Ascendent v Beranu

Slunce v Raku, ve 4. Domě, Aspekty : konjunkce Mars

Luna ve Vodnáři, ve 12.domě, Aspekty:Trigon Saturn,  Sextil  Neptun, Kvadratura Jupiter, Opozice Venuše

Merkur v Blíženci, ve 3.domě, Aspekty : Opozice Neptun, Konjunkce Mars

Venuše ve Lvu , v 6.domě, Aspekty : Sextil Merkur, Sextil Pluto,

Mars v Raku, 3.dům, Aspekty : Trigon Saturn, Opozice Neptun

Jupiter Retrográdní ve Střelci , 8 dům., Aspekty: Konjunkce Uran

Saturn Retrográdní ve Vahách, 7.dům, Aspekty : Konjunkce Pluto

Uran Retrográdní  ve Střelci, 8.dům

Neptun Retrográdní ve Střelci, 9.dům

Pluto Retrográdní ve Vahách 7.dům

Vzestupný uzel ve 3.domě

Černá luna v 11.domě

Převaha vzdušných znamení, absence zemských znamení, převaha proměnlivého kříže, koncových domů

Nativní horoskop

V nativním horoskopu podrobně zkoumám a vysvětluji osobní potenciál, základní osobnostní rysy, temperament, zaměření, dominantní znaky, zájmy, silné stránky a oblasti potíží.

Vystupování a sebeprosazení; sebehodnocení – hodnoty a finanční poměry; okolí – intelekt, komunikace, sourozenci, příbuzní; cítění – přístup ke světu, rodina, domov, zvyky; kreativita – koníčky, seberealizace, milostné vztahy, děti; vyjadřování citů – zdraví, služba a práce; vztahové předpoklady – manželství, partnerství; transformace, smrt, sexualita; moudrost – životní filosofie, cestování; kariéra – dobrá pověst, sláva; přátelství, naděje a přání, osobní svoboda; fantazie, nevědomí, duchovní dluhy, životní zkoušky.

Je možné se zaměřit přednostně na jednu oblast (zdraví, práce, partnerství, peníze…), nicméně horoskop je komplexní záležitost, kde všechno souvisí se vším.

Při sestavování nativního horoskopu vám nikdo neřekne, zda se stanete houslovým virtuosem nebo profesionálním fotbalistou, ale pouze vám sdělí, zda jste talentovaný v muzice či sportu. Ale talent sám o sobě nestačí. Je potřeba mít k tomu víc předpokladů, Třeba u dětí nějaký vzor.

Jste člověk, který dokáže řešit věci s přehledem, vyrovnaně a s rozvahou. Jste vázaná na druhé lidi, dokážete je ovlivňovat, ale přesně dokážete být i druhými ovlivněna. Vše ve vašem životě souvisí s pohybem a aktivitou. Klíčovým slovem pro váš temperament je komunikace a organizace, proto se ráda setkáváte s druhými lidmi, navazujete nové kontakty nebo jen tak si prostě s nimi telefonujete. Když je vám mizerně, tak nejlépe se léčíte nějakým druhem komunikace nebo zprostředkováním informací – internet, kniha atd.. Absence zemských znamení ve vašem horoskopu vám způsobuje touhu uniknout z reality. Lehce se učíte novým věcem, ale v životě vám chybí pevnost a cíl. Dobře se dokážete naladit na potřeby druhých lidí, ale i svoje potřeby, takže to často vypadá, že dokážete těžit z jakékoliv situace.

Váš ascendent vám přináší ničivou sílu, kterou i přináší bouřlivý temperament. Jako dítě, to s vámi rodiče neměli vůbec lehké, protože bylo velmi obtížné váš temperament zkrotit. Svému okolí jste se jevila jako drzá nebo útočná, což u dívky nebylo žádoucí. Bylo a je třeba, abyste dostávala dostatek prostoru tuto vaši energii využít, protože pak může u vás lehce docházet k výbuchům. Na druhé občas působíte i jako uzavřené jehňátko, ale vy v té chvíli dokážete nenápadně vpouštět energii do okolí, kterou vám však lidé obratem vrátí. Sex si v životě dokážete užít naplno, ale měla byste více myslet i na následky. Ráda vyhledáváte mužské zájmy nebo profese, láká vás dobrodružství a líbí se vám, když můžete překračovat hranice. Jste činorodá a máte v sobě sílu prosazovat svoje záměry. Ráda objevujete svoje schopnosti a nečekáte pasivně, zda něco přijde zvenčí. Když se vám nedaří, může dojít až k frustraci nebo záchvatu vzteku. Někdy máte pocit, že váš partner vám připadá nerozhodný, a že vše raději řeší diplomaticky. Což je pouze falešný váš úhel pohledu. Naučte se být méně sobecká a bezohledná, protože když toto nezvládnete, mohlo by snadno dojít k rozchodu. Projevte raději svoji mírnost a nedovolte, aby druzí vás vnímali, jako hrozbu. Máte sklony jednat impulzivně a zbrkle a máte ráda, když se vám druzí podřizují.

Jste velmi citlivá a po celý život budete spojena s kořeny, odkud pocházíte, s původní rodinou. Citové uspokojení je pro vás velmi důležité. Jakýkoliv podnět, který dokáže ovlivnit vaši citovou složku, má negativní účinek. Jste velmi zranitelná, proto kolem sebe občas budujete ochrannou zeď, skořápku, do které málokoho pustíte. Máte potřebu, aby vás druzí podporovali, ale i vy dokážete druhé sama podpořit. Pokud vaše citové potřeby nejsou uspokojeny, můžete upadnout do citového zmatku a vaše reakce přestanou být přiměřené. Protože je pro vás domov velmi důležitý, dokážete i za něj velmi dobře bojovat a máte velmi silně v sobě zakořeněny rodinné tradice. Hodně aktivit jste schopna vykonávat doma.

Uvnitř sebe máte strach z citového vztahu a požadujete ve vztahu svobodu, ale na druhé straně vás láká vášeň. Uspokojit oboje se často jeví jako nemožné. Vaše vášně jsou nepředvídatelné. Druzí kolem vás mají často pocit, že lidi kolem sebe ani nepotřebujete. Když totiž cítíte někoho příliš blízko sebe, vyvolává to ve vás pocit omezení. Dobře se cítíte tam, kde jsou „otevřena všechna okna a dveře“. Všechno musíte dělat dobrovolně a nesmíte cítit ani náznak nátlaku, to se pak bouříte. Často máte v sobě touhu stáhnout se někam jen do ústraní, a třeba tam jen meditovat, odpočívat. Vaše nálady jsou často ovlivněny vašim nevědomím nebo dávnými prožitky. Druhým dokážete slíbit více, než můžete splnit- K druhým jste příliš benevolentní až laskavá. Potlesk a laciné poklonkování u vás podporuje sklony k tomu, že se začnete přeceňovat. Když vás něco trápí, dokážete to v klidu snášet. Jste schopna si třeba i utáhnout opasek, uskromnit se, když je to třeba nebo se i něčeho vzdát.

Máte přesné, rychlé vyjadřování, výbornou slovní zásobu. Dokážete dobře pracovat s fakty. Máte v sobě intenzivní zvědavost a pátravost, o všem chcete vědět, ale nejdete do hloubky. Ráda diskutujete i sama se sebou. Výborné intelektuální schopnosti. Dokážete se rychle přizpůsobit myšlenkám druhých lidí, a proto je dokáže porazit jejich vlastními zbraněmi. Ráda předvádíte svoje znalosti. Pozor si dejte na sklony k hádavosti. Druhý často nesdělujete, co si sama myslíte, sklony k tajnůstkářství, proto se může stát, že vám lidé nevěří.

Jste velmi romantická osoba. V lásce jste upřímná a dobrosrdečná. Máte radost ze života. V lásce jste věrná, ale vůbec vám nevadí, když jste obdivována i jinými muži a nebudete je od toho ani odrazovat. Ráda laškujete a koketuje, ale nikdy dál nezacházíte.

Mars v horoskopech ukazuje na naši schopnost se projevit, prosadit, ale také na naši bojovnost. Vaše bojovnost je pasivní, vytváříte si kolem sebe ochrannou skořápku, krunýř. Ke všemu se stavíte, tak aby vám druzí neubližovali a to ale jen do té doby, kdy vás začne ovládat nezvládnutelný strach, pak se objevují i prvky agrese. Vše co je spojeno s projevem vaší vůle, souvisí s vaším emociálním stavem – na útoky se potřebujete nejprve naladit, pak teprve jednáte. V útočnosti a prosazení používáte i vnucování špatného svědomí. Daleko lépe se prosazujete v rodinném prostředí, ale v zaměstnání, mezi přáteli se spíše chováte „zbaběle“. Proto se také postavení Marsu v Raku často říká zbabělý Mars. Máte rychlé a schopné myšlení.

V životě věříte, že vše dopadne dobře a život berete takový, jaký si ho zařídíte. Máte ráda aktivitu, cestování. Máte v sobě zesílenou vlastní víru a ideály. Vše co v životě děláte, podléhá vašemu vnitřnímu pohledu, názoru. Což se například může i projevovat, že těžko uznáváte názory druhých nebo jste, jako dítě špatně podléhala vlivům nějakých autorit. Víte, jak máte zacházet s penězi a pravděpodobně vás v životě čeká i získání peněz např. z dědictví.

Saturn je v našem životě označovaný jako náš učitel nebo nám přináší do života omezení.  Proto k partnerství či manželství přistupujete velmi zodpovědně. Proto se může i stát, že budete dlouho sňatek odkládat. V partnerství vám vždy jde o nastolení spravedlnosti. Hodil by se k vám starší či vážený muž. Jeden z partnerů může být více dominantní.

Máte silně vyvinutou intuici a vhled do věcí. Přitahují vás tajemné věci, nebo neobvyklá náboženství. Pozor si v životě dejte na tchýni či tchána, protože zde by mohlo docházet k častým nedorozuměním.

Černá luna nám ukazuje na životní oblasti, kde by mohli nastat problémy tzv. černou díru v horoskopu – u vás se projevuje v 11.domě ve Vodnáři, tedy v domě přátelství, proto budete mít v životě vždy problém se začlenit do sociálních skupin. Vodnář ukazuje u vás na touhu po svobodě, kterou potřebujete za každou cenu.

Naopak Bílá luna ukazuje na podporu, kterou v životě získáte od rodiny nebo na dobré rodinné zázemí.

Vaše práce bude vždy spojena s uměním, či sociálními věcmi. Jste v nějakém uměleckém směru dokonce i nadaná. Budete udržovat i dobré vztahy na pracovišti. Při práci nerada na sebe berete zodpovědnost, přesto na to máte. Moc si nevěříte a ve všem hledáte perfekcionalismus a při práci potřebujete cítit svobodu a volnost.

Je třeba, abyste se v tomto životě naučila vnitřní intelektuální disciplíně. Hrozí vám nebezpečí, že uniknete před realitou každodenního života do abstraktních úvah.