Panně

Stálice ve znamení Panny

null

v Kozorohu

Stálice v Kozorohu

null

v Blíženci

Stálice ve znamení Blíženci

null

ve Vahách

Stálice ve Vahách

null

ve Vodnáři

Stálice ve Vodnáři

null

v Raku

Stálice ve znamení Raka

null

ve Štíru

Stálice ve Štíru

null

v Rybách

Stálice v Rybách