Retrogradita a karma

Retrogradita v horoskopech neukazuje nejenom návrat ke včerejšímu dnu, měsíci, roku, ale také navozuje regresi do minulých životů. Vzpomínky na tyto životy mohou silně zasahovat do současných životů. Kdykoliv se v horoskopu objeví retrográdní planeta, nepostupuje člověk v čase kupředu, ale snaží se neustále řešit ty minulé události, které se mu zdají nevyřešené. Někdy jsou vzpomínky tak živé, že jen stěží poznáme, zda je to vzpomínka nebo současnost.

Retrográdní planety ve znameních berou na sebe celkové zabarvení tohoto znamení a směřují jeho energie zpět časem. Člověk prožívá přesně ty situace, kterými už v minulosti prošel, dle toho o jakou retrográdní planetu se jedná. Je to v důsledku duše, která má pocit, že karmická lekce nebyla dořešena. Proto se v současném životě snaží, tuto nevyřešenou lekci vracet. Proto často mají astrologové pocit, že retrográdní planety nefungují ve prospěch člověka. Není to tak moc o tom, že by nefungovaly, ale proto, že se nevztahují k současnému životu. Místo toho se snaží napasovat současný život na své dřívější představy.

Člověk s retrográdními planetami prochází třemi fázemi:

  1. Člověk předbíhá sám sebe ve snaze žít v přítomnosti budoucnost
  2. Při skutečném prožívání této budoucnosti, mají tito lidé pocit, že tento život už prožili
  3. V duchu opět prožívá první fázi, takže znovu prožívá v duchu svoji budoucnost, ale ta se již odehrála.

Tento třífázový proces se, ale nevztahuje jen na tento současný život, ale má sklony překračovat časové bariéry a tím zasahuje i do jiných životů. Přesto působí v každém znamení trochu jinak. Pokud se podíváme v kterém domě se retrográdní planeta nachází, díváme se tím na oblast životní zkušenosti, kterou tento dům představuje. Následkem toho různí lidé se stejnými retrográdními planetami, které jsou však umístěni zcela v odlišných domech či znameních, se mohou ve svých jednáních lišit.

Také je nutné brát v potaz, že retrográdní planety se pohybují i na několika dimenzích ve stejný čas. Retrográdní planety jsou také hlavní příčinou sexuálních problémů v současném světě, tito lidé nedokážou totiž vnímat úplně harmonii a něco jim brání prožívat tady a teď. Muži například s retrográdní Venuší se více vyhýbají ženám, naopak ženy s retrográdním Marsem se cítí lépe sami. Uran a Merkur pokud jsou retrográdní, naruší především mentální rovinu. Pluto ukazuje, že současný sexuální život je založený především na vzpomínkách z minulých životů, které jsou pohřbeny hluboko v nevědomí. Zatímco žije tento člověk v přítomnosti, jeho sexualita často odráží morálku, na kterou byl zvyklý z minulého života.

Čím více mají lidé retrográdních planet, tím více se stávají introspektivními,vytváří si více svůj vnitřní svět, který je často v rozporu se společností a který musí navenek žít.

Nejúžasnější schopnost retrográdních planet je, že dokáží využívat efekt, který se odehrává na nevědomé úrovni. Tito lidé projektují energií svých planet na lidi, se kterými komunikují a ti si to často ani neuvědomují. Mají schopnost nenápadně vklouznout do identity člověka, se kterým mluví a telepaticky mu předat svoje myšlenky.Je i schopen se dostat do mentální roviny tohoto člověka a tito lidé pak najednou ztrácí svoji identitu a přisvojují si myšlenky retrográdního člověka. A tím retrográdní člověk vlastně mluví sám se sebou. Pokud mají retrográdní lidé karmu, se kterou se nechtějí potýkat, projektuje se jim tato karma prostřednictvím druhého člověka. Retrográdní člověk si toho není vůbec vědom a myslí si, že původcem negativního projevu je jeho partner v komunikaci. Naopak mají-li tito lidé kladnou karmu vepsanou do retrográdních planet, mohou díky své projekci přenést do podvědomí druhého svoje myšlenky a tím se mohou na podprahové úrovni stát mystickým učitelem. Otázkou je, za jak dlouho se neretrográdnímu člověku vrátí jeho plná původní identita. Hodně záleží na neretrográdním partnerovi do jaké míry je schopen negativní karmu přijmou. Většinou se jedná o dobu dokud neretrográdní člověk nedospěje k vlastní pravdě o dané záležitosti.

Zdroj: Karmická astrologie, Martin Schulman
null

Merkur Retr.

Merkuru se v astrologii připisuje vláda nad veškerými formami komunikace. Objevuje-li se v horoskopu retrográdní Merkur, je zrozencova mysl schopna čerpat z univerzálního vědomí dřívějších životů

null

Venuše Retr.

Venuše je vládce krásy, lásky a harmonie. Osobnost člověka s retrográdní Venuší se výrazně liší od lidí, kteří mají direktní Venuši.V případě retrográdní Venuše se vyskytuje sklon zvnitřňovat ve svém nitru to, co by se direktně pohybující Venuše pokoušela zpracovat otevřeně. Tito lidé jsou si nadměrně vědomi sami

null

Mars Retr.

Tito lidé prožívají problémy při koordinování svých systémů potřeb, myšlenek a citů. Dokážou neúměrně reagovat na určitého člověka a dokážou si vytvořit neúměrně silný negativní nebo pozitivní pocit.

null

Jupiter Retr.

U retrográdního Jupitera můžeme chápat, že to co se prostřednictvím tohoto života dozvídá, je následkem minulé inkarnace. Člověk s takto postaveným Jupiterem je živoucí pravda sama.V ohromné snaze mít svou pravdu, si tento člověk vytváří vlastní jedinečný názor a soubor měřítek.