Retrográdní planety

O tom, že je je planeta retrográdní mluvíme ve chvíli, kdy má zpětný chod. Je to dáno tím, že je planeta vůči Zemi rychlejší nebo pomalejší. Což má za následek, že se po určitou dobu pohybuje proti směru zdánlivého pohybu Slunce. Retrográdní planety nejsou poškozené. Tyto planety umožňují hlubší vhled do podstaty.

Merkur

Myšlení a uvažování je citlivější, je zde větší rozvaha a průtahy při rozhodování. Potřebují hodně času, než odpoví na otázku… Často je pro ně snazší psát než mluvit. Spousta spisovatelů má retrográdní Merkur. Často geniální nápady a představy. Důležitá je důvěra v to, že umím vyjádřit své myšlenky. Může se také jednat o introvertního člověka, kterému chybí odvaha svěřovat se jinému a sdělovat své myšlenky.

Venuše

City jsou mimořádně intenzivní, zdrženlivost při vyjadřování náklonnosti, citový chlad, askeze, u dívek někdy nedůvěra ve vlastní ženskost. Mívají neobvyklý žebříček hodnot, přitahují je neobvyklé formy umění. Často se vyjadřují uměleckým způsobem. Důležitý je pocit sebeúcty a vlastní hodnoty. U retrográdní Večernice může jít až o vítězství pudu smrti nad životem. Tito lidé jsou ve společnosti ostýchaví a vyvíjí se spíše ve styku k jednomu protějšku.

Mars

Otevřená, rozhodná a soutěživá energie je krocena, je tu nižší sebedůvěra, pomalejší reakce, horší fyzické prosazení, musí si své činy předem promyslet. Těžko koncentrují dost energie k tomu, aby mohl zvládat své každodenní povinnosti.

Jupiter

Zesílená osobní víra, jejich ideály a filosofické názory se vyvíjejí v nejhlubším nitru, vše je podřízeno ideálu, který může vytvářet hráz mezi nimi a společností, posiluje se vnitřní hledání pravdy na úkor vzorů vnějších.

Saturn

Základem je získání víry ve vlastní vnitřní jistotu, dostáváme se do situací, které nás vedou k systému, vedení a k vnitřní disciplíně. Někdy jsou vysoké nároky ze strany rodičů – musíme budovat bezpečí a oporu sami v sobě, naučit se smyslu pro pořádek a osobní disciplíně.

Uran

Zesílený pocit jedinečnosti a individuality, silné nutkání vytrhnout se všem omezením a dosáhnout opravdové vnitřní svobody. Tito lidé vědí, že vnější svoboda přichází až po dosažení svobody vnitřní. Často lze dosáhnout uznání díky mimořádnému talentu.

Neptun

Zvýšená citlivost, fantazie, silná touha po úniku od tlaku běžného světa, je nezbytné pozitivně, konstruktivně využít tvůrčí představivost, je nutno naučit se již od útlého věku vnímat rozdíl mezi realitou a fantazií nebo iluzí.

Pluto

Je nutno poznat svoji osobní sílu ve vztazích s ostatními lidmi, je nutno rozvinout vlastní důvěru a vůli – současně se smyslem pro čestné jednání.

Zdroj: Skripta Richarda Novotného, Nicholas Campion