Černá luna - Lilith

Černá Luna je pomyslný bod – druhé ohnisko elipsy, po níž se pohybuje Luna kolem Země. Černá luna všeobecně symbolizuje nejčastěji cokoliv nedořešeného, dluhy, dlouho odkládané situace. Černá luna ukazuje, co pociťujeme jako největší hřích a z čeho máme největší hrůzu. Pokud se dostaneme mentálně nad úroveň Černé Luny, téma Černé luny se pro nás stává darem, začne proudit energie a získává vlastnosti, které jsou schované pod bolestí Černé luny.

v Beranu

Tito zrozenci mají strach z agresivita. Beran je spojen s hlavou, poznáním kdo jsem a s vůlí činy, rozhodností, akcí. Tito lidé odmítají tuto energie, nechtějí být agresivní, nesmí se vztekat. Pokud toto odmítají, přicházejí jim do života lidé, situace, které se jich nějakým způsobem dotýkají, dráždí je svým hněvem, svoji zlobou, zbrklostí. Pokud se zrozenci s Černou lunou v Beranu dostanou do této situace, kdy se dostávají do pocitu ohrožení života, reagují agresivně. To znamená, že nevědomky využívají Černou lunu a jdou do agresivity. Tito lidé si to sice v hlavě zakážou, ale pokud dochází k „ohrožení“ nebo jejich samostatnost, nezávislost je ohrožena nebo jim někdo říká, co mají dělat, tak tito lidé jdou do agresivity a budou na druhé útočit. Z minulých inkarnací je tam ztráta sama sebe, kdo jsem, je i hodně možné, že tito lidé přišli v minulém životě o hlavu. Pak se to u těchto lidí na fyzické úrovni projevuje bolestí hlavy. Agrese se může projevovat pouze na mentální úrovni, kdy těmto lidem třeba jen proběhne v hlavě myšlenka, že by někoho nejraději zbili. Tito lidé mají nějakou zkušenost z minulé inkarnace s válkou, jako bojovníci nebo oběti. Mají strach z ostrých předmětů, ohně, zbraní. Mají potřebu dokázat něco, chtějí soupeřit, chtějí mít poslední slovo. Cestu ven nám ukazuje znamení naproti, kde stojí znamení Váhy. Tito lidé mají rozvíjet tedy trpělivost, důvěru, ochotu spolupracovat, hledat rovnováhu a ne stále se prosazovat. Je třeba naslouchat druhým a naslouchat jim. Naučit se spolupracovat s druhými.

v Býku

Tito zrozenci jsou nějak spojeni s hodnotou. Mají pocit, že nemají žádnou hodnotu, lidé mají pocit, že nejsou nic, procit prázdnoty. Objevuje se zde nedostatek či hromadění peněz. Nedostatek symbolizuje, že mají pocit, že si nezaslouží peníze. Pocit hromadění peněz je zde vnímám tak, že mám hodnotu, pouze pokud mají peníze. Někdy tito lidé i mluví, že peníze nemají žádnou hodnotu, že peníze jsou špatné- odmítání hmotné formy. Nebo naopak hodnotě peněz dávají v životě příliš velkou hodnotu – požitkáři. Pak si zde kompenzují svoji nehodnotu. Jak jsou příliš zahlceni hodnotou či nehodnotou nejsou schopni vnímat potřeby druhých lidí. Prožívají vnitřní prázdnotu, nic nemá smysl, nemají se o co opřít, pomáhá těmto lidem návrat do přírody a kontakt s přírodou, kde mohou vidět smysl života. Pocit nenaplnění vlastní hodnoty může být z období prenatálního života- např. matka volila potrat z důvodu, že nemá peníze. Dítě pak si přináší pocit, že peníze jsou více jak on. Tito lidé často tvrdí, že nepotřebují peníze, ale ve finále velmi lpí na majetku (dům- neochota ho prodat). Lidé často čekají, až jim bude dáno. Zadarmo to chtějí, ale zaplatit ne. Mohou se stát parazity na lidech a využívat jejich dobroty-pokud jim někdo dává zadarmo. Tito lidé se s minulých životů nesou hříchy z hromadění majetku, lakoty.

v Blížencích

Komunikace, mysl vědění, má zde citlivé místo a tito lidé mají pocit, že jsou hloupí, že toho ví málo, potřebují se vzdělávat. Mají ale velmi velký přehled v tom co vše ví, klidně i hodně vysokých škol. Nedokážou poznat, kde je míra vědění, mají velmi citlivou mysl a špatně rozlišují informace, kterými jsou zahlceni. Pak to vede ke žvanivosti, protože má nutkavou potřebu ukázat, že není hloupý, ale neumí naslouchat. Tito lidé si musí uvědomit sílu slova, protože slovem může léčit i zabít. Často používají ironii, ostrá slova, kterými dokáže ublížit. Vše potřebují pochopit a logicky vysvětlit. Chybí jim prožitek srdce. Pokud lidem s černou lunou v Blížencích nebudete reagovat na jeho slova, často se dostane do vnitřní paniky, strachu. Začne zjišťovat, zda to řekl dobře. Je pro něj tedy důležitá reakce od druhého Cestu ven nám ukazuje znamení stojící naproti, Střelec- musíme jít do hloubky a hledat podstatu, pravdu. Pomůže jim psaní-dostat myšlenky do konkrétních slov. Myšlenky jsou totiž abstraktní a je třeba, aby dostaly smysl. Pokud se od této energie dokáže očistit, stávají se pak mistrem slova a ví jak motivovat slovem. Tito lidé se s minulých životů nesou hříchy z pomluv, donášení, zrad blízkých lidí.

v Raku

Tito lidé mají uvnitř sebe zraněné dítě, které nechce dospět, a bojí se zodpovědnosti. Často se zde projevuje jejich matka jako dominantní, někomu komu se nesmí odporovat nebo je zde i nepřijímání matky. Může zde být vazba na prenatální vývoj, kdy je dítě nechtěné. Ženy, které mají postavení Černé luny v Raku, mají často problém se svými dětmi, především dcerami, kdy se bojí, že i ony sami by se mohli k nim chovat, tak jak se k nim chovala jejich matka. Nebo se bojí zodpovědnosti, protože musí dospět. Pokud má žena zde černou lunu, často se v životě i objevuje problém s dcerou. U mužů se také objevuje dospět a dozrát, chtějí zůstat v dětské roli. Mají problém navázat vztah se ženou, nebo si bude vybírat starší ženy, protože si hledá matku. Cestu ven nám ukazuje znamení stojící naproti, tedy Kozoroh, který nám ukazuje přijmutí zodpovědnosti, dozrát, postavit se na vlastní nohy. Černá Luna v raku také ukazuje na odmítavý vztah k rodné zemi. Mohou mít i pocit, že nepatří do rodiny, rodné zemi. Mají pocit, že jsou doma úplně někde jinde. Většinou tito lidé vypadají mladší a reagují často dětinsky. Pokud je na ně třeba kladena zodpovědnost. Často tito lidé mají problémy se všemi ženami. Tito lidé se s minulých životů nesou hříchy spojené s rodem, tradicemi, kmenem- útěk z domova.

ve Lvu

Tito lidé mají problém s otcem, srdeční čakrou- neschopnost prožívání. Problematický vztah s otcem-se projevuje v této rovině –  otce nezná, odejde, otec má vlastnosti, které tito lidé nemohou přijmout nebo je to otec s vysokou autoritou. Tito lidé mají pocit, že nikdy nebudou tak dobří, jako jejich otec. Proto se zde objevují prvky soutěžení. Má pocit , že se jim nedostává uznání, které mu náleží. Proto potřebuje soutěžit a dokazovat si, aby si zajistili místo v životě. Tito lidé mají často velké výhrady ke svému otci. Ženy si to pak prožívají v partnerství – partneři jsou hnusní, nesnesitelní a ničí jim život. Je zde důležitá výchova jejich matkou, kde musí být ona dominantní- pokud otec chybí. Proto tito lidé pak neví, jak mají zacházet s mužskou energií. Muži jsou pak často zženštělí, nebo naopak jsou ti, co dokazují druhým, že oni mají sílu. (harém kolem sebe). U těchto lidí se objevuje sebestřednost a sobectví. Nedávají uznání druhým lidem. Cesta ven vede opět přes znamení stojící naproti, tedy přes Vodnáře- je třeba se naučit dívat na věci z druhé stránky, co mohu udělat pro druhé, podívat se z nadhledu. Tito lidé si z minulých životů nesou hříchy spojené s egocentrismem, chlubivostí, závistí, problémy spojené s vlastním projevem.

v Panně

Tito lidé mají strach ze tmy, z nečistot. Tito lidé se snaží udržovat věci sterilní. Problematický vztah ke každodennostem, k obyčejnému životu, rutině, stálé opakujícím se věcem. Nechtějí žít obyčejný život, nechtějí být obyčejní. Tito lidé jsou tedy workoholici, potřebují ten den něco udělat něco výjimečného. Zatěžuje je ta každodennost. Chtějí se zabývat něčím opravdu zajímavým. Je zde hodně témat světlo a tma. Mají potřebu svět očisťovat od špíny, proto tito lidé jsou často detektivové, popeláři, lékaři-bakterie. Touha po čistotě a dokonalosti. Problém s každodenní hygienou v obou směrech, potřebují mít vše pod kontrolou, nesmí je nic překvapit. Cokoli nečekaného je pak rozhodí. Cesta ven opět vede přes protilehlé znamení Ryby- odevzdat se životu, přirozenosti, vidět v obyčejném životě zázraky, které se dějí. Pustit kontrolu a připustit, že se vše děje, že není vše třeba držet pod kontrolou. Tito lidé jsou schopní jít až do pracovního vyčerpaní, neznají míru, protože chtějí vše dělat dokonale. Boj mezi světlem a tmou- dostávají si do situaci, kde odmítají vše špatné. Je třeba tyto věci přijmout, protože čím více je budou odmítat, tím více se jim budou vracet do života. Tito lidé si z minulých životů nesou hříchy spojené s přílišným sebeponižováním, posluhováním, hříchy spojené s lékařskou pravomocí.

ve Vahách

Odmítání být odmítnut. Potřebují být oblíbení, je zde tedy neustálý soud a hodnoceni, aby tito lidé byli přijati, aby byli oblíbení, co na to řeknou druzí. Tito lidé lehce ztrácí sami sebe. Lehce reagují na kolektiv a podřizují se. Dělají to, co chtějí druzí. Mají rádi sami sebe, protože potřebují slyšet, jak jsou úžasní a dokonalí. Tito lidé mají i strach ze samoty, dělá jim problém i jít sám někam. Mají strach z kritiky a zesměšnění a veřejného odsouzení. Je velmi pravděpodobné, že tito lidé byli v minulých inkarnacích někdy veřejně zesměšněni či odsouzeni. A jejich lidská důstojnost jim byla veřejně vzata a oni ji v současném životě potřebují vzít zpátky. Přestože oni sami mají strach z odmítnutí, tak sami mají velmi jasno v hodnocení a soudech. V tomto životě se mají naučit přestat hodnotit a soudit. Hodnocení je třeba změnit za rozlišování. Protože hodnocením zase vytvářím karmu. Cesta ven vede přes protilehlé znamení Berana- potřeba získání svoji sebeúctu. Je třeba zase vědět, kým jsou, co potřebují. Musí se naučit věřit sám sobě a nebýt závislý na úsudku druhých. Tito lidé často dělají, to co nechtějí, ale problém je, že ani oni kolikrát neví, co opravdu chtějí. Bojí se, že špatně zvolí. Pokud se tito lidé dostanou do situace, kde dostanou dvě nabídky, a oni se musí pro jednu rozhodnout, je to pro ně často neřešitelná situace. Tito lidé si z minulých životů nesou hříchy spojené s nespravedlivým soudem, zradou, nevěrou, nespolehlivostí.

ve Štíru

Tito lidé ze sebe buď dělají světce a kritizují hříšníky, a říkají, že oni jsou ti lepší. Tento světec pak k sobě přitahuje hříšníky, kteří jim udělají něco nepříjemného. A oni pak můžou ukázat, že oni jsou vlastně špatní a oni jsou dobří. Vlastně v sobě potlačují vlastnosti něčeho špatného a tyto vlastnosti se jim prostřednictvím druhých lidí vrací zpět. Nebo jsou to lidé, kteří si užívají nespoutaného života, a jim pak do života přicházejí osoby, které jim ukazují, jak oni špatně žijí. Vždy je těmto lidem zviditelňována druhá strana, kterou odmítají. Objevují se zde nenávist, kritičnost, velmi špatně odpouští, téměř vůbec. Velmi silná sexualita – odmítání –nebo závislost. Při odmítání si tito lidé do života přitáhnou partnera silně sexuálně náruživého nebo závislost- má partnera s blokem. Chtějí mít kontrolu nad situací, druhými a ovládat situaci. Tito lidé mají silné prožívání. Cesta vede přes protilehlé znamení Býka a je zde třeba pocitu naplnění, stabilitě, dospět osvícení. Tito lidé si z minulých životů nesou hříchy spojené s prohřešky v oblasti sexuality, černé magie, mstivosti k okolí.

ve Střelci

Hlavním tématem této Černé luny je víra a marnost. Tito lidé mají velkou touhu po pravdě poznání, duchovním světě, ale jsou zklamán vírou, pravdou, duchovním poznáním. Protože  v minulosti byli tito lidé uvrženi do žaláře, popraveni, vyhoštěni do vyhnanství. Tito lidé těžko věří, popírají víru nebo naopak jsou fanatičtí. Opět jsou zde obě polarity. Hledá se zde rovnováha mezi duchovním a světským životem. Může zde být až odpor k církvi. Pokud těmto lidem budete někdy lhát, již nikdy nezískáte jejich důvěru. Je třeba s nimi už od dětského věku mluvit otevřeně. I když může být pravda drsná. Je zde i rozpor mezi lidskou a vyšší pravdou. Jakmile jedno převyšuje druhé, tito lidé poníží. Cesta ven vede přes protilehlé znamení Blíženec- je to tedy přes komunikaci a pokud se setkají se zklamáním, marností je třeba to ze sebe vymluvit a získat jiný pohled od jiných. Tito lidé si z minulých životů nesou hříchy spojené s fanatismem, s nebezpečím na cestách. Tito lidé mohli být falešnými proroky, ideology.

v Kozorohu

Tito lidé byli v minulosti odmítáni, vytvářeli bolest, utrpení, odmítali zodpovědnost, autoritu, společenské postavení. Tito lidé mají strach ze selhání, za každou cenu musí teď naplnit zodpovědnost. Vše dělají s pocitem, že něco musí naplnit. Perou se zde pak pocity a zodpovědnost. Mají pocit, že nesmí nic prožívat, aby to vše unesli. Projevuje se zde pak chladnost lidí či uzavřenost. Vevnitř jsou tito lidé velmi zranitelní, a vše prožívají velmi emočně. Tito lidé mají tendenci chránit svoji citlivost.  Tito lidé na jedné straně jsou zrazováni, jen proto, že něco druzí nedodrželi. A na druhé straně tito lidé zrazují. Mají problém s autorit, mají z nich strach nebo je odmítají. Pokud tito lidé neuznávají autority, tak i je jako autoritu druzí lidé neuznávají. Cesta ven vede přes protilehlé znamení Raka – otevřít se svým pocitech, svým citlivým místům, otevřít se prožívání. Užívat si život s radostí. Tito lidé si z minulých životů nesou hříchy spojeném s despotismem, zneužití autorit, tyranie, tendence ignorovat zákony a společnost.

ve Vodnáři

Tito lidé neprožívají svůj život, ale mají pocit, že se na svůj život dívají jakoby přes sklo. Protože to s nimi nic po citové stránce nedělá. Odmítají možnosti, jsou pesimističtí, že něco dopadne zase špatně. Přicházejí s pocitem nedůvěry k sobě, ale i k druhým. Nechtějí využít možnosti života. Tito lidé v minulých životech se setkali s nedůvěrou lidí, zneužili ji, zesměšnili. Většinou těžko navazují vztah s přáteli. Jako dar mají střízlivé jednání v krizových situacích, přesně ví, co mají udělat. Práce je pro ně vhodná v krizových situacích. Až krize skončí, pak to vše teprve na ně doléhá. Je třeba se naučit důvěřovat lidem, vyšším zákonitostem. Cesta ven vede přes protilehlé znamení Lva- jít do vše srdcem, protože tito lidé do všeho vstupují rozumově. Propojit mysl a srdce, tím získají prožití života.  Tito lidé si z minulých životů nesou hříchy spojené se zneužitím svobody, špatná práce s informacemi, násilně bořili vše staré, cynismus a omezování druhých.

v Rybách

Tito lidé život vnímají jako utrpěn, něco jako Malá mořská víla. Mají problémy s nohy, chodidly a nejraději chodí bosy. Zapomínají a utíkají z reality. Jejich tělo a jeho potřeby je obtěžuji. Tito lidé žijí ve dvou světech – jako by zde byli, ale myšlenky byli jinde. Často zapomínají. Odmítají realitu. Potřebuji přijmout každodennost a vědomě tu být. Řeší věci, kterou jsou velmi nepodstatné, chtějí se zabývat zbytečnými věcmi, aby mohli utéct od reality. Tito lidé si z minulých životů nesou hříchy spojené s rouháním se, alkoholismem, schizofrenií, uhranutí a halucinací.

Zdroj: přednášky P. Nel Smolové z youtube