Beran ve spojení s dalším znamením

Beran a Beran

Jedná se spojení dvou vůdců. Takový vztah je velmi impulzivní. A jak váš vztah bude fungovat, hodně záleží, zda sdílíte stejné zásady. V tomto případě se dostanete ve vztahu kam jen budete chtít. Horší situace nastává ve chvíli, kdy vaše cíle a zásady jsou rozdílné. Je hodně možné, že ve vztahu budou kolem vás lítat i třísky. A je třeba, aby kompetence byly mezi vás rovnoměrně rozděleny. Ve vztahu se může objevit i hodně hádek, ale ty budou většinou rychlé a krátké. Je třeba, abyste si dali určitý prostor a volnost. Pokud tento fakt budou oba Berani respektovat, může tento vztah dlouho vydržet.

Beran a Býk

V tomto vztahu se setkává vůdce s bankéřem. A tento vztah bude hodně založený na kompromisu. Beran chápe svůj život, jako cestu vpřed a je schopen nebrát ohledy, Býk hodně svoji cestu zvažuje a hodně lpí na tom, co má. Berana proto může velmi dráždit Býkova neochota něco měnit. Býk naopak může Beranovi ukázat životní řád.  Lepší je, když žena je v tomto vztahu Býkem. Beran přináší do vztahu energii, vášeň, Býk zabezpečení a stabilitu. Pokud budete oba schopni ve vztahu dělat kompromisy, pak tento vztah může fungovat. V opačném případě nikoliv.

Beran a Blíženci

Vůdce se potkává se šprýmařem. Oba dva jsou dost agilní a milují svobodu. Ani jeden z nich nemá rád nudu. Blíženec dokáže ve vztahu hodně vtipkovat a pokud Beran pochopí, že jde jen o vtip, je vše na dobré cestě. V opačném případě, může dojít k hádkám. Beran přináší do vztahu energii, vášeň, naproti tomu Blíženec komunikaci.  Nezávislá až průkopnická energie Berana je vždy pro Blížence přitažlivá. Toto spojení ve vztahu je považováno za snadné.

Beran a Rak

Vůdce se potkává s matriarchou. V tomto vztahu se setkávají dvě protichůdné povahy. Beran je nezávislý, ale Rak závislý.  Vhodné toto spojení může být tehdy, pokud muž je Beran a zajišťuje obživu pro ženu, která je Rak, cítí se na Beranu závislá a udržuje rodinný krb. Beran ve vztahu řeší vše tady a teď. Rak se chová ve vztahu tajnůstkářsky. I věci, které se ho kdysi od Beran dotkly, si nechává pro sebe a dokáže s nimi vyrukovat ve chvíli, kdy si je již Beran vůbec nepamatuje. Otevřenost Berana ve vztahu Raka zraňuje. Raci potřebují svoje emoce ve vztahu vymluvit ze sebe a Beran by měl být připraven je poslouchat. Toto spojení je dosti problematické, ale pokud budou partneři tolerantní, může se jednat o dlouhodobý trvalý vztah.

Beran a Lev

V tomto vztahu se vůdce potkává s vladařem. Můžete toho společně hodně dosáhnout a užít si i hodně legrace. Nesmí se, ale tento vztah přesunout do toho, kdo toho více dosáhne. Jedná se o velmi dynamický vztah. Na druhé straně se zde setkávají dvě ohnivá znamení, proto i vztah je hodně o tvrdohlavosti. Beran by si měl uvědomit, že Lev potřebuje ve vztahu slyšet chválu, a proto by s ní neměl šetřit. Na druhé straně Lev by si měl uvědomit, že soutěživá energie Berana potřebuje čas od času vyhrát. Tento vztah je hodně o vášni. Tento vztah je spíše snadný, pokud se zaměříte na společný cíl.

Beran a Panna

Vůdce se v tomto vztahu setkává s rádcem. Panna může mít ve vztahu problém s tím, že ji kolikrát Beran neposlouchá a do všeho se vrhá po hlavě.  Proto, aby vztah tedy fungoval, musí se Beran naučit naslouchat radám Panny a ne až ve chvíli, kdy je už pozdě. Panna potřebuje ve svých rozhodnutích čas a vše probírá ze všech detailů, zato Beran se do všeho vrhá po hlavě. Panna si hodně zakládá i na pořádku, proto může být velmi kritická k Beranovi, pokud právě pořádek nevidí. Oba dva jste schopni na tom druhém vidět hodně nedostatků. Většinou tento vztah nemá trvalý charakter, spíše si tyto dvě osoby budou rozumět jako přátelé než milenci.

Beran a Váhy

Vůdce se v tomto vztahu setkává s diplomatem. Tento vztah může fungovat tehdy, pokud je Beranovi umožněno, aby mířil vpřed, zatímco Váhy se pak snaží urovnat všechny problémy, které Beran způsobil. Jejich energie stojí ve zvěrokruhu přímo naproti, proto se velmi dobře doplňují. Beran se rozhoduje rychle, zatímco Váhy potřebují v rozhodování čas. To co chybí Beranovi, mu Váhy doplní a naopak. Příjemnost Vah a energičnost Berana mohou být v harmonii. Když ale neuznáte, jak jste rozdílní, můžete svou rozdílnost pociťovat jako neohrabanost a útlocitnost, která vás bude strašně rozčilovat.

Beran a Štír

V tomto vztahu se setkává vůdce se špionem. Je to, jako když se potká oheň s ledem; zpočátku spousta vášnivého syčení a tání, ale vaše živelné povahy budou nevyhnutelně jedna druhou ohrožovat, což způsobí zuřivost a odpor. Štír začne s opovržením považovat beraní přímočarost za hloupost, a Beran nebude moci vystát skryté psychologické děje, probíhající ve Štírově podvědomí. Zde je nutná zcela zásadní upřímnost. Tento vztah je natlakovaný energií. Štír rozumí lidem, má skvělou intuici. Obecně intuice Beranům chybí. Štír, jako vodní znamení je emočně založený, což nedokáže pochopit aktivní Beran. Navíc Štíři patří mezi žárlivá znamení a k Beranům se mohou začít chovat dost majetnicky. Aby vztah fungoval, je třeba aby byl Štír k Beranovi upřímný.

Beran a Střelec

Vůdce se zde setkává s knězem. Tyto dvě znamení se dokážou skvěle doplňovat. Mohou být jen přáteli, ale i milenci. Problémy se vyskytují velmi málo. Jen Střelec potřebuje více prostoru. Obě dvě znamení jsou ohnivá a hodně věcí mají tedy společného, přesto jejich soužití může být divoké, vždyť také jde o dva ohně. Neustále musí oba něco podnikat. Jednají spontánně a k životu potřebují změny. Jde o velmi podnikavý vztah.

Beran a Kozoroh

Vůdce se ve vztahu potkává s prezidentem. Váš vztah je v konečném důsledku úspěšný, přesto jeden z vás ve vztahu je tomu druhému nadřazený. Většinou tím nadřazeným je Kozoroh. Oba dva máte ambice, za kterými si v životě jdete. Obě znamení mají rohy, které ve vztahu dokážou použít. Ve vztahu potřebují nalézt společný cíl, který by je sjednotil. Vztah bude spíše fungovat na úrovni přátelství, ale jako partneři může být více komplikovaný.

Beran a Vodnář

Ve vztahu se vůdce potkává s reformátorem. Toto je vztah, který to opravdu může dotáhnout daleko. Oba jste nezávislí a svobodu milující, takže vzájemně respektujete prostor a přání toho druhého. Berana dokáže dráždit Vodnářova originalita, Vodnář u ocení u Beran jeho aktivitu a tah na bránu. Beran je ve vztahu vášnivý, ale to se nedá říct o Vodnáři, který je spíše chladný, což se dlouho nemusí Beranovi líbit. Vodnáři navíc ve vztahu potřebují cítit volnost. Pokud se jim to dostane, může vztah fungovat.

Beran a Ryby

Vůdce se ve vztahu potkává se spasitelem. Beran chce zvítězit, Ryby jsou připravené nastavit druhou tvář. Beran se pouští přímo do akce, Rybám je bližší pasivní odpor. Zpočátku se může zdát, že jeden z vás zachraňuje toho druhého, ale později přestane být jasné, kdo je vlastně zachráncem a kdo obětí. Je to případ tragického omylu v totožnosti – pokud ovšem oba nezničíte své osobní mýty. Oba jsou tak rozdílní, že to může do vztahu přinášet problémy. Fungovat může vztah krátkodobě nikoli trvale.

Zdroj: Astrologie vztahů, Lyn Birkbeck doplněno o vlastní poznámky.