Partnerské horoskopy

Všechny vztahy, kterými v životě procházíme jsou vztahy duchovní. Při partnerském horoskopu se díváme na postavení planet obou osob. Při výpočtu partnerských horoskopů můžeme použít dvě metody.

Ukázka partnerského horoskopu

Mezi vámi došlo k okamžitému emociálnímu spojení a měli jste pocit, jakoby jste se znali už od jakživa. Buď je to jen obrazně, nebo vás opravdu spolu spojuje minulý život. Sdílíte společné postoje a zvyky. Což může být pro oba i obtížné, protože je pro vás nadlidské se z tohoto sevření dostat. Potřebujete oba získat odstup jeden od druhého, abyste si byli schopni udělat jasnou představu o tom, kdo jste jako jedinci.

Okamžitě jste k sobě cítili i sexuální přitažlivost a velmi rychle mezi vámi došlo k fyzickému spojení. Vaše energie jeden druhého zvýrazňujete. Ale jeden či druhý jednáte impulzivně, což mohlo mít za následek, že jste se do vztahu vrhli, i když jste se mohli ještě nějaký čas držet zpátky. Dejte si pozor, abyste tuto energii příliš rychle nevyčerpali, protože taková energie, kterou dokážete vyprodukovat, potřebuje jasny cíl, který je toho hoden. Jeden druhému navracíte zdraví a dodáváte sílu a jste velmi vzrušující dvojice.

Dokážete jeden druhého povzbuzovat, žena přináší do vztahu velkorysé sny, muž naopak intuici a předvídavost, což může přinést vztahu úspěch v oblasti vzdělávání, ale také realizaci vašich hmotných tužeb. Máte velmi dobře postaveny planet na to, abyste společně dokázali podnikat. Vaše emoce jsou v psychickém stavu mezi sebou velmi propojeny. Dokážete spolu komunikovat i mimosmyslově, což může být pro vás užitečné v mnoha oblastech. V neposlední řadě patrně oba sdílíte společnou a hlubokou lásku ke zvířatům. Pravděpodobně máte i oba sklony k tomu stát se z tohoto důvodu vegetariány.

Důležitou stránkou vašeho vztahu je vášeň. Sexuálně nebo společensky jeden druhého přitahujete. Jestliže se ve vašem horoskopu někde objevují konflikty, tak tyto se vždy rozplynou v ložnici. Muž by měl, ale věnovat ženě velkou pozornost, protože jinak začne být žena žárlivá, začne se chovat prudce nebo panovačně.

Pravděpodobně váš vztah je karmicky určený, tedy máte si mezi sebou odžít karmický dluh z minulého života. Tu a tam prostě bude žena ničit muže svoji kritikou a omezovat mužovu sebedůvěru, ten pak bude ztrácet sebedůvěru. Mnohé špatné nálady muže budou plynout z odmítání ženy, proto se bude snažit ji následovat, jen pokud to trochu půjde. Ta ho bude zraňovat chladem, kdykoliv muž odmítá ji následovat. Pro hrdého muže je těžké se přizpůsobit ženinu chování. Ale muž vždy ví, že je lepší se přizpůsobit, protože pak by to mohlo být peklo pro oba. Ženě vadí, jak chce být muž nezávislý, muži vadí, když se cítí ženou omezen. Ať se vám to líbí nebo ne, tento vztah byl předurčený a je nutné si jím projít. Možná se to teď nebude muži líbit, ale žena je pro něj učitelem a je zodpovědná za moudrost, kterou oba potřebují získat. Ale na druhé straně žena si velmi uvědomuje potřebu toho, co ji muž dává. Z toho plyne, že se oba můžete pokusit ovládat se a nevzdávat se. Přes jakékoliv neshody ani jeden z vás nedovolí tomu druhému odejít a to je hlavní důvod této vibrace, která mezi vámi vytváří pouto, které je těžké roztrhnout.

Muž se snaží v tomto vztahu uplatňovat svoji autoritu a dávat příkazy a ve své podstatě očekává od ženy poslušnost. Žena se snaží tomuto uniknout, což může na muže působit, že se věcem vyhýbá a cítí se pak rozzlobený. Proto může mezi vámi pak docházet k obviňování z toho, že jeden nebo druhý není vůči druhému loajální a většinou jsou vyprovokovány panovačnou arogancí muže. Řešením z toho je, aby žena byla méně vyhýbavá k postojům a tím by dávala méně prostoru muži být podezíravým a méně by ji za její postoje obviňoval. Je třeba, aby muž méně požadoval od ženy souhlasných postojů (poslušnosti) a tím by se žena cítila více svobodněji, a chovala by se otevřeněji a byla by i přímější.

Tento vztah je pro vás oba prospěšný. Mělo by se vám dařit překonat spolu jakékoliv bouře. Oba dva máte k sobě skutečnou důvěru, takovou tu důvěru, která leží hluboko ve vás, i i když se může objevit občasná nedůvěra, ale vždy se vše začíná zase srovnávat.

Váš vztah může připomínat vztah mistra a žáka. Muž se ve vztahu jeví společensky zkušenější  a pokouší se zasvětit do všeho ženu. Úžasné na tomto propojení je, že oba dva jsou schopni uznat hodnoty toho druhého

Jeden máte ke druhému zodpovědnost, a tuto zodpovědnost je dost možné, že požadujete za základ vztahu

Ženě se nelíbí, když muž zasahuje do její svobody. Pro muže to znamená, že se musí přizpůsobit, pokud chce tento vztah udržet a nebo způsobí ženě takový šok, a ve vztahu udělá několik změn. Měli byste si oba uvědomit, že vztah je prostor, kde je třeba myslet na svobodu.

Jeden pro druhého jste inspirací a máte tendence se k sobě chovat jako kamarádi. Ve vašem vztahu je důležité dát jeden druhému prostor se vyjádřit. Váš vztah prožíváte velmi emotivně a toužíte po rodinném vztahu. Váš vztah je založený na ovládání jeden druhého………………