Slunce ve Vahách ve 12. domě

Váhy patří mezi vzdušná znamení, která mají rádi komunikace, navazují vztahy. Protože Váhám vládne Venuše, mají cit k estetickému vývoji, smysl pro krásu a harmonii. Lidé narozeni ve znamení Vah jsou často mezi lidmi oblíbeni. Nemají rády nefér jednání a mají silný smysl pro spravedlnost. Problémy mají často s tím, že se v životních situacích nedokážou rychle rozhodnout. Stejně jako, když vidíme dvě misky vah. I ony vše přehodnocují z více stran a hledají to správné rozhodnutí. Dvanáctý dům v horoskopu je domem skrytých věcí, je zde obsaženo i nevědomí člověka a vždy sem patří události, které si neuvědomujeme. Pokud zde má zrozenec více planet, ukazuje to, že jeho myšlení a cítění pracuje na nevědomé úrovni a může mít problém sdělovat, co opravdu cítí. (v tomto horoskopu jsou ve 12. domě hned tři planety a čtvrtá se nachází blízko hrotu). Slunce ve 12. domem ukazuje na skromného člověka, který se spíše drží v pozadí, svoje plány si řeší v tajnosti, může působit nesměle až stydlivě. Pozitivní aspekt trigon na Lunu zlepšuje partnerské vztahy a komunikaci s opačným pohlavím. Ukazuje na popularitu a oblíbenost. Dále jsou zde dvě konjunkce. První je se Saturnem a druhá Jupiterem. Konjunkce není ani dobrá ani špatná. Pokaždé se v životě může projevit jinak. Ale Slunce je zde spojeno s velkým škůdcem Saturnem a velkým štěstím Jupiterem. Jupiter ze zrozence dělá dítě štěstěny – příjemná a laskavou osobnost. Saturn zde má tendence blokovat ambice a přináší překážky v cestě za úspěchem. Ale i obtížné vyjadřování se, především v otázkách povodní rodiny, protože Saturn vládne zde 4. domu – kam paří rodina, kořeny, domov.

Jupiter ve Vahách ve 12. domě

Jupiter je v horoskopech označovaný jako naše velké štěstí, tam kde se objeví, přináší úspěch. Jeho plány může zhatit nepříznivý aspekt od škůdce. Nebo pokud se vyskytne ve znameních či domech kde se mu příliš nedaří. Jupiter je schopny věci zvětšovat, zveličovat. Lidé s Jupiterem ve Vahách mají smysl pro spravedlnost, čestnost. Slabou stránkou je, že kolikrát nechtějí zaujmout jasné stanovisko a také občas čekají štěstí od života, aniž by se více zapojili. Lidé s Jupiterem ve 12. domě jsou dobrými psychology, umí se vcítit do druhých a nesou si v sobě prvky charitativnosti. (pomoc člověku v nesnázích, charitativní příspěvky na různé organizace). Štěstí většinou nalézají v osamocení, v ústraní, někde mimo další osoby.

Saturn ve Vahách ve 12. domě

Když Jupiter nám v horoskopu říká, kde se nám daří, tak Saturn je označovaný jako velký škůdce. Saturn je autorita, která nám přikazuje, nastavuje hranice, snaží se nějak zabrzdit omezit. Zase zde klíčovou roli hraje, kterou oblast zasáhne a v kterém znamení je. Se Saturnem ve Vahách se bojí ze závislosti na druhých, strach, že by musel brát ohledy na druhé. Ve vztazích bere vše vážně a spravedlivě. Bojí se samoty, odmítá jí, bojí se, že nebude mít kontrolu sám nad sebou a tvrdošíjně se snaží dokázat, že svůj život má pod kontrolou a vše zvládá sám. Samoty se bojí, ale když je sám, cítí se dobře.

………………

Zdraví – určují nejvíce oslabené planety a 6. dům

Nejslabší planetou je zde Slunce ve Vahách. Ukazuje se zde možnost onemocnění ledvin a různé onemocnění kůži. Ale také nemoci v oblasti hlavy.

Hrot 6. domu je v Rybách – pokud ve svém životě nastane situace, že nedokáže dokončit započatou práci, začnou se u něj projevovat onemocnění, jako jsou různé druhy alergií, deprese, problémy s vybočeným palcem, problémy s chodidly, nebo vyrážkou na nohách..atd. Nemoci, které se špatně identifikují a jsou nám skryté. Doporučuji se vyhnout jakýmkoliv návykovým látkám.

Nejsilnější planety

Nejsilněji působí v horoskopu Venuše a Jupiter. Jupiter ovládá pouze Neptun, ale Venuše je odpovědná za celé fungování horoskopu. Venuše je zde v 2. domě, proto v otázkách hmotných majetků by se mu mělo dařit. Například takový Mars, Luna jsou ve stromečku až naspodu, proto vliv jejich se objeví jen velmi málo.

Peníze- určuje hrot 2. domu a planety v něm

Hrot tohoto domu se nachází ve Štíru a jsou zde planety Venuše a Uran. Peníze může získat ze skrytých věcí a peníze z vlastní práce. Může používat netradiční metody. Ale protože je ve hře Uran, může docházet k nečekaným zvratům.