Váhy ve spojení s dalším znamením

Váhy a Beran

Diplomat se v tomto vztahu setkává s vůdcem. Tento vztah může fungovat tehdy, pokud je Beranovi umožněno, aby mířil vpřed, zatímco Váhy se pak snaží urovnat všechny problémy, které Beran způsobil. Jejich energie stojí ve zvěrokruhu přímo naproti, proto se velmi dobře doplňují. Beran se rozhoduje rychle, zatímco Váhy potřebují v rozhodování čas. To co chybí Beranovi, mu Váhy doplní a naopak. Příjemnost Vah a energičnost Berana mohou být v harmonii. Když ale neuznáte, jak jste rozdílní, můžete svou rozdílnost pociťovat jako neohrabanost a útlocitnost, která vás bude strašně rozčilovat.

Váhy a Býk

Ve vztahu se setkává diplomat s bankéřem. Protože oba rádi určujete postup a způsob, jak věci dělat, byl by zázrak, kdyby váš vztah někdy vykrystalizoval v přirozeném, emocionálním smyslu. Spíše vám vyhovuje uspořádání, kde je náhradou za cokoli hlubšího potěšení těla a společnost. Pokud vám to ale vyhovuje, můžete si užívat klidu a stability. Oběma znamením vládne planeta Venuše, což je planeta lásky, přesto v tomto vztahu nikdy nic nedostanete zadarmo. Oba dva si velmi rychle padnou do oka. Problémy většinou nastanou ve chvíli, kdy Býk potřebuje vše dopředu plánovat, ale Váha je úplný opak, protože ta věří vše za minutu 12. Váha díky své nerozhodnosti má tendence všechna rozhodnutí házet na Býka, což se mu příliš dlouho nebude jistě líbit. Ať mezi vámi ve vztahu dojde k čemukoliv, Váha to vždy dokáže přehodit na záda Býka.

Váhy a Blíženci

Ve vztahu se setkává diplomat a šprýmař. Každý máte svůj vlastní způsob, jak obratně manipulovat věcmi, aby se zdály snadnější, než ve skutečnosti jsou. Navzájem se v tom podporujete do té míry, že věci začnou být skutečně snadnější, než by být měly! Dokud budete oba spokojeni s tak intelektuálním životem a láskou, bez hlubokých citů, všechno bude dobré. Jejich život bude dost aktivní i mimo jejich vztah, což by mohlo být pro vztah dosti komplikované. Váhy potřebují sice do jisté míry nezávislost, ale potřebují cítit citovou náklonnost. Problém nastane ve chvíli, kdy Blíženci začnou s někým koketovat, protože to ve Vahách vyvolá žárlivost a mohou o vztahu začít pochybovat.

Váhy a Rak

Ve vztahu se setkává diplomat s matriarchou. Rak potřebuje bezpečí a Váhy chtějí klid, což je dobrý základ do začátku. Ale zatímco bezpečí se udržuje tím, že se věci ovládají, klid se hledá tak, že se věci odhalují – a v tom si nemusíte rozumět. Abyste dosáhli harmonie a pohodlí, musíte vzájemně tyto své role respektovat. Pokud se oba společně pustí do nějaké práce, která je oba baví, věřte, že budou sklízet plody úspěchu. Váhy ve vztahu moc nechápou emočně založenou povahu Raka, je to něco, co je pro ně španělská vesnice. V Rakovi to pak může vyvolat pocity, že je Váhou málo doceněný. Raci mají v sobě něco, jako ochranitelský cit, což Váhy dokážou rychle využít. Váhy jsou diplomaté, takže se budou vždy ve vztahu hledat kompromisy, jen aby se nemuseli hádat.

Váhy a Lev

Ve vztahu se setkává diplomat s vladařem. Měla by to být docela vlídná interakce, protože Váhy se podrobují lví vůli a Lev oceňuje společenský takt Vah, hlavně jejich schopnost urovnat problémy, vzniklé v důsledku vladařových faux pas. Váhy milují pocit, že jsou součástí něčeho velkého a důstojného. Ale měly by si dávat pozor na pocit bezmocnosti, Lev zase na pocit frustrace. Dominantního Lva vyloženě Váhy přitahují,  a tato kombinace je vyloženě pro lásku stvořená. Ve společnosti bude tato dvojice hodně zářit a bude mít kolem sebe hodně přátel.

Váhy a Panna

Ve vztahu se setkává diplomat s rádcem. Protože oba dva máte jasnou představu, jak by se měly věci dělat, můžete spolu velmi dobře vycházet – zpočátku. Nakonec však bude váš život tak „správný“, že chaotičtější a komplikovanější emoce, které jsou realitou skutečného vztahu, vykážete do třinácté komnaty. Pomohlo by, kdybyste je pravidelně a společně provětrali. Váhy dokážou okouzlit Pannu svým šarmem. Když jsou Panny zamilované, tak jako i jiná znamení dokážou spousty věcí odpustit, třeba i to, že občas Váhy neudělají věci zavčas, tak jak slíbily. Časem, ale začne nabývat dojmu, že si s ni jen Váhy zahrávají, vždyť pro Pannu je dochvilnost, preciznost či puntičkářství velmi důležité. Aby vztah fungoval, musí Panna slevit ze své kritčnosti a Váhy, které mají tak rády hezké věci a často utrácí, si musí uvědomit, že ne vždy si mohou vše, co se jim líbí koupit.

Váhy a Váhy

Ve vztahu se setkávají dva diplomaté. Ocitli jste se tváří v tvář nutnosti vědět, jak reagovat a komunikovat v nebezpečných situacích, a jak se obecně společensky chovat. Pokud vám to jde, jste buď výjimečně taktní a dobře vychovaní, anebo jste povrchní na úkor emocionální upřímnosti. Anebo něco mezi tím. Rozhodnutí je na vás! Vztah je založený na upřímnosti a na humoru. Na věci mají hodně podobný názor a podobně i uvažují. Ani jeden nemají rádi hádky a ve vztahu se jich děsí.

Váhy a Štír

Ve vztahu se setkává diplomat a špión. Je víc než pravděpodobné, že nevědomky pracujete proti sobě, Váhy si totiž přejí poctivý a úctyhodný protějšek, ale Štír touží po něčem hlubším a temnějším. Příjemné a přátelské chování Vah vnímá Štír jako povrchní a kýčovité, a proto s ním Váhy posléze jednají v rukavičkách, což způsobí, že je Štír ještě zatvrzelejší. Buďte upřímní – ale také spravedliví. Váhy by si měli dát pozor na to, že pokud Štíra jednou zradí, či podvedou, tak jim patrně nevěru neodpustí. Štír, když se totiž zamiluje, tak je to většinou do hloubky.  Peníze by měly být v rukou Štíra, protože Váhy jsou schopny finance rychle utratit.

Váhy a Střelec

Ve vztahu se potkává diplomat a kněz. Oba jste mistři v pozorování norem společnosti, v níž žijete, takže úspěšně vedete svůj vztah ve shodě s jejich psanými i nepsanými zákony. Někdy to znamená, že oba zapojujete svou hlavu spíše než srdce, což může redukovat vášeň – ale to je cena, kterou platíte za pořádek. Ve vztahu se prolíná vášeň a fyzická přitažlivost. Oba jste také velmi přátelské bytosti, s čímž může mít Střelec problém, protože se mu nebude příliš líbit, jak Váha dokáže strhnout pozornost ve společnosti na sebe.Problém v tomto vztahu může nastat i ohledně financí, kdy ani jeden nedokážete udržet zdravou rovnováhu mezi příjmem a výdejem společných financí.

Váhy a Kozoroh

Ve vztahu se potkává diplomat a prezident.Je to velmi „korektní“ spojení, které neposkytuje mnoho prostoru pro velkou vášeň nebo nekonvenčnost. Vzhledem k vašemu konvenčnímu stylu jste schopni vybudovat a zformovat slušný společný život. Ale pokud kterýkoli z vás začne jevit známky nespokojenosti, pak je čas začít si city více uvědomovat a projevovat. Váha by měla ocenit schopnost Kozoroha plánovat a šetřit věci do budoucna. Váhy se mohou cítit divně ve vztahu, protože Kozoroh příliš nedává najevo svoje city a může mít pocit, že Kozoroh o ně vůbec nestojí. Opak je, ale pravdou, i když se Kozoroh zamiluje, jen tak někoho k sobě příliš nepustí.

Váhy a Vodnář

Ve vztahu se potkává diplomat a reformátor. Kdybyste se trochu rozhýbali, mohli byste dosáhnout velkých věcí, a dokonce vykonat pro společnost nějakou pionýrskou práci. Mohli byste se stát pro druhé příkladem toho, jak mohou dva lidé žít v harmonii jako pár a přitom zůstat plnohodnotnými jedinci – nejdřív byste museli sestoupit ze svých hlav do svých těl – přejít od teorie k praxi. Oba dva máte rádi společnost, jen každý v jiném žánru.  Váhy mají problém se v některých věcech rozhodnout, ale toto není vůbec problém pro Vodnáře.

Váhy a Ryby

Ve vztahu se potkává diplomat se spasitelem. Nerozhodnost Vah a vyhýbavost Ryb mohou budit zdání kompatibility, zdání, že se k sobě dobře hodíte, protože ani jeden z vás nechce čelit temným či obtížným věcem. Ale pokud se skutečně rozhodnete vést poctivý vztah, dělejte tak s upřímností a citlivostí – jinak se může stát pouhým přeludem. Oba dva se velmi přitahují a společné slovo mohou najít v umělecké oblasti. Oba jste nesobečtí a dokážete pomáhat i lidem kolem sebe. Riziko tohoto vztahu je, že oba dokážou naletět cizím lidem, kteří jsou schopni je využít ve svůj prospěch. Váhy jsou ve vztahu založeni rozumově, Ryby spíše citově.

Zdroj: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck doplněno o vlastní poznámky.