Horární astrologie

nám dokáže zodpovědět na každou naši otázku. Patří mezi nejstarší metody astrologie a její počátky nalezneme kolem 8.-17.století. Průkopníkem této astrologie je anglický astrolog William Lilly autor knihy Křesťanská astrologie.

Horární astrologie nejlépe odpovídá na otázky , na které se dá odpovědět ANO/NE, i když dokáže objasnit další náležitosti dané situace. Otázky by měli být jednoduché a jasné. Samotný výklad horárního horoskopu je založen na sestavení horoskopu okamžiku. Astrolog vám tedy sestaví horoskop ve chvíli, kdy on sám porozumí zcela vaší otázce. Dívá se tedy na aktuální postavení planet. Kde planety právě stojí a velmi důležité jsou při výkladu samotné domy.

Při výkladu sledujeme v jakém vztahu jsou spolu dva ukazatele- dvě planety. První planeta je ukazatelem toho, kdo se ptá – tedy tazatele, druhá planeta je ukazatelem tématu – věci, události, na kterou se ptáme. Každou otázku, na kterou se ptáme (osoba, věc, zvíře, vztah, situace…atd) přiřadíme jednomu domu.

1.dům – já

2.dům – peníze, hodnoty, zvíře velké (kráva, ale i králík – zvířata na tah či jídlo)

3.dům- základní škola, blízké okolí, sourozenci, krátké cesty, ukradená věc z kapsy, příbuzní

4.dům- rodina, city

5.dům- milenci, děti, radosti, zábava, získání vysněné práce

6.dům – malá domácí zvířat, která se „nejí“, práce-nemám a chci, výpověď z práce, nemoc

7.dům- přítel, smlouvy, nevěra, organizační změny v práci, ztracené důležité dokumenty(doklady), rozchod

8.dům – manželství, sex, smrt, změna

9.dům – vysoká škola, dlouhé cesty, vzdělávání, střední škola speciální

10. dům- kariéra, vzestup v zaměstnání, společenské postavení

11.dům – přátelé, nový nápad

12. Ztracené věci, tajemství, duchovno, objasnění krádeže

Oba ukazatelé jsou vládci domů. Nejdříve je nutné si říci, kdo je tazatel. Pokud tazatel zastupuje sebe díváme se na hrot ascendentu a určíme si, která planeta ascendentu vládne. Pak si musí říci, jaký jev otázka charakterizuje (peníze, zvíře, děti, nevěru, práci….atd) a podle toho ji přiřadíme k jednomu z dvanácti domů. Opět se podíváme jaké znamení je na hrotu domu a z něho odvodíme vládnoucí planetu.

Tímto postupem získáme dvě planety. Jedna charakterizuje tazatele-ascendent a druhá otázku- příslušný dům, do kterého otázka spadá. Následně sledujeme v jakém vztahu jsou tyto dvě planety k sobě. Pokud je mezi planetami příznivý aspekt, odpověď na otázku je ANO, pokud nepříznivý NE, bez aspektu-otázka ještě nemá odpověď.

Pokud ascendent je 3°od dalšího znamení nebo před ním. Není vhodná doba se na tuto otázku ptát. (hrot ASC je na 27°nebo na 3°)

Pokud nastane situace, že např. ASC je v Býku a vládcem je Venuše a hrot domu (týkající se otázky) je ve Váhách tudíž opět vládcem je Venuše. Tak místo vládce ASC dáme k tazatelovi Lunu.

Je třeba si také uvědomit, že pokud se ptáme na třetí osobu(věc, situaci….) např. vztah mého dítěte, tak pak 5.dům (děti) představuje ascendent a díváme se na vládce 5.domu. V tom to případě se pak 6.dům stává druhým domem, 7.dům třetím domem, 8.dům čtvrtým domem…….vztahy pak najdeme tedy v 11.domě, který je v tomto případě domem sedmým.