Domy v horoskopech

Domy představují v horoskopu oblast působnosti aspektu či jiných záležitostí a jsou velmi diskutovanou částí horoskopu. Každý astrolog sice domy užívá, ale ne všichni využívají stejný systém domů. Existuje hned několik systémů domů a několik se jich také dodnes užívá. Podle různých systémů mohou, ale nemusí být domy Vašeho horoskopu rozdílné (rozdíly se stupňují v mnoha případech hlavně v závislosti na místě narození). První dům (Ascendent) většinou vychází obvykle stejně. Mezi nejpoužívanější patří systém Placidus, Koch, Regiomontanus atd. Mně připadá nejlepší Placidus, ale pokud se planety pohybují na hrotu domů, ověřím si ještě jejich postavení v Kochově systému domů.

1. dům

Jak se vyvíjíme, fyzický vzhled, zdraví, vitalita, povaha, Já

ukazuje naši tělesnou osobnost. Znamení v prvním domu je vycházející znamení –ascendent – je filtr skrz který nás ovlivňují planety. Tohle je to, co nás odlišuje od lidí narozených ve stejný den, ale v jiném čase. Rozhoduje to o tom, jak hledíme na život a přestavuje to, jak nás vidí ostatní. První dům ovlivňuje prakticky celou osobnost a všechny planety v tomto domu mají velmi silný vliv. Dobře obsazený a spektovaný první dům svědčí o optimismu, vitalitě, životní síle, zdraví. Příliš obsazený první dům naznačuje, že se jedná o výraznou osobnost, která může mít problémy při spolupráci s jinými lidmi.

2.dům

Materiální svět člověka, peníze,majetek, bohatství, měřítka hodnot

Vztahuje se na osobní majetek a blahobyt povšechně. Naznačuje jak získáváme a utrácíme materiální prostředky a jak jsou pro nás důležité a také jak si ceníme sami sebe.Velký počet planet v druhém domě, či silné planety zde, svědčí o tom, že pro člověka je majetek důležitý, že rád ovládá věci, má je ve svém vlastnictví,cítí se v jejich světě doma.

3.dům

Myšlení, komunikace,písmo, naše nejbližší okolí, sourozenci, sousedé, krátké cesty

Vztahuje se na duševní schopnosti, myšlení, na vytváření vztahů s bezprostředním okolím a na schopnost sdružování v mládí. Zabývá se krátkými cestami, psaním, mluvou a sourozenci. Vzbuzuje touhu propátrat své okolí. Poukazuje na naši základní školu. Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: vztah k společenskému prostředí; praktické záležitosti; zdravý rozum; družnost; komunikace s ostatními. Hodně obsazený dům svědčí o intenzivní potřebě komunikovat na běžné úrovni s okolím, o zvědavosti a povídavosti.

4.dům

Domov, rodina, city, dětství a dospívání

Ve fyzickém smyslu to znamená dům a v duchovním smyslu to znamená duši. Psychologické kořeny, včetně rodinné nebo kulturní tradice patří do čtvrtého domu. Má spojení s pozemským majetkem, domovem a zabezpečením.Ovládá také rodiče, zejména otce. Poukazuje na požadavky, které chceme domovem uspokojit.Hodně aspektovaný, obsazený čtvrtý dům vypovídá o naši intenzivní potřebě místa, do něhož se pro pocit jistoty a bezpečí vracíme, že dáváme přednost soukromí před větší společností – o introverzi.

5.dům

Zábava, hry, radosti, tvořivost, děti, sebevyjádření

Pátý dům vypovídá o činnostech,které máme rádi, které nás těší, avšak je nebereme příliš vážně. Objevují se zde hry, rizika, nejistý konec. proto sem patří i láska. Děti jsou s pátým domem spojeny spíše smyslu tvořivého učení. Pokud máme příliš aspektovaný nebo obsazený pátý dům, značí to o našem nadbytku energie, kterou je třeba uvolnit. Potřebujeme světu předávat myšlenky a tvořivost. Planeta, která tento dům může negativně ovlivňovat, je planeta Saturn – tento člověk je příliš vážný než, aby se radoval ze života.

6.dům

Služba, práce,zaměstnání, zdraví, povinnosti

Je to oblast služeb ostatním. Jsou to aktivity, které neděláme pro radost, ale proto, abychom někomu posloužili, či si zaopatřili prostředky na obživu.Každodenní praktické úkoly, a vztahy se spolupracovníky patří do tohoto domu. Nachází se tu také náš zájem o zdraví.Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: postoj ke každodennímu životu a zdraví; schopnosti v zaměstnání; schopnost zachovat si zdraví. Silně aspektovaný nebo obsazený šestý dům znamená, že pro jedince je práce velmi důležitá, ale neznamená to, že ji miluje.

7.dům

Partnerské vztahy, manželství, nepřátelé, zřejmé konflikty

Nejdříve stojí za upozornění, že sedmý dům stojí v opozici k prvnímu domu. To znamená, že oba domy poukazují na naše JÁ. V prvním domě ve vztahu sám k sobě, v sedmém vztah k druhým lidem. Je to tedy dům osobních a důvěrných vztahů. Znamení v sedmém domu je zapadající znamení – descendent. Znamení v sedmém domu představuje ideálního partnera, s kterým by jsme se měli přitahovat. Descendent také popisuje stránku naší vlastní povahy, která je v souladu s naším ideálním partnerem a dává nám příznaky, jak by mohlo vypadat naše ideální manželství nebo jiné partnerství. Znamení našeho descendenta shodné s ascendentem partnera je ideální, protože tyto 2 horoskopy se navzájem zrdcadlují a doplňují.Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: schopnost přizpůsobit se ostatním; touha po partnerství a osobních vztazích; my. Silně obsazený sedmý dům nebo silně aspektovaný vypovídá o člověku, pro něž je partnerství velmi důležité, tento člověk se necítí kompletní, pokud vedle něj není blízký člověk, nebo pro své sebevyjádření potřebuje druhou osobu

8.dům

Regenerace, transformace, změna, smrt, dědictví

V tradiční astrologii je osmý dům spojený se smrtí. Osmý dům je opozicí pro dům druhý. Ve druhém domě je klíčové slovo MÁM, pak pro osmý dům je charakteristické MÁME. Proto majetek osmého domu je spojený často s dědictvím. Mnoho planet nebo aspektů v osmém domě mluví o člověku, který ke svému životu potřebuje neustálou transformaci. Saturn v 8.domě je spojovaný s těžkou smrtí, Uran či Mars vypovídají o smrti, která může být způsobena nehodou. Osmý dům je také velmi emoční a mystický. 

9.dům

Vyšší vzdělání, ideje, filosofie, víra, právo, dlouhé cesty.

symbolizuje cestování, vyšší vzdělání, a životní filozofii. Symbolizuje touhu člověka splynout s něčím vyšším. Je to oblast dlouhodobých cílů, plánování a dlouhých poutí. Náboženství, církev, filozofie, právo a vyšší vzdělání patří do devátého domu. Vztahuje se na vzdálená místa a vyhledávání nových obzorů fyzických i duševních.Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: potenciál k vyšší inteligenci; schopnost rozšiřování společenských a zeměpisných obzorů; záliba v cestování a dobrodružství. Neptun v devátém domě klade důraz na víru . Silně obsazený dům vypovídá o lidech, kteří chtějí dosáhnout vyššího vzdělání, zajímají se o filozofii a právo.

10.dům

Profese, kariéra, ambice, sociální status

Čtvrtý dům představuje místo, kde jedinec vyrůstá, kde se cítí doma. Naproti čtvrtému domu stojí dům desátý, který vypovídá  o místu, kterého chce člověk dosáhnout , kam svým úsilím směřuje, kde je jeho profesní, či kariérová orientace. Kariéra j zde myšlena místem , kde se chceme seberealizovat. Úspěch nemusí nastat v zaměstnání – to patří do 6.domu. Rozdíl mezi 6. a 10. spočívá v tom, že prodavač, který je vyhlášený sběratel známek, pak jeho práce prodavače náleží do 6.domu, do desátého pak sběratelství. Desátý dům také ukazuje, zda jedinec bude zaujímat ve společnosti podřízenou , či dominantní roli. Silně obsazený desátý dům svědčí o touze uspět, být uznáván. Neptun v 10.domě mnohdy naznačuje obtíže při nalezení společenské role.

11.dům

Přátelé, společnost, přání, naděje

symbolizuje přátelství, společenství, ideály a společenské úlohy. Týká se touhy člověka včlenit se do většího společenství. Představuje přání, cíle a naděje, humanistické a filantropické podnikání, kluby, společenské skupiny. Lidé, kteří nám pomáhají a ovlivňují naše záležitosti, patří do jedenáctého domu.Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: objektivní posudky, které přinesou schopnost nalézt emocionální a psychologický soulad; přátelství; schopnost dosáhnout určených cílů. Mnoho planet v 11.domě ukazuje na lidi, kteří potřebují ke svému sebevyjádření přátele nebo různé společenské skupiny. Jsou to lidé aktivní, na vedoucích pozicích v těchto skupinách. Saturn v 11. domě mluví o lidech, kteří se cítí ve skupinách izolovaně a mnohdy jsou osamělí, bez přátel. Uran v 11.domě přináší potíže naopak Slunce a Luna znamenají značnou potřebu skupinového uznání.

12.dům

Nevědomí, tajemství, nemoci, věznění, skrytí nepřátelé

symbolizuje podvědomí, citové záležitosti a tajemství. Je to oblast potíží pramenících z neviditelných zdrojů a omezení. Vztahuje se na emocionální problémy, tajné nepřátele, nepravdy a těžkosti, které musíme překonávat. Je to dům mimo hlavní tok života, který dovoluje duši hledět na svět s odstupem. Vzdaluje nás od každodenního života a přináší touhu po jednotě s vyšší realitou. Má spojení s vězením, nemocnicemi, a jinými institucemi, které nás izolují od společnosti. Někdy se mu připisuje i bezdětnost.Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: morální a duchovní síla; chování za těžkých okolností; schopnost oddálení od vnějšího světa, změny a rozvoje. Tradičně představuje 12.dům rozlehlé intuice, které omezují člověka svobodu – nemocnice, vězení. Je to také dům pochopení a soucitu. Mnoho planet ve 12.domě  ukazuje na člověka, který může mít problém se sdílení svých pocitů a s uvolňováním nevědomých energií.

null

Ascendenty ve znameních

null

Domy ve znameních

Každý dům má svého vládce, který se nachází ve stejném nebo častěji v jiném domě. Je to velmi důležitých faktorů nativního horoskopu. Jak poznáme vládce-planetu, která je vládcem kterého domu? Hrot každého domu leží v nějakém znamení, kterému odpovídá jedna (nebo dvě planety). Podle toho, kde se tato konkrétní planeta nachází zjistíme tedy, kde leží vládce kterého domu.

Ascendenty

Ascendent (AS) je znamení zvěrokruhu, které v okamžiku zrození vychází na východním obzoru. A je považováno za jedno z nejdůležitějších tří postavení v horoskopu

Ascendent je zpravidla jiné znamení, než naše sluneční postavení. Znamená to tedy, že podle slunečního znamení jsme Berani, ale dle ascendentu třeba Raci. Ascendet mluví o tom, jakým způsobem ten zrozenec spontánně přistupuje ke svému okolí a jakým způsobem prožívá vše nové ve svém životě. Ascendent poukazuje i na náš postoj k manželství. Poukazuje na to jak nás vnímá okolí v prvním dojmu. Znamení ascendentu na člověka daleko více sedí než sluneční znamení. Ascendent není totéž, co sluneční znamení, tzn., že je-li někdo např. Rak je málo pravděpodobné (nikoli však vyloučené), že bude mít Raka

Ascendent a Slunce dle živlů

1. ASC a Slunce ve stejném znamení

– okolí vás vidí jako typické Lvi, Váhy atd…Slunce a naše já, které ukazujeme světu, je tedy v souladu.

2. ASC a Slunce ve znamení stejného živlu (např. Slunce ve Štíru, ASC v Raku atd.)

  • Ohnivé– mohou občas působit jako tank, ale věřte, že tito lidé častokrát neváhají použít svoji energii k pomoci druhým, zejména když jde o lidi, kteří mají rádi. Tito lidé potřebují kolem sebe stejně nadšené lidi. Nevadí jim, když s nimi někdo neosuhlasí, ale vyvolá to u nich horlivou diskusi. Jsou to lidé, kteří neposedí. Nejlépe je tyto lidi zapojit, když se je budeme snažit krotit, lehce se stane, že se stanou rebely.
  • Vodní– jsou to velmi citliví a emociální lidé. Jejich emoce mohou být až nezkrotné, vše prožívají více introvertně. Občas působí jako chodící snílci, jdou si za svým, ale pomaleji, za to vytrvale. Tito lidé dokážou dosáhnout úspěchů a přitom nikoho nezranit.
  • Zemská– jsou praktičtí a dá se na ně spolehnout, mají rádi materiální zabezpečení, působí trošku těžkopádně, ale to jen proto, že se vše snaží rozebrat ze všech úhlů, než se odebrají k akci. Nejvytrvalejší jsou Kozorohové, za svým jsi jdou velmi promyšleně. O lidi se Sluncem a ASC v zemském živlu se budete moci opřít, ale nečekejte, že se vám rozpláčou nad nějakou vaši historkou.. Budou více sportovně založení.
  • Vzdušnájsou to intelektuálové, kteří jsou velmi společenští a vynalézaví při jednání s druhými, dobře se přizpůsobují situacím, do kterých se v životě dostanou. V kolektivu jsou oblíbeni, protože ví jak jednat s lidmi. Po těchto lidech nechtějte, aby byli věrní jen jednomu člověku nebo věci. Nechtějte po nich, aby seděli doma. Jsou to lidé příliš společneští. Tito lidé si umí každého omotat okolo prstu . Tito lidé i rádi nakupují.

3. ASC a Slunce v dobře slučitelných živlech – oheň/vzduch, voda/země

  • Země se projevuje intelektuálně a přes materiální podstatu a když se k tomu přidají vodní city, takový člověk dostane do vínku jevit se jako citlivá osova s dobrou dávkou romantismu i smyslu pro realitu. Slunce vodní a ASC zemský- pak je takový člověk mnohem snadněji zranitelný, než se na první pohled může zdát. Navenek se chová velmi prakticky než uvnitř sebe. Slunce Zemské, ASC vodní- tato osoba je naprvní pohled velmi zranitelná, ale přeci se z toho může dostat trochu lehčeji nežv vypadá. To neznamená, že tito lidé necítí smutek, pokud jim někdo ublíží.
  • Vzduch/oheň – ohnivý ascendent dokáže pomoci vzdušnému slunci být vytrvalejší, cílevědomější a více projevovat emoce. Pokud je například Slunce ve Vahách, kdy je člověk spíše nerozhodný,tak ohnivý ASC jim pomůže být výbojnější, být více vidět. Nopak pokud je Slunce ohnivé a vzdušný ASC může se tento člověk jevit klidněji než ve skutečnosti je.

4. ASC a Slunce v hůře kompatibilních živlech(oheň/voda, oheň/země, vzduch/voda, vzduch/země)

  • Oheň/voda – Slunce Ohnivé voda ASC– velmi emociální člověk, chce být vidět. Tuto kombinaci zvládnou pouze duševní silní lidé. Protože se musí naučit, aby tyto dva živly spolu spolupracovaly. Lidé s touto kombinací se budou jevit jako někdo, kdo nezná emociální hranice, kdo stále potřebuje vrušení, kdo nemůže žít v příliš poklidném prostředí, tito lidé se nesmí nechat nudit. Když mu za něco vynadáte- jeví se klidný, ale uuvnitř něj to vře. Tito lidé jsou duševně silnější, než se to zdá . Slunce vodní ASC ohnivý– vodní duše se postará o to, aby tento člověk nezapomněl na citlivost….když tomuto člověku vynadáte, nejdříve vidíte, že se rozlobí, ale kdybyste se podívali do jeho duše, uvidíte jak je zraněný. Oheň vodu zahřívá, voda se stará o to aby oheň nepálil, ale byl citlivý a pomáhal.
  • Oheň/země tato kombinace může přinést leccos pozitivního. Oheň může podpořit zemi, abyl byla sebejistější a emociálnější. Země může kontrolovat těžko zvládnutelná ohnivá vzplanutí. Oheň chce být aktivní a to hned, země je přemýšlivá. Země je cílevědomá a oheň přináší nadšení a v případě překážek energii k jejich překonání. Slunce zemské, ASC oheň- ten se projevuje více impulzivněji než doopravdy je.Ale svoje výbuchy si uvědomí. Slunce oheň, ASC země- člověk se navenek lépe kontroluje, uvnitř je netrpělivý.
  • Vzduch/voda- patří mezi lidi, kterou jsou velmi ve společnosti oblíbeni, umí dobře poradit, diplomaticky srovnat situaci, pobavit přátele a všude působí sympaticky, kam vkročí. Lidé seSluncem ve vzdušném znamení s ASC ve vodě budou na druhé působit trochu uzavřeně. Tito lidé jsou intelektuálně založeni a přesto se mohou jevit citlivě. Nejtypičtější vlastností těchto lidi je snadné přizpůsobení se společnosti ve které se nachází. Slunce vodní ASC vzdušný – zdají se být přelétaví než ve skutečnosti jsou. Jsou velmi společensky oblíbeni, ale čas od času potřebují zůstat sami
  • Vzduch/země je spojení dvou intelektuálních živlů, což muže mít za následek, že se z těchto lidí můžou stát tak trochu neromantičtí intelektuálové. Nedokážou pochopit sentimentální a lehce vzrušivé lidi. Tito lidé patří mezi špičkové pracovníky ve všem co si vyberou. Země může uklidnit přelétavý vzduch, aby působil stabilně a vzduch může probudit zemi, aby nepůsobila, tak nepřizpůsobivě. Slunce zemské a ASC vzdušný ukazuje cílevědomého člověka, který dokáže na svoji stranu strhnout lidi. Pokud mu něco nevyjde, pak to přijme na první pohled mnohem lehčeji, ale uvnitř sebe vše rozebírá a analyzuje. Člověk s opačnou kombinací Slunce tedy ve vzdušném a  ASC v zemském se chovají obráceně, mají tendenci vše rozebírat a snažit se kriticky podívat na situaci ze všech úhlů.