Z astronomického hlediska jsou to to body, které prolínají rovinu ekliptiky. Severní nebo-li vzestupný je také označovaný jako Dračí hlava, jižní nebo-li sestupný nazýváme Dračím ocasem. O významu lunárních uzlů se často diskutuje, jde totiž o fiktivní body.

V horoskopech se objevují pravidelně a zkoumá se jejich postavení ve znamení, v domech i aspekty jiných planet. Měsíční uzly zesilují a zdůrazňují prvky a astrologické domy horoskopu.

Vzestupný uzel má jupiterovský charakter a naznačuje příznivé spoje a celkový úspěch.

Sestupný uzel má charakter saturnovský a naznačuje odcizení, špatná spojení a ztráty. Jižní uzel bývá také označovaný jako nositel osobních zděděných vlastností a to jak v psychosociální rovině, tak i v duchovní rovině.

Vlastní já a ti druzí

Dračí hlava 1. dům – Dračí ohon 7.dům

Je třeba, abychom se naučili zajímat o vlastní stanoviska, stát na vlastních nohou. Neměli bychom se snažit splynout s davem, protože tím bychom ztratili svoji jedinečnost. Je třeba se naučit rozvíjet vlastní osobnost, rozhodovat se na základě svých potřeb. Měli bychom se naučit vážit si sám sebe. Zrozenec se musí naučit nést svoji nezávislost. Ne příliš šťastná manželství, vdovství, veřejní nepřátelé.

Dračí hlava 7. dům – Dračí ohon 1.dům

Je zde třeba rozvíjet mezilidské vztahy, spolupráci, přizpůsobivost. Ukazuje na šťastná manželství. Zrozenec se učí spolupráci, kompromisů zejména v nejbližších vztazích. Je zde nebezpečí egoismu a bezohlednosti. V předchozím životě se zrozenec staral především sám o sobe, žil přehnaně uzavřeným životem, proto se v tomto životě musí více věnovat druhým.

Vlastnictví a odříkání

Dračí hlava 2. dům – Dračí ohon 8.dům

Je třeba se naučit využívat vlastních zdrojů a dispozic, vážit si svých kvalit. Měli bychom se naučit nakládat se svým majetkem, neměli bychom se příliš spoléhat na pomoc druhých. Příznivé pro finanční poměry, šťastné spoje a náhody. V minulém životě žil tento člověk v ústraní.

Dračí hlava 8. dům – Dračí ohon 2.dům

Potřeba naučit se zacházet s majetkem a energií druhých lidí. Přírůstek majetku věnem, dědictví. Je třeba změnit hodnotový systém, nutno pomáhat druhým a posilovat jejich pocit sebehodnot. Naučit se odpoutat od pozemských statků.

Vědomosti a cesty

Dračí hlava 3. dům – Dračí ohon 9.dům

V minulém životě byl člověk nositelem učení, vědění. V současném životě se od něj čeká, aby vše uvedl do praxe, ale předával tyto vědomosti především blízkému okolí, aby z toho měli užitek blízcí lidé. Zrozenec se má naučit rozvinout schopnost konkrétního myšlení, učení se, dojít k intelektuální disciplíně. Dobrý poměr s příbuznými a těžení výhod od nich. Nebezpečí úniku před realitou každodenního života do abstraktních úvah.

Dračí hlava 9. dům – Dračí ohon 3.dům

V současném životě je úkolem zrozence nabýt vyšší vzdělání, předávat dál získané vědomosti a nebo se vzdálit blízkému okolí. Zrozenec by měl rozšiřovat svoje obzory-cestováním, studiem a šířit tyto zkušenosti dál. Možný vztah k cizině, nebo sňatek v cizině. Je zde nebezpečí omezení rozhledu.

Společenský život

Dračí hlava 4. dům – Dračí ohon 10.dům

V minulém životě vedl zrozenec společenský život a dostatečně se nestaral o rodinu. Úkolem tohoto života je založit rodinu a starat se o ni. Naučit se vybudovat pevné zázemí, základy osobního růstu. Značné napětí mezi soukromým a profesním životem. Neměli bychom opomíjet svoje soukromí na úkor společenského postavení, kariéry. Štěstí nalezneme v rodinném kruhu, ale nebude se nám dařit v povolání. Časté změny v zaměstnání. Nebezpečí zde hrozí v upínání ke vnějšímu světu a kariéře.

Dračí hlava 10. dům – Dračí ohon 4.dům

Je třeba, aby se zrozenec více realizoval ve vnějším světě. Neměl by se uzavírat světu, měl by dojít k postavení, realizace v rámci společnosti. Úspěch v povolání, měl by se věnovat kariéře, sebeprosazení a rozvíjet své schopnosti v této oblasti. Promarněné dědictví.

City

Dračí hlava 5. dům – Dračí ohon 11.dům

Minulý život zrozence byl založený na přátelství a oporách. Nyní má možnost tvořit sám za sebe a měl by se hodně starat o svoje děti a jejich vývoj. Potřeba sebevyjádření, rozvinutí individuální tvořivosti, získání jistoty skrze plody své aktivity. Štěstí v lásce, dětech – mnoho dětí. Nebezpečí ve formě falešných přátel a ztráty skrze ně.

Dračí hlava 11. dům – Dračí ohon 5.dům

V minulém životě žil zrozenece v dychtivém a egoistickém životě, teď by měl rozšířit svoji citovou oblast na okruh přátel a zabývat se radosti druhých. Zrozenec se musí naučit týmové spolupráci, měl by se podílet na veřejném životě a na společenských změnách. Dobří přátelé. Přehnaná erotika, nemravnost, nemanželské děti. Neúspěch ve výchově dětí.

Povinnosti a oběti

Dračí hlava 6. dům – Dračí ohon 12.dům

V minulém životě byl zrozenec pravděpodobně zbaven svobody a žil izolovaně mimo společnost, ale odnesl si z toho moudrost. Nyní se od něj očekává, aby tuto moudrost předával dál, prostřednictvím nějaké služby. Přináší zdraví, životní sílu štěstí s podřízenými. Je zde nutno tvrdě pracovat, trénovat a cvičit. Je zde nebezpečí úniku mimo realitu, denní snění.

Dračí hlava 12. dům – Dračí ohon 6.dům

Zrozenec se věnuje každodenním problémům a službě, zrozenec může dosáhnout vyšší dimenze. Je třeba se naučit tlaku kolektivních krizí k osobní proměně. Neměli bychom věřit pouze tomu co lze dokázat. Slabší zdraví nebo vyšší zájem o své zdraví. Hypochondrie. Úkolem zrozence je otevřít srdce a uvědomit si nadosobní stránky našeho života.

Lunární uzly ve znameních

Nejnovější příspěvky