Pallas - asteroid

V horoskopu ukazuje Pallas na bojovnost (ne agresi, spíše asertivitu a vědomí si vlastní síly), inteligenci, moudrost, tvořivost a samostatnost.

Pozitivní aspekty: Ozbrojená myšlenka, bojovnost prosadit svoji myšlenku, moudrost, originalita, tvořivost, sebeovládání.

Negativní aspekty: Nevypočítatelnost, prospěchářství, děsivý úspěch.

V Beranu

U zrozenců vzbuzuje silnou potřebu kreativity, která směřuje k hlubšímu pochopení vlastní osobnosti a k rozvoji vnitřního potenciálu. Velkou předností těchto zrozenců je odvaha a statečnost. Druhé dokážou rychle přesvědčit, aby se uskutečnily jejich plány. Tito zrozenci dokážou i velmi dobře a rychle regenerovat svoji energii, tak aby byla prospěšná pro jejich vlastní tělo – pomocí koncentrace myšlenek, homeopatie či využitím akupunktury.

V Býku

Tito zrozenci mají skvělé schopnosti řídit svoji materiální stránku života. Proto by byli vhodní jako makléři, ekonomové či zemědělci. Mají velký smysl pro estetiku a pěkné věci. Na jejich vlastní sebevědomí má velký vliv jejich vlastní přesvědčení a víru ve vlastní schopnosti.

V Blížencích

Tito zrozenci mají tvůrčí intelekt, smysl pro humor, jsou skvělí řečníci. Největší výhodou těchto lidí je kreativita v myšlení a jednání a velmi dobře dokážou využít své vrozené inteligence. Mají také dobrou paměť a díky ní jsou schopni rozvíjet a vizualizovat svoje schopnosti.

V Raku

Tito zrozenci dokážou vnímat svět srdcem, přes svoje pocity, emoce. Usilují o dosažení vnitřní rovnováhy, mají hlubokou potřebu kontaktu se svými pocity, emocemi a zážitky. Mohou se aktivně starat o své vlastní duševní zdraví a kontrolovat stavy jeho ducha. Mají dobrou intuici, což jim umožní dosáhnout cílů, které pak vedou k větší samostatnosti a sebevědomí. Tito zrozenci jsou často dobrými kuchaři, mají zájem o rodinu.

Ve Lvu

Toto postavení dělá zrozence tvořivým, kreativním a dokáže řešit i nejsložitější případy. Mají silnou vnitřní sílu, sebevědomí a to jim umožňuje být charismatickou osobností. Dokážou bránit svoji individualitu a učit ostatní. Druhé lidi dokážou strhnout slovem. Tito jedinci mají zvláštní druh moudrosti, která jim pomáhá najít nové formy sebevyjádření. Pallas ve znamení Lva jim dává predispozice se vypořádat s ošetřením psychodramatu, artoterapií (terapie prostřednictvím umění) nebo tancem.

V Panně

Toto postavení dává lidem schopnost precizní práce a odhodlání. Jejich vlastní nároky dokážou motivovat i druhé lidi, najít správnou cestu, která jim umožňuje růst, rozvíjet a obohacovat jejich osobnost. Vnitřní síla těchto lidí je motivována snahou o sebezdokonalování, Pallas zde dává mimořádnou inteligenci a kreativní mysl, ale ne vždy víru ve vlastní schopnosti a často oslabuje důvěru a vzbuzuje v člověku plachosti nebo zdrženlivosti. Pallas v Panně symbolizuje schopnost získat moc prostřednictvím praxi hatha jógy.

Ve Vahách

Tito zrozenci mají smysl pro spravedlnost, a to díky umění diplomacie a vyjednávání, dokážou vyřešit mnoho obtížných problémů. Mají jedinečný dar rozmlouvat s lidmi – mohou se ucházet o práci jako psychologové, poradci, právníci, diplomati. Terapií pro tyto zrozence je makrobiotika neb Tai Chi.

Ve Štíru

Slibuje obrovskou sílu vůli, odvahu a odhodlání, stejně jako vysoké sebevědomí a neotřesitelnou důvěru. Díky tvůrčích schopností jsou schopni přežít drsné zacházení a dokážou odstranit ze života, co je zbytečné. Díky tomu se u nich může vyvinout zvláštní druh moudrosti, která se stane zdrojem jejich sebevědomí, hrdosti a tvořivého přístupu k životu. Mají dobrou koncentraci a schopnost proniknutí k jádru věci.  Vhodné je pro tyto zrozence cvičení a vyučování jógy nebo studium symboliky a sakrálního umění (např. Mandala).

Ve Střelci

Toto postavení způsobí, že zrozenci jsou závislí na svém optimistickém pohledu na svět, idealistických názorech a filozofickém bádání. Tito lidé jsou obdařeni schopností se ponořit do esoterických a duchovních nauk, jehož prostřednictvím se mohou stát více kreativní. Hrdost a sebevědomí jsou často způsob, jak překonat mnoho problémů. Dokážou bránit pravdu a bojují za ideály. Pallas ve Střelci dává schopnost vyrovnat se s hledáním společných kořenů lidstva, šamanismus a univerzální symbolikou z tarotových karet.

V Kozorohu

Tito lidé vnímají svět ve strukturách a svůj život realizují v oblastech, které vyžadují odborné znalosti, odpovědnost a organizaci. Zatímco tvořivost těchto lidí může být zbavena jisté spontánnosti, jejich základní předností je schopnost soustředit se, klid a síla. Ženy jsou obdařeni odvahou a odhodláním, mohou také šikovně zamaskovat své slabiny.  Mají silnou touhu po autoritách. Pallas v Kozorohu dává lidem hluboké porozumění pomíjivosti.  To je důvod, proč jsou nejlepší pro asketický způsoby meditace.

Ve Vodnáři

Tito lidé se snaží neustále hledat svou vlastní jedinečnost a osobitost, protože jedině tak mohou odhalit podstatu jejich tvůrčí povahy. Jsou obdařeni mimořádnou tvůrčí inteligence, která by měla být použita ve prospěch společenských aktivit. Jsou to revolucionáři, obhajují humánní cíle a jsou dobrými vynálezci. Pallas ve Vodnáři označuje schopnost objevovat svou individualitu tím, že pracuje s barvou, zvukem a pracuje s krystaly a tzv. bílé světlo.

V Rybách

Tito zrozenci mají bohatou představivost, která pomáhá jejich tvůrčímu rozvoji a pomáhá jim překonávat mnoho problémů. Síla jejich pocitů a emocionálních zážitků se často stává zdrojem odvahy, statečnosti a sebedůvěry. Pallas v Rybách představuje ideál, který ztělesňuje soucit a lásku pro všechny cítící bytosti. Jsou to stoupenci nenásilného odporu a touží po štěstí.