Hemisféry v radixu

První, co by měl každý astrolog udělat, je zhodnocení horoskopu pohledem a ověřit si, kde se nachází planety.

  1. Převaha planet nad osou ASC-DSC se nazývá nad horizontem a ukazuje na člověka, který je více otevřený společnosti. Takový člověk je ambiciózní a touží se v životě dostat do společnosti a mimo prostředí, ve kterém se narodil. Takového člověka můžeme označit, jako extroverta. Převaha planet pod osou ASC-DSC se nazývá pod horizontem a takový člověk příliš netouží být viděn, netouží být populární, ambice pro něj nejsou důležité. Takový člověk introvertem.
  2. Převaha planet, které jsou nalevo od osy MC-IC (na východě) ukazuje člověka, pro kterého je životní start není závislý na okolí, ale potřebuje ke svému života osoby, které ho budou uznávat. Převaha planet, které jsou napravo od osy MC-IC (na západě) ukazuje na člověka, jehož osud je je spojená s ostatními lidmi, potřebuje kontakty, diskuse, ale dokáže přenechat iniciativu druhým lidem.

Tvary horoskopu

Miska – všechny planety jsou v jedné půli horoskopu. Tito lidé jsou většinou něčím zvláštní, jsou to podivíni. V životě hledají význam druhé neobsazené poloviny. Pokud nalezneme, alespoň 6 planet v jedné půli horoskopu, dá se mluvit už o misce. Těmto lidem pomůže, pokud si zvolí partnera, který jim doplní chybějící polovinu. Důležité je sledovat, která půle je obsazena. Obsazení planet nad horizontem ukazují na člověka, který zaměřen na společnost,  pod horizontem ukazuje na člověka, které vše posuzuje ze svého pohledu. Západní oblast ukazuje člověka, který je závislý na okolí a východní oblast člověk se fixuje na sebe

 

Rozptyl – planety jsou rovnoměrně rozptýlené po celém horoskopu. Takový člověk má široké spektrum zájmů až encyklopedické znalosti. V takovém horoskopu naleznete, ale málo nebo žádnou konjunkci, může tento člověk být nesoustředěný, povrchní.

 

 

Ranec – Všechny planety jsou nakupené do 1/3 horoskopu. Toto postavení je velmi vzácné a dochází k němu pokud dojde ke konjunkci pomalých planet. Proto jsou tito lidé spíše průkopníky tohoto světa a za svým cílem jsou si bezohledně schopni jít.

 

 

Lokomotiva- planety leží ve 2/3 horoskopu. Často zde můžeme vidět velký trigon. Tito lidé mají často vizi a vidí tak trochu dopředu, jsou to hledači a dokážou rozhýbávat věci, jsou velmi výkonní. Vůdčí planeta je velmi důležitá a je to ta, která vychází první v neobsazené části. ( ve směru hodinových ručiček). V půli neobsazené části můžeme pak hledat inspiraci.

 

Houpačka- planety leží ve dvou výsečích, které mají mezi sebou minimálně 60°+90°volného místa. Klidně to může být 8 planet na jedné straně a 2 na druhé. Jedná se o dualistický tvar. Houpačku poznáme také, že v horoskopu nalezneme opozice, které ze zrozence dělají člověka, který má přehled, rozvahu a schopnost řešit konflikty. Ale uvnitř člověka může docházet k boji, neklidu, který může být až destruktivní. Objevuje se zde i silná vazba na druhé lidi, proto může docházet k ovlivňování a to v obou směrech.

 

 

Vědro- jedna planeta nebo konjunkce dvou planet je postavena v prázdné půli horoskopu naproti ostatním planetám (musí být vzdálena minimálně 60°). Je to tvar průbojných až zarputilých lidí, kteří mají silný vliv na ostatní. Kromě lunárních věder bývají ohniskové planety retrográdní. Důležitá je hemisféra, ve které leží zbytek 8-9 planet.

 

Zdroj fotek: www.najdise.cz