Retrográdní Venuše

Venuše je vládce krásy, lásky a harmonie. Osobnost člověka s retrográdní Venuší se výrazně liší od lidí, kteří mají direktní Venuši. V případě retrográdní Venuše se vyskytuje sklon zvnitřňovat  ve svém nitru to, co by se direktně pohybující Venuše pokoušela zpracovat otevřeně. Tito lidé jsou si nadměrně  vědomi sami sebe a obvykle zkoumají, zda jim druzí věnují stejně velkou pozornost, jako věnují oni sami  sobě. Dokážou se hluboce zamilovat, ale uvědomují si to často až léta po té, co vztah skončil. U tohoto postavení Venuše se vždy objevují problémy s opačným pohlavím. Protože tito lidé mají sklony  nevědomě předem programovat své budoucí vztahy, tak aby souhlasily s minulými šablonami. Je-li Venuše retrográdní nese si tento člověk značné nepochopení lásky z minulého života. Došlo zde k nějakému utrpení a tito lidé se opět bojí, že budou zraněni. Samozřejmě se snaží žít v současnosti, ale bolesti z minulé inkarnace se mu vracejí. Takto postavená Venuše v horoskopu také může ukazovat karmu k homosexualitě. Nápadným karmickým aspektem je, že tito lidé mají sklon nevěřit ve většinu toho, co nabízí láska.

Ve znameních

v Beranu

Tito lidé jsou si velmi vědomi sami sebe a neustále zkoumají co si o nich myslí druzí nebo co k nim cítí. Pokud mají pocit, že je druzí tlačí do kouta, zaujmou obraný postoj. Hlavní problém těchto lidí spočívá v tom, že dokážou dělat unáhlené závěry o svých pocitech. Vyhledávají takové prožitky, které by jim měly ukázat, že jejich postoj je správný. Manželství pro tyto lidé není jednoduchá záležitost, protože postrádá celkovou důvěru, protože jsou příliš zaujati sami sebou a to jim brání naplno prožívání v intimní rovině. Pracují na překonání karmy spočívající v tom, že postavili hráz mezi svými pocity a kolektivními pocity druhých.

v Býku

Nevědomě neustále ztotožňují svůj pocit bezpečí a pocit vlastní ceny s tím, co získali v minulých inkarnacích. Někdy se stane, že je člověk karmicky vázán k lásce z minulé inkarnace, která nedošla nikdy zcela naplnění. Jen tak se nespojí s láskou, která nenabízí pocit absolutního bezpečí. V mladších letech se chová spíše plaše, přesto touží po tom, aby jej druzí vytáhli ven. Na jedné straně se snaží nějakým způsobem k sobě druhé přivést, ale na druhé straně se jich bojí. Jeho očekávání k druhému pohlaví jsou víceméně nerealistická.Tito lidé dokážou velice dlouho v sobě schraňovat hořkost.

v Blížencích

Tito lidé mají snahu zjistit, co si o nich druzí lidé myslí. Co se jim líbí nebo co odmítá, se mění v závislosti na tom, co si myslí o něm druzí. Vždy chtějí být v souladu s člověkem, se kterým právě mluví. Dělají to proto, protože potřebují o sobě zpětnou vazbu. Příliš mnoho se tedy zaměřují na to, aby byli přijímáni druhými, než na nějaké životní cíle. Mají problémy s opačným pohlavím a hledají v sobě důvody, jimiž by vysvětlili znepokojení, které cítí. Je třeba, aby v sobě překonali karmu z minulých životů, kdy měli problémy v sobě identifikovat v sobě samém mužské a ženské části.

v Raku

Tito lidé si často přehrávají svoje vztahy s rodiči z dětství. Tito lidé potřebují být svými vlastními pány. Ale přesto potřebují cítit ochranu z dob dětství. Tito lidé prochází karmou závislosti, jakoby nechtěli nikdy opustit svoji vlastní dělohu. Hodně si v sobě utváří pocity a domněnky, které jsou založeny ze vzpomínek na minulost. Pokaždé, když to udělají, tak se více a více uvězňují ve své karmě. Za svého partnera si berou člověka, který jim hodně připomíná jejich rodiče. A svůj názor na sebe sama, zakládají především na tom, co si o nich myslí, starší lidé a je třeba, aby se naučili určit svoji vlastní cenu.

ve Lvu

Tito lidé mají neobyčejnou sílu, a jsou schopni projektovat sami sebe do druhých lidí. Ve stavech inspirace jsou schopni dodávat druhým hodně síly, ale nejsou si jisti jejich upřímností a mají sklony je potichu zkoumat. Někdy naopak lidi zkouší, aby zjistili, zda jsou hodni jejich společnosti. Většinou se pak stane, že si toho naloží více, než jsou schopni zvládnout. Jejich největším problém je, že chtějí být dominantní a nadřazeni, ale retrográdní stav způsobí, že u druhých ty výsledky, kterých se tolik snaží dosáhnout, vytvářejí. Toto postavení jim do života přináší karmu neustále vystavenosti zrakům druhých. Čím více se stávají objektem pozorování, tím méně jsou schopni prožívat bohatství vztahů s druhými založených na vzájemné rovnosti.

v Panně

Zde se nachází retrográdní Venuše v nejobtížnějším postavení, protože tito lidé si do života přinášejí silně působící ideální představu o tom, jaká by měla být láska. Málo kdy, ale tuto lásku ve vtazích prožívá, protože žádný člověk nenaplňuje jejich očekávání. Nevědomě odsuzují nedostatky, které vidí u druhých. Proto se prožitkům lásky vyhýbá a nebo pokud lásku pociťuje, tak se v ní pitvá. Je třeba, aby se naučili vidět sami sebe jasněji a naučili se sami sebe mít rádi.

ve Vahách

Jejich představa lásky je vysoce romantická a jsou více závislí na ideálech nebo věcech, které pro ně představují různí lidé než naplňování vlastních fyzických potřeb. Někteří jsou i schopni experimentovat s homosexualitou, protože se snaží jít ve své potřebě lásky za konvenčnost tradiční společnosti. Tito lidé jsou schopni dávat, i když to po nich nikdo nechce. Reagují čistě na sílu, tlak nebo požadavky druhých. Jejich karma se týká vyvažování hodnotových systémů, prostřednictvím vztahů.

ve Štíru

Je to velmi složité postavení, protože retrográdní Venuše neustále odvádí člověka od spokojenosti. Tito lidé nemají nikdy pocit naplnění.Prožívají velmi intenzivně svoje milostné vztahy a dělají s nimi tajnosti. Intenzivně se zajímají o pocity druhých. V minulých inkarnacích si prošli tím, že se na nevědomé úrovni neměli rádi. Nedokáži sami sebe přesvědčit o vlastní ceně. To vše pokračuje i v tomto životě a tito lidé mají poté pocit selhání. Pro tyto lidi je velmi důležité naučit se odpouštět.

ve Střelci

Ukazuje na velmi osamělého člověka, který si více cení svobody než intimních vztahů. Není snadné pro ně přijímat rady od druhých. Ukazuje na problémy v manželství a často se zde i objevují rozvody. V životě u těchto lidí je kvantita nikoli kvalita. Z minulých životů si tito lidé nesou vysoké ideály, ale ne pokaždé podle nich žijí. Maji značně silné ego a vrhají se téměř do všeho, co život nabízí. V minulých inkarnacích se tito lidé naučili, jak si vytvořit přirozený cit pro okolní svět, na kterém z hlediska svých vědomostí závisí více než na světě knih a učitelů.

v Kozorohu

Toto postavení většinou ukazuje na partnerství se starším partnerem, nebo s někým, kdo symbolizuje autoritu z minulosti. Partner může poukazovat na omezení, která byla na něj naložena v dětství nebo v minulých životech. Na svůj věk v mládí vypadá dospěle a bouří se proti všemu, co omezuje jeho svobodu. Hodně dlouho dokáže v sobě držet myšlenky a ideje z první poloviny života. Tato konstelace ukazuje na karmu s rodinou. V mládí se snaží utíkat sám od sebe a v druhé polovině života se snaží vše, co mu uteklo, dohonit.

ve Vodnáři

Tito lidé jsou hodně nezávislí a špatně v životě přijímají zákazy a omezení. Jsou velmi přecitlivělí k okolí a často tedy mění přístup k životu, aby měli pocit rovnováhy. Často jsou označováni za rebely a mají rádi svoji svobodu. Často mají pocit, že ví vše, co je pro druhé nejlepší. V osobních vztazích, jim chybí nadhled. Nikdy si nejsou sami sebou jisti, alespoň tak jak na druhé působí. Mají neosobní potřebu pomáhat druhým. Je to určitá cesta, jak se dostat zpátky k lidstvu, které je v minulých inkarnacích zavrhlo.

v Rybách

Prožívají hodně osamocení a ve své mysli jsou odděleni od hmoty a reality. V minulých inkarnacích to byli velmi romantické duše. A teď mají neustále pocit se vracet zpět k minulým fantaziím. V mládí jsou často ovlivnitelní, ale často to co prožívají, je o oživování pohádek, které slyšeli jako dítě a se kterými se ztotožnili. Je náročné se k těmto lidem dostat, protože lpí na iluzích, která jim brání vidět sama sebe. Tito lidé často v minulých životech ztratili osobní lásku a v současném životě ji stále nevědomě hledají.

Zdroj: Karmická astrologie, Martin Schulman

V domech

1.dům

Tito lidé potřebují hodně pozornosti, přesto se necítí zcela uspokojeni. Hodně se zabývají tím, jak v očích druhých vypadají. Je zde hodně egocentrismu, protože pocity lásky vystupují mnohem více na vědomé než nevědomé úrovní. Dělá jim dobře, pokud jim druzí dávají hodně prostoru, nechají je žít svůj vlastní život, ale oni se pak druhým často chovají majetnicky, protože se bojí, že zůstanou sami. Což může způsobovat problémy v manželství.

2.dům

Tito lidé neobyčejně lpí na minulých hodnotových systémech, které fungovaly. Potřebuje jistotu na fyzické a materiální úrovni a ta potřeba je tak velká, že je pro ně obtížné dosáhnout vyššího stupně štědrosti, aniž by měli pocit, že něco ztrácí. Přes všechny své potřeby nejsou tito lidé soutěživí. Následkem svého majetnictví nebo strachu, aby nebyli vlastněni, prožijí potíže s opačným pohlavím. Nedávají příliš najevo emoce, zároveň mají sklony k přehánění. Rádi dělají věci po svém. Pokud cítí, že mu druzí něco vnucují, dokážou se velmi rozzlobit.

3.dům

Tito lidé milují buď příliš mnoho nebo příliš málo ve smyslu lásky, kterou mu dávají druzí. V milostném životě mají tito lidé problém žít tady a teď. Mají stále problém, že mají pocit, že ještě nejsou připraveni. Hodně času tráví analýzou vlastních pocitů. V oblasti myšlení, ne vždy dělají, říkají , co si myslí. Především je zajímá pocit, který vzniká v posluchači. Jejich karma se týká pocitů lidí. Protože se neustále snaží najít cestu, jak uspokojit druhé, ale i sám sebe. Dává velkou dávku karmického osamocení, protože tito lidé se dokážou cítit dobře v davu i sami.

4.dům

Mají rádi pokud nalezou člověka, o kterého se mohou opřít, protože jejich láska obsahuje vždy nějaký stupeň rodičovské ochrany. Navenek ji odmítají, vnitřně ji potřebují. Přivolávají do svého života druhy lásky, které prožili v raných letech. Mají problémy porozumět cizím lidem, a pak mají problémy s vyjadřováním své náklonnosti vůči vnějšímu světu. Propracovává se karmou, v jejímž rámci se jim neustále připomínají začátky milostných zkušeností, dokud nezískají dostatek důvěry, aby uvěřili, že láska jim dává pocit bezpečí, který potřebují, aby jí mohli dávat vnějšímu světu najevo.

5.dům

Obvykle mají tito lidé velmi silné ego, projevující se prostřednictví procesu tvorby. Proto mají tito lidé ohromující míru sebedůvěry. Ale vše není tak, jak se na první pohled zdá. Protože v případě druhých lidí jsou velmi dobří herci, které jim zabezpečuje jejich sebevědomí. Mají sklony k tomu projektovat do druhých  lidí svoje pocit, protože nedokážou tolerovat odmítnutí. Většinou dokážou druhé odmítnout v okamžiku, kdy cítí, že druzí by mohli odmítnout je.  Cítí se dobře pokud mohou pomáhat lidem, které vidí méně cenné  a schopné než jsou oni sami.  Karmické zatížení se zde projevuje frustrací a lpění na nerealistickém očekávání. Nedaří se jim najít ideálního-dokonalého partnera.

6.dům

Tito lidé mají vždy pocit závazku, ukazuje se zde problémy ve vztazích, které jsou spojeny s prací. Často se odtahují od lidí, protože si neví rady s nedostatky, které u druhých vidí. Dalo by se říci, že vztahy si předem naprogramují, aby si předem mohli vypočítat, jak budou vztahy fungovat. Jejich přístup k lidem je melancholický. Druhým jsou schopni prokazovat mnoho služeb, ale jsou spokojeni jen tehdy, pokud se jim to vrátí zpět. V životě se potýkají s karmou, která spočívá v tom, že se pokouší ve svém prostředí vytvořit dokonalost.

7.dům

Jejich nálady a pocity se mění podle okolního světa. Mezi jejich pocity, které zvnitřňují a pocity druhých neexistují hranice. Tito lidé si nejsou během dne jisti, zda vypadají v očích druhých správně či nikoliv. Jsou velmi citliví proti vnějšímu prostředí. Nejdříve se podřizují a ztrácí se v něm, pak z něj utíkají, aby se zotavili. Přesto neradi cokoliv dělají sami. Odžívají si karmu spočívající v prožívání  nevyvážených částí sebe samého prostřednictvím pohledu druhých lidí.

8.dům

Jejich vnitřní prožívání je velmi intenzivní. Emoce lásky zde doprovází vždy minulý hněv a odpor zaměřený na nějakého člověka nebo prožitek, které jsou příčinou bolestivých vzpomínek. Jsou velmi vnímaví, ale nemají rádi, když do nic druzí vidí. Jejich ideály jsou velmi vysoké a svůj sen nejsou schopni v reálném životě zrealizovat a jejich činy mohou nabrat jiný směr. Objevují se i sexuální výkyvy…od velkého zájmu až po úplný nezájem. V jistých obdobích dokážou tajně žárlit na ty, kteří mu připadají, že mají více než oni. Těžko důvěřují druhým lidem, protože v každém vidí nevědomky symbolické kousky lásky, o kterou byli v minulosti připraveni.

9.dům

Tito lidé potřebují ve vztazích mnoho osobní svobody. Nemají rádi, aby je druzí omezovali, narušovali jejich prostor. Tito lidé mají často mají velkou lásku k duchovnímu životu. Mají velký cit pro velká témata života a tyto lidi často obtěžuje blízkost s druhými lidmi, aby svoji potřebu naplnili. Jsou hodně nezávislí a jen tak se nenechají pohltit přáními druhých. Toto postavení je velmi obtížné pro dlouhodobý vztah nebo manželství. Karmicky vzato – pochodují podle jiného rytmu než druzí lidé a vnáší si do nynějšího života velmi silný pozůstatek minulosti, v němž si vždy dělali, co chtěli. Je velmi snadné s nimi vyjít, nikoli je vlastnit.

10.dům

Rádi se vrací zpět a připomínají si naplnění svých životních tužeb a potřeb , aby věděli, že je ti, ke kterým dříve vzhlíželi. jakožto k jejich nadřízeným, přijímají. Chtějí společenské uznání, ale neradi se za nim honí. Pokud cítí, že je druzí odmítnou, vnější projevy jejich tvořivosti se pak zhoršují. V sociálních situacích jsou velmi citliví. Mají schopnosti  přijímat pocity druhých lidí za své vlastní a často mají proto pocit zodpovědnosti za naplňování potřeb  lidí kolem nich. Karmicky vzato prochází životem  snažíce se posbírat pocity, jež by jim daly pocit smyslu, který potřebují.

11.dům

Tito lidé touží po uspokojení v mnoha různých směrech najednou. Prožívají hodně osobních odmítání a tím se z nich stávají odtaživí lidé. Většinou dokážou pomáhat lépe druhým než sobě. Mají velkou touhu procházet svými zkušenostmi o samotě a pozvolna se oddělují od zbytku lidstva, které ale tolik milují. V minulých inkarnací si prošli věcmi, které je přitahovaly, že se z nich stali hledači toho, co ještě neprožili. Jejich sny mohou být nerealistické. Jejich budoucnost záleží na tom, do jaké míry lpí na minulých fantaziích.

12.dům

Většinou u těchto lidí se ukazuje láska , kterou prožili v minulém životě, který ještě nebyl přerušen a v průběhu dní, stále přivolávají  zpátky minulost. Dokážou být šťastní osamotě, ale nemají rádi, když je druzí opomíjejí. Pokud začnou cítit, že je někdo opomíjí, začnou se utápět v pocitech sebelítosti. Při tom uvnitř sebe cítí, že do této inkarnace vstoupili kvůli velké lásce. Problém je, že v sobě stále udržují romantické představy z minulých životů. U těchto lidí často vidíme hodně potlačených emocí, ale druzí to většinou u nich nevidí. V životě nehledají ani tak popularitu, ale spíše  vnitřní naplnění.