Vertex (VX) – Antivertex (AV)

jsou místa, kde ekliptiku protíná směr na zeměpisný západ a východ. Ohledně významů jsou také protilehlé, jeden ukazuje působení okolí na nás, druhý zase to, jak my ovlivňujeme své okolí.

Vertex popisuje to, co přichází do našich životů nečekaně, co nás zaskočí. Je to nejméně osobní, tedy nejosudovější bod horoskopu. Jeho poloha nám ukazuje oblast, v níž jsme obětí vrtochů a přání ostatních lidí, kteří do našeho života zasahují zcela náhodně. Je to bod, kde jsme vydáni na milost a nemilost druhých lidí. Vertex jsou náhlé události, které naše nevědomí přitáhlo. Je to náš psychický Descendent. Je to místo, kde naše koruna stromu naráží na jiné koruny. Vertex je to, co nám zavaří jiní, známý „z ostudy kabát“. Vertex jsou náhlé události, které naše nevědomí přitáhlo

Antivertex je to, co je v nás skryté, o čem nikdo neví, ale přece to ovlivňuje jednání druhých lidí, neboť to skrytě vyzařujeme. Ukazuje subjektivní a naše nejméně kontrolované vlastnosti, které se vynořují do našeho vědomí. Takže o něm ani nevíme, přesto z nás vyzařuje a lidé se k nám nepochopitelně chovají a my to nechápeme.

Vertex se nachází maximálně dva domy od našeho Descendentu. Proto můžeme Vertex najít v horoskopech v oblasti 5. – 8. domu a antivertex v 11. – 2. domě. Někteří astrologové tvrdí, že osa antivertex-vertex je u uměle vyvolaných porodů přesnější než osa ASC-DC.

Vztahy, které probíhají po této ose, bývají velmi spontánní, osudové, neřízené, mnohdy zcela postrádající soudnost a mohou tak často končit dosti tragicky. Symbolika planet, které jsou s těmito body v konjunkci, nabývá na významu a intenzitě. Důležité mohou být tranzity pomalých planet a také konjunkce bodů této osy a planet v horoskopech jiných lidí.

Vertex ve znameních

V Beranu

Očekává se od vás, že vezmete do rukou otěže vedení, budete iniciativní, aktivujete v sobě odvahu a podmaníte si obavy. Budete se dostávat do situací, kdy vás život nutí, abyste nestáli a nečekali, že někdo jiný něco udělá, ale bude po vás chtít, abyste to udělali vy sami.

V Býku

Budete nuceni rozvíjet smysl pro sebeúctu a materiální soběstačnosti, ne se spoléhat na ostatní, že vás podpoří. Můžete být vtaženi do situací, kdy budete pomáhat ostatním dosáhnout finančního zabezpečení nebo vytvoříte hodnotové soudy pro druhého. Svoboda se nachází přes finanční nezávislost. Je třeba, abyste byli vždy ochotni se postavit za to, co si myslíte.

V Blížencích

Do života si budete přitahovat učení, a prezentování svých vlastních myšlenek. Budete vztažení do vztahů a pracovních příležitostí, kdy budete nuceni, se naučit být flexibilní a bude se od vás vyžadovat více věcí najednou. Flexibilita bude od vás vyžadována v zaměstnání, kdy budete nuceni změnit svůj názor. Také se bude od vás očekávat diskutovat a budete dokazovat správnost svých slov.

V Raku

Bude se od vás očekávat, že budete jednat s veřejností a bude se od vás vyžadovat zvládnutí emocionálních situací.  Dostanete se do situací, kdy bude důležité se naučit potlačit vlastní emoce. Hodně emocionálních situací se bude odehrávat přímo v rodinném krbu.

Ve Lvu

V tomto životě je důležité se naučit, jak získat uznání sám pro sebe a nesdílet slávu s druhými lidmi. Je třeba se naučit být kreativní a rozvíjet svoje sebevyjádření. Budete mít tendenci splynout se skupinou. Svoje vlastní ego můžete posílit tím, že pomůžete druhým a oni díky vám se stanou dobrými.

V Panně

V životě se od vás očekává, že budete používat svoje praktické dovednosti, abyste se stali užitečným členem společnosti a naučili se přijímat kritiku.

Ve Vahách

Budete vtaženy do situací, které se dějí v rámci vztahů. Je třeba se naučit dělat kompromisy a obnovit prvky spravedlnosti a do vztahů přinést harmonii.

Ve Štíru

Budete vtaženi do situací, které budou spojeny se zneužitím moci. Je třeba, abyste se naučili sebeovládání. Pokud se jedná o finanční otázky, budete se podílet radami pro druhé lidi. Můžete mít i okultní znalosti.

Ve Střelci

Budete se dostávat do situací, kdy bude od vás vyžadováno dosáhnutí vyššího vzdělání. Budou vám chodit do života filosofické a náboženské otázky. Budou vás zajímat i morální otázky.

V Kozorohu

Budete se dostávat do situací, kdy se od vás bude vyžadovat odpovědné vedení. Budete nuceni rozvíjet svoje organizační schopnosti, obezřetnost a trpělivost

Ve Vodnáři

Bude se od vás očekávat, že se vyrovnáte i s lidmi, které nechcete nějakým způsobem tolerovat. Musíte se naučit povznést nad individuální malichernost.

V Rybách

Bude se od vás očekávat rozvíjení citlivosti, budou vám do života přicházet situace, které vám budou přinášet soucit, a bude se od vás očekávat mít schopnost empatie. Je třeba se zbavit kritiky.