Karmická spojení

Astrologie nám dokáže nejenom říci, kdo jsme, jaké jsou naše silné či slabé stránky, ale také nám dokáže říci, jaký bude náš vztah s tím nebo oním partnerem. Astrologie, ale partnerství nevnímá jen, jako spojení muže a ženy, ale dívá se na vztahovou problematiku i třeba na pracovišti, s kamarády, nebo rodič versus dítě.

Některá spojení s druhými jsou v našem životě snadná, ale jindy procházíme s těmito lidmi trnitou cestou. Snažíme se z tohoto partnerství vystoupit, ale něco nás v tomto svazku pevně drží a my nejsme schopni z něj dostat. Možná se nám povede, z něj po nějakém čase vymanit, říkáme si, konečně jsem to zvládl, ale BUM ani se nenadáme, jsme v něm zpět.

Většinou se jedná o karmická spojení s druhým člověkem a je velmi tedy těžké tento svazek ukončit, protože jsme pro druhého člověka něco jako „suchým zipem“. Odejít lze jen v případě, že karma mezi námi je naplněna a my dva si už nemáme, co předat dál.

Kdo tedy v horoskopech za tím vším stojí? Za pána karmy je označovaný Saturn, takže vás asi nepřekvapí, že pokud osoba A má v nějakém aspektu, především svoje osobní planety, na Saturn osoby B, je zde silné karmické propojení. Saturn můžeme přirovnat k lepidlu, který tento vztah drží. Lidé se vzájemnými aspekty vědí, že uvnitř sebe, spolu chtějí žít a cítí, že chtějí být spolu. Většinou je mezi nimi pouto na úrovni jejich duše. Člověk se Saturnem měl pravděpodobně nad druhou osobou v minulých inkarnacích nadvládu, nebo odpovědnost a dnes má pocit, že je třeba partnerovi něco splatit. Vliv Saturnu ve vztazích, ale nevnímejme jen negativně, jeho působení je i přínosné, protože bez jeho působení bychom dlouho nevydrželi.  Na karmické propojení ukazují i aspekty osobních planet na Pluto. Kořeny plutonské karmy jsou nevyhnutelné a hluboké a jen těžko zjistitelné. Většinou sahají daleko do minulosti a často jako základní téma zahrnují smrt, ničení, nadvládu, manipulaci či citové vydírání.

Co se týče orbisu mezi jednotlivými planetami, tak v případě karmického spojení se doporučuje zvětšit orbis u základních aspektů až na 8°

Autor textu: Ida Svobodová

Aspekty Saturnu, či Pluta na osobní planety jsou vždy považované za karmické, ale já se níže budu věnovat jen některým spojením.

Slunce v kvadratuře se Saturnem (Slunce A, Saturn B)

Vaše vzájemné chování v předchozích životech způsobilo problémy, které musíte vyřešit v současné inkarnaci. Nesnažte se zápasit s nevyhnutelným, ale splaťte si vzájemné dluhy. Saturn bude čas od času ničit Slunce svou kritikou a omezováním sebedůvěry, a Slunce bude proto postupně ztrácet odvahu a upadat do deprese, což u něj může způsobit i fyzické onemocnění. Pro hrdé a stejně povýšené Slunce je těžké se přizpůsobit nadřazenému Saturnu, ale i Saturn je znechucený tím, jak Slunce trvá na své nezávislosti. Toto jste si, ale způsobili společně bůhví před kolika stoletími, takže si bude teď muset protrpět vše společně. Ten kdo má Saturn je v tomto vztahu učitelem, a je zodpovědný za moudrosti, které oba potřebují. Ve Slunci proto vše vře, ale je třeba, aby se podrobil Saturnu. Oba cítíte potřebu toho druhého, proto je těžké tento vztah roztrhnout. Pokud patříte k několika vzácným případům s dvojitým vlivem tohoto aspekt (tedy Saturn A je v kvadratuře na Slunce B a zároveň Saturn B je v kvadratuře na Slunce A), pak toto, které vás spojuje, není pouze obtížné roztrhnout, může to být dokonce nemožné a je jedno, jak moc se o to snažíte.

Slunce v opozici nebo kvadratuře s Plutem (Slunce A, Pluto B)

Čím jste si blíže, tím více neshod vám tento aspekt přinese a toto postavení vám do vztahu může přinést potíže, i když zbytek aspektů je pozitivních. Pluto se snaží Slunce změnit, ale toto je Slunci protivné. Pluto může být jednou za čas i žárlivé a náročné, mstivé, zatímco Slunce bude vzpurné a bude bojovat proti všemu. Oba disponujete velkou osobní silou, což je i důvod, proč oba odporujete, dokonce i tomu, s kým jste jinak kompatibilní.

Slunce v konjunkci s Plutem (Slunce A, Pluto B)

Oba chce získat moc ve vztahu, přestože se tato touha nemusí projevovat na venek. Slunce je samo o sobě velmi mocné, stejně jako Pluto. Pokud se tato touha spojí bez závisti nebo soupeřivosti, je schopna pohnout i horami. Avšak pokud budete oba bojovat o autoritu, můžete navzájem zničit důvěru či společné projekty. Vaše spojení je hluboce karmické a současné setkání není v žádném případě vaše první setkání. Procestovali jste společně mnoho světů a mnoho nesčetných vztahů. Můžete to cítit, nebo se stačí jen hluboce zahledět do očí, protože oči jsou bránou do duše. Tento aspekt přináší pravidelně opakující se problémy, hlavně pokud je mezi vám generační rozdíl, který vždy zesílí jakýkoliv boj o nadvládu.

Slunce v sextilu nebo trigonu na Pluto (Slunce A, Pluto B)

Touto výbornou známkou na svém karmickém vysvědčení jste oba získali výjimečně příznivou odměnu za dobré chování v minulých společných životech. Tento aspekt slibuje značnou harmonii při výměně myšlenek a řešení záhad nebo problémů.

Luna v konjunkci nebo kvadratuře se Saturnem (Luna A, Saturn B)

Určitě jste pochopili, že váš vztah není procházkou růžovým sadem a lze ho považovat za dosti paradoxní, co se týče usmiřování a rozchodů. Saturn je zodpovědný za karmické lekce, které se máte oba naučit, což může Lunu rozčilovat, ale bojovat proti tomu stejně nemá smysl. Saturn se snaží Lunu ukáznit a převzít zodpovědnost a Luna se pak může cítit utlačovaná. Kvůli těžké karmě tohoto aspektu není ani tak bolestivý proces učení, ale spíše samota, která by následovala po vašem rozchodu.

Luna v sextilu nebo trigonu s Plutem (Luna  A, Pluto B)

Tento aspekt podněcuje vaši představivost, vaše sny a intuice, když jste spolu. Ve všech svazcích (milenecké, přátelské, pracovní…) budete pociťovat silnou přitažlivost a budete schopni mimosmyslově vnímat bolesti, zklamání, soucit atd toho druhého. I tento aspekt má původ v minulé karmě v dřívějších inkarnacích.

Luna v opozici nebo kvadratuře na Pluto (Luna A, Pluto B)

Opět zde můžeme vidět karmické zatížení, kdy jeden z vás udělal něco proti tomu druhému v dřívějších inkarnacích. A dnes je třeba, aby se to vyřešilo.  Budete vyžadovat spoustu laskavé trpělivosti, tolerance, porozumění a odpuštění. Pluto očekává, že Luna se bude téměř přizpůsobovat, takže tento svazek může způsobit vážné citové poruchy nebo duševní nemoc. Luna se bude snažit urovnat neshody.

Merkur v konjunkci na Saturn (Merkur A, Saturn B)

Planeta Saturn je učitelem karmických lekcí, které se musíte oba naučit, Saturn je za tyto lekce zodpovědný. Merkur se může od Saturna naučit mnoho prospěšného. Saturn se jeví jako starší nebo má více zkušeností, proto má tendence poučovat Merkur a ten se pak může cítit neschopný a stále stíraný. Karmické lekce zde nejsou proto, ale aby byly zábavou, takže obviňuje Saturn, ale ten jen musí hrát svoji kosmickou roli.

Merkur opozice nebo kvadratura na Saturn (Merkur A, Saturn B)

Je zřejmé, že vy dva jste se jeden druhému nějakým způsobem odcizili v nejasné a zamlžené, dávno zapomenuté minulosti. Nesoulad mezi vámi je pro vás společnou výzvou a pomůže vám dosáhnout moudrosti. Odpuštění je jediný způsob, jak karmické spojení ukončit.

Venuše v konjunkci, sextilu či trigonu s Plutem (Venuše A, Pluto B)

Mezi vámi je opravdové karmické spojení a je úplně jedno, zda tomu věříte nebo ne. Může u vás docházet k občasným neshodám, ale je jedno zda je vyvoláte vy nebo někdo třetí, ale je téměř nemožné vás dva natrvalo oddělit.  Vždy budete k sobě přitahováni zpět. Pokud se vám bude zdát, že pouto mezi vámi bylo přerušeno, tak vyčkejte, protože tento stav je pouze dočasný. Jeden k druhému jste duchovními dvojčaty nebo jsou označeny jako druhé Já. Jsou to dva lidé, kteří byli jednou tímtéž jedince. Jedna osoba byla mužskou polovinou duše a ta druhá ženskou. Jak se vesmír vyvíjel, duše byly odděleny. Je jim vrozená touha po sobě a obě dvě cítí, že jim část jich samotných chybí nebo je neúplná. Zvláště pokud se jedná o konjunkci.

Venuše v opozici nebo kvadratuře na Pluto (Venuše A, Pluto B)

Co jste jeden druhému provedli v jednom nebo více minulých životů? Muselo to být vážné, když se to nyní silně odrazilo v tomto tak mocném společném karmickém aspektu. Když váš vztah jednou za čas vybuchne, obvykle to bude Venuše, kdo na to doplatí a to proto, že Pluto má daleko více síly. Pochopitelně by vztahu velmi pomohlo, kdybyste si vzpomněli, co jste si v minulých inkarnacích provedli, ale bez takové vzpomínky budete řešit stres a napětí pouze s nejasným vědomím, že tenkrát kdysi…. Dobré řešení by bylo, kdyby Pluto propůjčilo část své síly Venuši a Venuše by se přestala obávat Plutovy tendence se mstít a měla by odpor nahradit půvabem.

Zdroj: Znamení vztahů Linda Goodmanová