Retrográdní Merkur

Merkuru se v astrologii připisuje vláda nad veškerými formami komunikace. Objevuje-li se v horoskopu retrográdní Merkur, je zrozencova mysl schopna čerpat z univerzálního vědomí dřívějších životů. Tito lidé si často toho nejsou vůbec vědomi. Uvědomují si pouze to, že není pro ně snadné dosáhnout, aby jim druzí rozuměli. Vlnová délka na které se odehrává jejich mentální život, se od zbytku společnosti mírně liší. Jejich myšlenkové procesy mají sklon se stále opakovat a následkem toho tito lidé tvoří to, co již jednou udělali pouze v jiné formě. Často mají pocit, že je druzí nechápou a diví se tomu, že nevidí věci stejně jako oni. Připadají si mnohem více odděleni od společnosti a zoufale se snaží vytvořit si kontakt se společností. Neustále se snaží zdůrazňovat svoje myšlenky, a proto se pak často stává, že v lidech kolem sebe vzbuzuje nevoli. Druzí lidé je často označují jako chladné, ale za skořápkou kterou druzí vidí, se ukrývá mnohem citlivější člověk, než by druzí řekli.

Tito lidé mají často problémy s mluveným slovem, protože je druzí nechápu, proto se velmi často uchylují k jiným způsobům komunikace, která jim poskytuje větší svobodu a možnost vyjádření svých mentálních pochodů. Retrográdní Merkur také často vidíme u hudebních géniu, spisovatelů atd. V oblastech, kde se vyžaduje koncentrace, můžou působit jako vynikající studenti, i když jim to někdy může trvat déle než ostatním. S předmětem se pak seznámí daleko hlouběji, než ostatní, protože nedokážou jen tak něco přeskočit a mají tendenci se neustále vracet k otázce, dokud nenajdou uspokojivou odpověď. Někdy mají pocit, že jim blízcí lidé nerozumí, což pak vede k nervozitě a pocitu podrážděnosti.

Člověk s retrográdním Merkurem je zde proto, aby vyřešil karmu ve vztazích. Obvykle se projevují problémy s rodinou a příbuznými.Tito lidé mají i problémy porozumět základnímu vztahu mezi příčinou a následkem. Z karmického pohledu je třeba, aby se tito lidé naučili soustředit pozornost na současnou realitu.

Ve znameních

v Beranu

Tito lidé prožívají znovu rané stádium svého myšlenkového vývoje z minulých inkarnací. Nedostává se jim trpělivosti a často se proto kvůli svému impulzivnímu myšlení, dochází k chybným závěrům. Jsou to dobří diskutéři, kteří rádi hovoří a pomocí mentální stimulace se snaží dokázat druhým svoji cenu. Neustále zjišťují nakolik jsou dobří a tento stimul je žene kupředu. Tito lidé neustále v duchu prožívají tím, čím prošli a právě proto z tohoto důvodu nenávidí, musí-li se opakovat a aktivně si stěžují , že musí žít ve světě, který při neustálým přehodnocování již dokončených akcí, ztrácí svou intelektuální podnětnost.

v Býku

Tito lidé myslí pomalu, ale pečlivě. Po té co něco dokončí, v duchu se zpět k tomu vrací, aby se ujistili, že jednali správně. Mají velké ambice, co se týče mentálního vzrůstu a jsou ochotni na nich tvrdě pracovat. V životě se vyhýbají všemu snadnému a dávají přednost dlouhé, bezpečné a stabilní cestě. Jejich obavy o peníze a strach z budoucnosti jsou karmickými symboly problémů, kterými prošli v minulých životech. Prožívají teď všechny nejistoty z dob minulých a sami se snaží přesvědčit, že jsou v bezpečí. Rádi přemýšlí o věcech, které již prožili. Největším vkladem z minulých inkarnací je pro ně pravděpodobnost umění tvořit ve formě a skutečnosti, kdy otevřeně sdělují své myšlenky přesně těm lidem , kteří se to potřebují dozvědět.

v Blížencích

Tito lidé dokážou být v jedné chvíli v různých mentálních sférách současně. To jim umožňuje vyrovnat se lépe s pokrytectvím než při jiné konstelaci. Dokáží neobyčejně agilně komunikovat, přesto že se někdy zdá, že jejich myšlenky jsou nesouvislé. Je to způsobeno tím, že dokážou v jeden okamžik vidět jádro věci. Přesto jim může dělat potíže, věci spojovat. Tito lidé mají schopnost psát poezii, hudbu, přesto sami sebe občas vrhají do duševních zmatků, protože mají tendence svoje duševní schopnosti ověřovat. Někdy se u retrográdního Merkuru objevuje pozůstatek vztahu se sestrou nebo bratrem z minulého života. Pokud zde přetrvávají viditelné problémy, snaží se neustále řešit minulou karmu prostřednictvím současných vztahů. Vše čím má projít, je součásti lekce, naučit se rozumět rozdvojenosti svého nitra. Tito lidé jsou často rozenými studenty, ale i přesto, že jim trvá daleko déle naučit se věci než u lidí s direktním Merkurem, v konečném důsledku tomu rozumí daleko více.

v Raku

Tito lidé prožívají největší harmonii během třetí fáze, kdy jsou schopni absorbovat vědomí všech lidí, kteří je prostřednictvím paměti přivádějí k rekonstrukci svých myšlenek, které už prožili. Myšlenky vytvářejí pocit a pocity vytváří myšlenky. Obojí má u nich hluboké kořeny v minulosti a tito lidé se snaží přivolat zpět svoje dětství. Do tohoto života si nesou hodně myšlenkových závislostí a prostřednictvím těchto myšlenek hrají neustále s každým člověkem, se kterým navážou vztah, hru na rodiče a dítě. Tito lidé hledají emocionální, tak i mentální naplnění, mají pocit neúplnosti pokud se jim dostává jen jednoho. V pozdějších letech se u nich projeví úžasný vztah k dětem, což může být jednou z nejsilnějších stránek.

ve Lvu

Tito lidé dokáži navenek vysílat autoritativně své myšlenky a předávat je druhým, ve snaze ovládat již teď svoji budoucnost. Neustále přemýšlí, jak již teď zvládnout překážky, které jim přinese zítřek. Ve svém nadšení, mají sklony k přehánění. Jsou neuvěřitelně pyšní a tiše žárlí na všechny pocty, které jim unikly. Myšlenky na moc z minulých životů pronikají neustále do vědomí a způsobují, že člověk to touží někam dotáhnout. Někdy má sám pocit, že do honby za úspěchem je nucen. Což bylo pravděpodobné v některých minulých inkarnací. Minulé inkarnace ho naučily myslet velmi vysoko, retrográdní postavení mu způsobuje, že mnohdy jen těžko sděluje, co ví.

v Panně

Tito lidé se okouší neustále sami sebe předbíhat, ale nejsou ještě schopni, co chtějí, převést v realitu a to především v první fázi. Tito lidé se mohou jevit jako přísní a chladní s minimálním pochopením pro nepořádek. Mají velmi vyhraněné názory na to co je správné a co ne. Cítí se dobře pokud je mezi nimi a okolím určitý odstup. V minulých inkarnacích si tito lidé prošli zkušenostmi, které je mají naučit určité metodě myšlení, které jim umožní vypořádat se se všemi nejasnostmi v sobě a ve vesmíru. Nemají mnohdy mnoho přátel, ale ty které mají, byli vybráni neobyčejnou metodou pečlivě.

ve Vahách

Tato pozice retrográdního Merkuru je nejobtížnější. Tito lidé během působení první a třetí fáze mají pocit, že není naplněna jemná rovnováha. Vnáší si do života karmu nerozhodnosti v myšlenkových procesech, a protože mají neustále sklony přecházet z jedné strany na druhou, jejich blízcí často nechápou, který myšlenkový postoj zastávají. Přestože si tito lidé nejsou jisti, jakým směrem jejich rozhodnutí povedou, vždy je  zajímají názory, jak by se rozhodli lidé z jejich minulosti. V určitých chvílích to může vypadat, že si tito lidé protiřečí. V tomto životě prochází konfliktem s rodiči, ale v dospělém věku se mohou s nimi usmířit. O totéž se pokouší s každým koho potkají. Dokážou se vžívat do druhých lidí a chtějí porozumět všem situacím.

ve Štíru

Tito lidé mají v sobě touhu proniknout do oblastí, které dosud neznají. Mají schopnost znovuobjevovat to, co bylo již v minulosti pohřbeno. Tito lidé mají velkou schopnost řešit svoje problémy. Proto mají sklony k tomu být zticha. Málokdy zformulují svoje problémy do slov. Mohou být sexuálně chladní a postrádají vřelost, kterou od nich druzí v sexu očekávají.Ale na mentální rovině se sexem hodně zaobírají. V minulých životech se na vědomí tohoto člověka odehrávaly velké revoluce. Někdy se proto chovají k druhým podezíravě, prohnaně a netaktně. Mnoho lidí s takto postaveným retrográdním Merkurem prožili v minulých inkarnacích oddělení od milované osoby. Což je vede v současném životě k postoji, nést si v sobě určitou vnitřní samotu, což podtrhuje jejich individualitu.

ve Střelci

Tito lidé mají opravdu ztracenou duši a potřebují hodně pomoci od druhých lidí. V minulých inkarnacích byli tito lidé opravdu hledajícími. Proto se pokouší neustále zpracovat tolik předmětů, že často neví, odkud to má vzít. Snaží se soustředit na určitá témata, ale jejich myšlenky je vždy přeruší. Proto nechává hodně problémů v životě nevyřešených. Nemají rádi ani , když jim druzí se snaží vnutit svoje myšlenky. Tito lidé jsou přesto mystickými duchovními posli a přinášejí každému s kým se potkají zprávy.

v Kozorohu

Tito lidé jsou hlubokými a schopnými mysliteli. Udělá-li  nějakou chybu, jsou schopni do značné hloubky ji porozumět. V mladších letech jim dělá problémy, že vše dělají ztěžka, ale později jim to umožňuje mnohého dosáhnout. Protože usilují o to přesně vyjádřit, co mají namysli, je obtížné pro ně se projevit. Do této inkarnace si přinesli znalost, jak člověk dosahuje svých fyzických cílů a znovu a znovu se vrací k vědomostem z minulých životů. Největší problémy mají tito lidé v osobních vztazích.

ve Vodnáři

Zde je Merkur v nejpříznivějším postavení. Někdy se tito lidé jeví, jako že jim chybí smysl pro kolektiv nebo vykazují menší stabilitu než by u nich druzí viděli. Druzí jim nejvíce rozumějí až dny, týdny, měsíce poté, co se s nimi setkali než ve chvíli kdy se setkání uskutečňuje. Detaily pro tak velkou vynalézavost si tito lidé přináší z minulých inkarnací.

v Rybách

Tito lidé prožívají hodně zmatku na vědomé mysli. Neustále mají pocit, že jsou ztraceni a nemohou vystihnout jádro svého pocitu. V minulých inkarnacích prožili v myšlenkách hodně zoufalství. Teď mají tendence neustále oživovat události, které jim umožňují toto zoufalství přivolat zpět. Mají problém oddělovat mentální energii od intuice a ztrácí se v představách, myšlenkách a tak se dostávají mimo kontakt s realitou. Často mají pocit, že druzí jejich myšlenky nechápou. Pokud se mají vyjadřovat pomocí jazyka, často se stává, že ztrácí se podstata myšlenky. O sobě si myslí, že nestojí za to, aby je druzí přijímali.

 

 

 

V domech

v 1.domě

Je to člověk netrpělivý se sklony dělat ukvapené závěry, které je třeba později korigovat. Celý horoskop pak dostává dětinskost, protože mnohé energie se pak zaměřují dovnitř na Já. Tato konstelace má za následek přivádět zrozence do styku s mladšími a nedospělými lidmi. Do této inkarnace si přináší s sebou elementární karmu, která směřuje k seberozvoji. Tito lidé mají problémy určit, kde jsou oni a kde začíná vnější svět. Jejich největším problémem, je určit kdo jsou, protože prochází karmou, která se jich stále ptá na jejich identitu.

ve 2.domě

Hodně myšlenek se zakládá na tom, co věděl v minulosti. Velkou pozornost soustřeďuje na peníze, kvůli koruně by si nechal i vrtat koleno, ale na druhé straně vyhazuje peníze oknem. Má sklon se hodně opakovat a tím začíná i svoje okolí hodně nudit. Ve všem co tento zrozenec dělá, je otrokem zvyku. Takto postavený Merkur může vést i k nadváze, protože potřeba retrográdního Merkuru je spojená s velkou láskou k jídlu a vytváří touhu v přejídaní. Tito lidé si přinášejí do života vykrystalizovanou myšlenkovou karmu ve svých hodnotových systémech, na kterých velmi lpí.

ve 3.domě

Tito lidé jsou hodně mentálně aktivní a většinu energie svého horoskopu soustředí na úsilí porozumět druhým.Přesto mají největší problémy právě ve vztazích s druhými lidmi. V některých situacích se objevují problémy právě se sestrou či bratrem. Tito lidé si právě přinášejí silnou karmu ve vztazích. Mohou trpět koktavostí nebo narušení duševního vývoje. Neustále hledají správná slova, kterým by řekli vše, co chtějí sdělit.

ve 4.domě

Důležité pro tyto lidi bylo dětství, proto se hodně myšlenek soustřeďuje právě na toto období. Někdy mají pocit, že potřeby druhých a to hlavně jejich rodiny, jim svazují ruce. Do této inkarnace si přináší karmu, která udržuje jejich mentální procesy v ranější fázi emocionálního vývoje. Tito lidé se pak velmi často chovají dětinsky.

v 5.domě

Jejich vlastní zvídavost je vede k předbíhání množství myšlenek, které by rádi zhmotnili. Prožívají velké sexuální napětí, které se přelévá do mentálních center. Přitahují je mladší lidé. Rádi čtou romantické romány a příběhy o lidech, kteří něčeho dosáhli, ale činí jim problémy tyto vědomosti uvést do praxe. Mají pocit, že by měli dělat více, než dělají. Někteří lidé s takto postaveným Merkurem mají tendence se stranit druhému pohlaví, protože si opakovaně projektuje svoje problémy s dětství. S karmou tohoto postavení se pojí porozumět tomu, co člověk prožíval v minulosti a uplatnit to v budoucnu.

v 6.domě

Tito lidé mívají často problémy s druhými lidmi a to především na pracovišti. Často se pokouší druhým vnutit svoje myšlenky,ale na druhé straně velmi kriticky jsou schopeni svoje myšlenky analyzovat. Tráví hodně času nad analyzování toho, zda mají posuzovat sámi sebe nebo zaměřit mentální energii navenek a překonat své nedostatky službou k druhým, prožívají tedy ve styku s druhými frustraci. Jsou velmi dobrými organizátory, ale mají sklony k tomu omezovat sámi sebe. Někdy si berou na sebe zodpovědnost jen proto, že si myslí, že by ji měli mít. Do popředí se v jejich životě dostává karma v rozlišování, kdy mají tendenci vše napasovat na vesmírný řád. Je třeba, aby se naučili větší toleranci k lidskému faktoru, aby je  tato dokonalost nevedla k negativnímu postoji k lidem.

v 7.domě

Toto je nejobtížnější postavení retrográdního Merkuru, protože ti lidé vidí očima druhých lidí. Hodně se vrací tito lidé zpět a dělají analýzu v tom, co již prožili. Snaží se uvádět do souladu myšlenky všech lidí, kteří je obklopují. Někdy mají zlost sámi k sobě, protože si nenajdou dostatek času na svoje myšlenky o sobě samotných. Často soustřeďují energii prostřednictvím jiných myslí než prostřednictvím svoji vlastní. To způsobuje, že v přítomnosti druhých lidí se cítí nervózně. A následkem toho se nevyjadřují, jak nejlépe umí. Ve svém partnerovi hledají vlastnosti své sestry či bratra. Karmicky se snaží vyrovnávat ohnisko svých idejí prostřednictvím potřeb lidí kolem sebe. Tito lidé mají sklony k tomu svoji energii používat neosobně. Využívají ji lépe k vnějším okolnostem než k intimní osobní potřebě.

v 8.domě

Tito lidé neustále přehodnocují svoje cesty vedoucí k pozvednutí sama sebe na vyšší úroveň vědomí. Jsou to neobyčejně hlubocí myslitelé a jejich myšlenky a procesy míří vždy k jádru věci. Často prožívají sexuální problémy, protože neustále zpochybňují hodnotu tělesných projevů. Nikdy se také nespokojí s povrchními odpověďmi na své otázky. Snaží se poznat konečnou příčinu toho, co existuje. Mají sklon vyhýbat se intimním stykům s druhými lidmi. Pokud se s někým do takového vztahu zapletou, nechávají si hodně myšlenek sámi pro sebe. Karmicky je tento člověk regenerátorem lidského myšlení a musí se naučit pečlivě naslouchat radám, které dává druhým. Protože nakonec se ukáže, že tyto rady jsou prospěšné i pro něho samotného.

v 9.domě

Jedná se o nejtěžší postavení Merkura, ať se totiž člověk pohybuje dopředu nebo nazpět, rozšiřuje se nebo se stahuje v čase a prostoru. Ale vždy je velmi vzdálen od centra bytí. Snaží se energie s těmi, co má do činění, sladit. Má problém přijímat názory a rady od druhých. Je proti všemu, co jej může spoutávat. Svoje myšlenky často prezentuje takovým způsobem, že pro druhé lidi jsou často nepochopitelné. Tito lidé prochází karmickou zkouškou při překonávání nižší mysli. Ve vztazích s druhými se tito lidé necítí úplně dobře. Na jedné straně tito lidé chrlí na druhé svoje myšlenky, ale pak jsou rádi sami a na druhé se dívají, jako na rušivý element svého myšlení.

v 10.domě

Jsou to lidé, kteří dokážou reflektovat minulé výsledky a posoudit, do jaké míry splnily jejich očekávání. Potřebují v životě naleznout směr. V osobním životě jsou tito lidé občas nešťastní, protože mají pocit, že musí žít podle nějakých měřítek z minulé karmy, která se vztahuje k mentálnímu očekávání. Mají tendence se podceňovat a následkem toho, se pokouší o nadměrnou kompenzaci. Potřebují udělat dojem na svoje vnitřní Já, které je často těžké přesvědčit.

v 11.domě

Tito lidé prožívají mentální svobodu, než aby prakticky uplatňovali svoje myšlenky. Dokáží inspirovat druhé lidí, ale také se dokážou zcela oddat dennímu snění a bloumají nad tím, co měli nebo neměli udělat. Jejich myšlení je, ale dost nepraktické a těžko zjišťují význam věcí. Jsou samotáři, ale přesto potřebují lidi. Když ne už k ničemu, tak jen k tomu, aby druzí dávali barvu jejich myšlenkám. Dokážou být chladní, neosobní a vyhýbat se blízké komunikaci v intimních vztazích. Svobodná mysl je pro ně důležitější než konečný výsledek, s jakým ji uplatňují. Potřebují prostor v myšlení a v davu se necítí dobře. V některých případech může být tento člověk sexuálně chladný. Jeho síla je v tom, že mezi lidmi dokáže šířit různé myšlenky. Snáze se ztotožňuje s problémy společnostmi, než s drobnějšími věcmi v životě. Karmicky vzato jsou tito lidé ponořeni do studia různých úrovní vědomí,aniž by se nějaké z nich oddával. Porovnává myšlenky minulosti se současnou realitou a budoucími sny.

ve 12.domě

Při takto postavenou Merkuru je každá myšlenka karmická. Vše co tito lidé vnímají ve své mysli, je pokračováním minulých myšlenek týkajících se vztahů, věcí,  lidí, ale i okolností vesmíru. Tito lidé mají sklony stahovat se do sebe a v rovině osobnosti se stávají introverty. Pro mnohé lidi je těžké s nimi jednat. Často se dezorientují v čase a prostoru. Protože se snaží vnímat vesmír prostřednictvím sebe sama, jsou mnohdy mysticky zaměřeni. Vše na co si v životě pomyslí, to prožívají. Mají sklony se spíše uzavírat životu, než aby se vyjadřovali navenek. Negativním postavením tohoto Merkura je, že tito lidé často trpí depresemi, během kterých se snaží utřídit svoje myšlenky. Tento člověk je zde proto, aby karmicky pochopil sám sebe na nejhlubších úrovních. Jsou to studenti minulosti.

Zdroj: Karmická astrologie, Martin Schulman