V domech

1.dům

Zrozenec má citlivé a vnímavé chování. Je citlivý k sobě i okolí. Má sklony brát své nápady za universální pravdu. Mediální schopnost překračuje hranice mezi vlastním Já a okolním světem. Umělecké sklony.

2.dům

Nestálý postoj a výkyvy směrem k penězům, což mu může přinést náhodné štěstí. Potíže s udržením majetku. Umí správně zhodnotit  svoje vlohy a schopnosti.

3.dům

Zrozencova představivost se může projevit v psaném projevu, při psaní a mluvení se nechává vést podněty z hloubky, proto často ani sám neví, kam až dospěje. Dokáže se dobře vcítit do svého okolí.

4.dům

Velká nestálost v domově, nevědomé vazby k rodině a domovu, intenzivní vztah k přírodě. Rodiče mohou být něčím zvláštní. Od rodičů se odlučuje pomalu a pasivně. Může také žít vzdálen od okolí a věnovat se duchovním záležitostem.

5.dům

Zrozencovy city jsou poznamenány iluzemi, touha po lásce, umělecký talent. Umí dávat to, co druzí od něj očekávají.

6.dům

Těžko určitelné nevolnosti, alergie nebo práce vyžadující nesystematické postupy. Neumí dodržovat pevně stanovené pracovní podmínky. Práce v oblastech, kde je nutné hluboké porozumění, léčitelské schopnosti, netradiční formy medicíny.

7.dům

Svazky jsou prožívány ve znamení iluzí a klamů. S partnerem je propojený na nevědomé úrovni, je lehce ovlivněn náladami partnera. Bez vlastní zásluhy vstupuje, je veden do nového svazku. Sklony k platonické lásce.

8.dům

Sexuální poruchy nebo vztahy k onomu světu. Má mediální a jasnovidecké schopnosti. Mocné duševní síly, které lze používat k léčení. Smrt považuje za něco tajemného, ale nebojí se ji.

9.dům

Záliba ve změnách prostředí, získávání vědomostí prostřednictví  intuice, zvýšená citlivost a vnímavost. Přitahuje ho duchovní cvičení. je ochotný překročit vlastní hranice kvůli náboženským prožitkům.

10.dům

Společenské postavení závislé na kolektivu a vnějších okolnostech. V boji o postavení, kariéru hraje velkou úlohu intuice a schopnost předvídat další postup. Jeho povolání a poslání si ho musí najít.Často pracuje pod pseudonymem.

11.dům

Touží po styku s přáteli, kteří mají na zrozence velký vliv. Přátelství s druhými vzniká na nevědomé úrovni. Je citlivý k lidským potřebám. V kolektivu velká přizpůsobivost, je pro druhé přítel, který se dokáže vcítit do druhých.

12.dům

Zvýšená intuice, vše co dělá je ovlivněno nevědomím nebo dávnými vzpomínky. Je závislý na jiných lidech. Zrozenec má nevysvětlitelnou jistotu.

Nám dává citlivost k vyššímu duševnímu životu, fantazii, reprezentuje naše podvědomí, talenty, snílkovství, umělecké nadání. Neptun vládne iluzím, vizím a fantaziím, odhaluje romantiku. Je planetou ošidnosti, někdy přináší zmatek a chaos, lži a snaží se nás podvést, ale také přináší sny a iluze. Neptun v jednom znamení přetrvává přibližně 15 let.

Beran

Rozpouští obrazy nepřátel, idealizuje bojový duch, svobodná vůle. Má oslabené ego a neschopnost prosadit se. Bojuje za nějaký ideál a v případě špatné aspektace to může být i boj zaslepený, bez dodržování morálních hodnot a zásad. Víra, inspirace a touha, tyto vlastnosti jsou velmi silné a bývají i aktivně prosazovány.

Býk

Rozpouští zastaralé majetkové struktury, tradiční hodnoty. Zalíbení v hmotných statcích a také věštecké schopnosti. Taková bytost má ráda klasické umění – například hudbu, nebo divadlo. Neschopnost ohraničit se, slabý pocit jistoty.

Blíženci

Rozpouští staré myšlenkové vzory a zvyky. Inspiruje poznatky harmonického spojení představivosti a intelektu. Pokud je v oslabení má omezené intelektuální schopnosti, nerealistické myšlení.

Rak

Rozpuští rodinné struktury a lásku k vlasti, idealizuje mateřství, teplo hnízda a romatiku. Človek je přemýšlivý a velmi vnímavý, uznává tradiční rodinné hodnoty. Sklony k fantazírování, slabý pocit bezpečí, slabá důvěra ve vlastní city.

Lev

Rozpouští povrchní nádheru, idealizuje si vzory, luxus, snobismus. Má zvýšené sebevědomí, při oslabení má slabé Já.

Panna

Přílišná důvěra ve vědu. Rozpouští přežilé pracovní a učební metody. Uvědomělá péče o zdraví. Nekritická víra ve vědu. Poskytuje určité schopnosti předpovídat budoucí události. V oslabení nepořádnost, neschopnost rozlišovat.

Váhy

Rozpouští staré formy vztahů, idealizuje lásku a umění, v oslabení neschopnost udržovat vztahy. Vadí jim na přespřílišné ulpívání na lidských zákonech. Dává značný umělecký potenciál a také nové nápady a ideály. Takový člověk má nadání pro poezii a tvoří intuitivně.

Štír

Rozpouští zastaralé mocenské struktury. Perverzní touha po moci. Božské stavy skrze sexualitu, drogy , boření tradičních hodnot. Přináší člověku okultní schopnosti a touhu poznávat tajné duchovní nauky. Je to dobrá poloha Neptunu pro tantrická cvičení, protože přináší možnosti aktivace skrytých sil, pomocí kterých lze transformovat tělo i vědomí do vyšších dimenzí.

Střelec

Rozpuští dogma a zastaralou víru, idealizuje vznešenost, náboženské úsilí. Potřeba vyšších duchovních hodnot, více bdělosti. Člověk dává své tvůrčí schopnosti do služeb ideálů, ať už vlastních, nebo i cizích. Má tendence sloužit nějaké víře, nebo náboženskému směru, ale neplatí to absolutně.

Kozoroh

Rozpouští hiearchie a zákony, idealizuje práva, řád povinnost. Přináší tvrdší duchovní disciplínu, nedostatek fantazie a uvolněnosti. Dává člověku schopnost koncentrace a cílevědomost. Může však rozmělňovat jinak typickou kozoroží racionalitu.

Vodnář

Rozpouští individualismus a potřebu nezávislosti. Iluze spojeny se svobodou, přehodnocuje  jinou , vyšší logiku, experimentuje s novými splečenskými vztahy.

Ryby

Rozpouští staré sny a představy vykoupení. Obětavá láska k bližnímu a mystiky. Podivné vidění světa, při oslabení mlhavý smysl pro skutečnost. Člověk je idealistický, často silně nábožensky založený a mívá také dar přirozené víry. Bývá soucitný a charitativní.