Saturn pan karmy

Saturn v horoskopu ukazuje nejvíce na karmu, na úkoly, které jsme neplnili. Představuje nejdůležitější karmický problém tohoto života, který je nutné zvládnout před všemi ostatními.

Saturn 1.dům

Středem vývoje je nyní osobnost. Pokud je dobře Saturn aspektovaný, ukazuje to na to, že v minulosti se osobnost příznivě vyvíjela a chovala se zodpovědně. Nyní proto sklízí plody pozitivního vývoje. Pokud jsou zde negativní aspekty, ukazuje na sobecké jednání v minulém životě, které je teď nutné napravit správným jednáním a chováním.

Saturn 2.dům

Tito lidé musí přijmout zodpovědnost ve vztahu k penězům a nebo jiným hodnotám. Lidé stále bojují za to, aby něčeho dosáhli. Při pozitivních aspektech se jim to patří dosáhnout lépe, při negativních aspektech je nutné počítat se ztrátou peněz, jmění, majetku, s chudobou následkem nezodpovědnosti v minulosti. Pokud je Saturn k opozici k 8.domu- tito lidé lpěli jen na hmotných představách, nevyvíjeli vyšší hodnoty. Kvadrát k 5.domu- de se karma projevuje k milé osobě, dětem.

Saturn 3.dům

Tito lidé jsou zodpovědní ke komunikaci s jinými lidmi. Tito lidé mají nabýt vědomí identity a poznání vlastní podstaty. Příznivé aspekty ukazují na dobrou karmu s okolím, příbuznými. Negativní aspekty naznačují, že v minulosti zklamáním zatížil sourozence, okolí, sousedy a nyní se s těmito lidmi setkává, aby vše vyrovnal.

Saturn 4.dům

Pokud je tento dům příznivě aspektovaný, ukazuje na osoby, které zodpovědně plnili své vztahy k rodině, domovu, upevňovali rodinné vztahy. Nyní mohou očekávat pozitivní karmu v oblasti nemovitostí, bydlení, a překoná případné nesnáze. V negativních aspektech ukazuje, že v minulosti nevyvinul svoji vnitřní osobnost, že zanedbával rodinu.

Saturn 5.dům

Zde Saturn ovlivňuje první dítě- karmickou zodpovědnost. Při příznivých aspektech něco z dítěte bude, vydaří se. Při špatných aspektech – nevděk dítěte, zklamání s dítětem, bezdětnost nebo ztráta dítěte. Zklamání v lásce, milá osoba způsobí starosti. Tímto se se splácí lehkomyslnost v lásce z minulé inkarnace.

Saturn 6.dům

Ukazuje na lidi, kteří v minulém životě nezodpovědně zacházeli se svým zdravím a vytvořili si karmické vlivy ke spolupracovníkům nebo podřízeným. Při příznivém aspektu – vlastní námahou, vytrvalou snahou, konáním dobra pro lidstvo, je možno překonat karmu. Při nepříznivých aspektech se mohou vyskytnout dlouhodobé nemoci, operace, které mají přivést člověka k jinému způsobu uvažování a správnému způsobu života a tím vyrovná karmu z minulosti.

Saturn 7.dům

Ukazuje karmický vliv na partnerství a společenství, které člověk bral v minulosti na lehkou váhu. Příznivé aspekty naznačují, že v minulosti spolehlivě pečoval o potřeby rodiny, manželství a nyní snadněji překonává svou vytrvalou snahou případné nesnáze a tím zdokonaluji svoji tvář a osobnost. Nepříznivé aspekty ukazuje na nevěru, nespolehlivost, kterou tito lidé žili v minulosti. V současném životě se jim opět objevuje nevěra, onemocnění partnera nebo nesnáze v manželství. Případně tito lidé zůstávají bez trvalého spojení, bez manželství.

Saturn 8.dům

Příznivě aspektovaný ukazuje, že tito lidé v minulosti vážně hledali vyšší hodnoty, usilovali o získání pravdy, zabývali se studiem astrologie, nějakého druhu metafyziky nebo byli vyučováni seriózním duchovním učitelem. Toto jim přinese uznání a úspěchy v jejich kvalitách. Při nepříznivých aspektech ukazuje na osoby, které zneužili okultních sil nebo sobeckému prospěchu, což jim v tomto životě přivodí ztráty různého druhu, zklamání, ale i různá nervová a psychická onemocnění.

Saturn 9.dům

Tito lidé v minulosti vážně usilovali o poznání svého vyššího Já. Příznivé aspekty ukazují, že se vypracovali v tomto směru do vyššího stupně a zřejmě ještě i nyní svou hlubší moudrostí a svým silný, osobním vyzařováním budou prospěšní pro pokrok lidstva. Při nepříznivých aspektech tito lidé nevěnovali vyšším spirituálním hodnotám mnoho pozornosti.

Saturn 10.dům

Ukazuje na lidé, kteří se v minulosti dopracovali svoji snahou k dobrému postavení, které v případě příznivých aspektů používali pozitivně a při nepříznivých negativně. Za což v současném životě ponesou následky. Pozitivně-uznání, vzestup. Negativně- úpad, ztráta postavení.

Saturn 11.dům

Ukazuje na zodpovědnost k přátelům a společenským stykům. Příznivé aspekty ukazují na to, že v minulosti použili svůj vliv, své prostředky, vědomosti ku prospěchu svých přátel a proto nyní mohou toto očekávat od jiných. Při špatně aspektovaných postavení pravděpodobně zneužívali své přátelé ve svůj sobecký prospěch, proto mohou nyní očekávat těžkosti v přátelství, ztráty přátel. Opozice na 5.dům naznačuje karmu s dětmi nebo milou osobou.

Saturn 12.dům

Ukazuje na karmické zatížení v oblasti duše. Dobré aspekty ukazují, že byl člověk spirituálně vyrovnaný s jistou dávkou zodpovědnosti za svůj vývoj a umožní mu pozitivní vývoj duševních vlastností. Špatné aspekty naznačují, že tito lidé nedbali hodnoty duše, nevyužili možnosti vývoje duše a nyní by to měli napravit, snažit se o hlubší meditaci.

Aspekty Saturnu na planety

Při zkoumání karmy je nutno brát v úvahu i aspekty planet, protože i ony nám ukazují s kým jsme měli dobré či špatné vztahy. Mezi příznivé aspekty patří : konjunkce, sextil, trigon. Nepříznivé aspekty : konjunkce, kvadrát, opozice.

Slunce

+Dobrý vliv na tělesnou odolnost, dlouhověkost

-Karmické vyrovnání s otcem,dědou, mužem, nadřízeným, staršími lidmi. K oslabení karmického vlivu je nutné překonat lakotu, a připoutanost k hmotným věcem. Posilovat zdraví především zdravou výživou a přírodními preparáty.

Luna

+Příznivě působí na duši, nálady, uvážlivost

-Karmické  vyrovnání s matkou, manželkou, nějakou starší ženou. Je zde možnost oslabení sluchu, nemoci močového měchýře, kožní vyrážky. K oslabení karmického vlivu je nutné překonat deprese různého typu. Neschopnost přizpůsobit se, sobectví, kolísání nálad.

Merkur

+Příznivý vliv na hloubku myšlení, logiku a intelekt

-Karmické vyrovnání s konstruktéry, architekty, řečníky, pedagogy, soudci. Ukazuje na možnost oslabení nervů, vady řeči, sluchu, poruchy výměny látek, krevní oběh. K oslabení karmického vlivu je nutné odstranit nedostatky intelektu, myšlení, úzkoprsost, sobectví, nerozhodnost.

Venuše

+Příznivý vliv na klid a morálku, vytrvalost

-Karmické vyrovnání s umělci, matematiky, hrobníky, náboženskými fanatiky. Možnost onemocnění žláz vnitřní sekrece, poruchy krevního oběhu, neplodnost, existenční ztráty. K oslabení karmického vlivu je nutno překonat lakotu, chladnost srdce, žárlivost, nespokojenost a je nutné vyvíjet vnitřní soulad, přátelskost, upřímnost.

Mars

+Příznivý vliv na odolnost soustředěně a správně vedenou energii

-Karmické vyrovnání s kuchaři, úředníky, hutníky, stavebníky, těžce pracujícími lidmi. Možnost onemocnění kloubů, svalů, zlomeniny kostí. K oslabení karmického vlivu  je nutné překonat svévolnost, násilnictví, hrubost, tvrdohlavost, zlost. Usilovat o sebeovládání, sebekázeň.

Jupiter

+Příznivý vývoj povahových vlastností, smysl pro spravedlnost

-Karmické vyrovnání s úředníky, soudci, právníky, filozofy, příbuznými, spolubydlícími zaměstnanci kostelů. Možnost poruchy výměny látkové, narušena činnost žlučníku a jater, chronické nemoci, finanční krize, soudní pře. K oslabení karmického vlivu nutno odstranit nespokojenost, nechuť k práci, sobecké cíle, deprese.

Uran

+Příznivý vliv na prohlubování povahy a myšlení

-Karmické vyrovnání s matematiky, vědci, psychology, diplomaty, násilníky. Poruchy rytmu, zastavení srdce, operace,která něco odebírá-amputuje, tržné rány. K oslabení karmického vlivu je třeba odstranit svévolnost, sobectví, sklony k násilí, tvrdohlavost, náladovost.

Neptun

+Zvláštní nadání, předtuchy, schopnost konkretizovat sny

-Karmické vyrovnání s tvořivými umělci, hudebníky, nemocnými, utlačovanými. Možnost chronických onemocnění, špatné zuby, infekce, pobyt v psychiatrickém ústavu. K oslabení karmického vlivu je nutno odstranit roztříštěnost, trýznivé vnitřní stavy, sobectví, nejistotu, pesimistické náhledy.

Pluto

+Příznivý vliv na posilování vůle a vytrvalost

-Karmické vyrovnání s vědci, utlačovateli, násilníky. Možnost zvápnění orgánů, ztvrdnutí orgánů, ochrnutí, invalidita. K oslabení karmického vlivu je nutno odstranit tvrdost srdce, násilnost, sadismus, brutalitu.

Jižní uzel

+Příznivý vliv na osudová spojení

-Karmické vyrovnání se společností starších lidí, s duševně utlačovaným. K oslabení karmického vlivu je nutno odstranit nedostatek přizpůsobivosti.

Ascendent

+Příznivý vývoj sebekázně, soustředěnosti, vytrvalosti

-Karmické vyrovnání se staršími, osamělými lidmi, židy, pracujícími v továrnách. Poruchy kůže, pokožky, krátkozrakost, zánět středního ucha, amputace prsů u žen, dlouhodobé onemocnění. K oslabení karmického zatížení je nutné odstranit nevhodný životní směr, bázlivost, deprese, pesimismus.

MC

+Příznivý vývoj sebekázně, sebedůvěry v povolání

-Karmické vyrovnání s politiky, správci, duševně omezenými. K oslabení karmického vlivu je nutno odstranit nedostatek cílevědomosti, sebedůvěry, pocit méně cennosti.

Zdroj: Karmická astrologie, Sládeček